Tải bản đầy đủ

Các cá nhân được nhà nước trao quyền tham gia quản lí hành chính nhà nước không được thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước mang tính hợp pháp

Các cá nhân được nhà nước trao quyền tham gia quản lí hành chính nhà nước không
được thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước mang tính hợp pháp.
Sai
Vì: @@ Không được thực hiện hđ quản lí nn mang tính hợp pháp là sao @@ đã trao quyền tham gia rồi
phải làm hợp pháp chứ @@ câu này lạ nên chắc chẳng ai hỏi vì hơi dị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×