Tải bản đầy đủ

Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định

Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo
cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định.
Đúng
Vì:
Theo như khoản 5 điều 9 Luật cán bộ công chức đã quy định rõ vấn đề này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×