Tải bản đầy đủ

Các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính thì đều có thể áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác

Các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính thì đều có thể áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính khác.
Sai.
V ì:
Mọi người giở chương thẩm quyền xử phạt hành chính và chương các biện pháp xử lý hành chính khác ra
lấy căn cứ pháp lý rồi lấy ví dụ anh chiến sĩ cảnh sát có thẩm quyền xử phạt nhưng không có thẩm quyền
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác ấy. (Thường là anh chiến sĩ công an vì anh này chức bé, các
bạn chắc chắn thì nhìn kĩ xem điều luật ấy nhé không nhầm tờ không chịu trách nhiệm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×