Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có KH ở người

GIÁO ÁN
Tiết: 49

SINH HỌC 11
BÀI 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ
SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Giải thích được vì sao phải diều khiển ss ở đv và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
-Hiểu được những biện pháp điều khiển ss ở đv và việc sinh đẻ có kế hoạch ở người.
-Biết được thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy phôi, giải quyết được những vấn đề về tăng sinh ở ĐV
và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
2. Kỹ năng: Thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy phôi.
3. Thái độ:
II. CHUẨN BỊ CỦA THÂY VÀ TRÒ:
1. Chuẩn bị của GV: Tranh vẽ minh họa về thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy phôi.
2. Chuẩn bị của HS:
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Phần mở đầu:
Vì sao cần điều khiển ss ở ĐV? Vì sao cần phải sinh đẻ có kế hoạch ở người? Vì sao cần phải
giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe ss cho vị thành niên?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
PP: vấn đáp.
GV: nêu cơ sở khoa học của các bpháp điều
khiển s ở ĐV…
Để tăng sinh ở Đv cần có những biện pháp
nào?

Vì sao có thể điều khiển giới tính đàn con của
vật nuôi? Việc điều khiển giới tính của đàn
con có y nghĩa ntn trong chăn nuôi?
VD: muốn tăng nhanh đàn gia súc, cần tăng
nhiều con cái→ppthụ tinh nhân tạo.
Muốn thu được nhiều thịt, len của cừu, tơ tằm
cần nhiều con đực.
Vì sao 1 trong những biện pháp tăng sinh ở
ĐV cần phải xử kí giao tử đực và thụ tinh
nhân tạo?
Nuôi cấy phôi có vai trò gì trong chăn nuôi và
trong sinh đẻ ở người?

NỘI DUNG CHÍNH
I.ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN:
1.Điều khiển số con: chia thành 2 nhóm:
-Nhóm đẻ nhiều con trong 1 lứa.
VD: thỏ, lợn.
-Nhóm đẻ 1 con/lứa.
VD: trâu, bò.
-Đ/v ĐV quí hiếm cần nhân giống nhanh, có thể
dùng biện pháp gây “đa thai nhân tạo”
VD: tiêm HM tuyến dưới não gây nhiều trứng chín,
rụng và thụ tinh trong cùng 1thời điểm để cho nhiều
thai.
2.Điều khiển giới tính ở đàn con:
-Cơ sở khoa học để điều khiển giới tính của đàn con:
tách tinh trùng hay thụ tinh nhân tạo.
+Tách tinh trùng thành 2 nhóm: NST giới tính X và
NST giới tính Y bằng biện pháp KT: li tâm, điện li.


+Thụ tinh nhân tạo: trong ống nghiệm rồi nuôi hợp
tử trong dd ở nhiệt độ thích hợp pt cho đến lúc thành
phôi → cấy phôi thích hợp vào dạ con của con cái.
3.Thụ tinh nhân tạo:biện pháp chủ yếu:
-Thụ tinh ngoài cơ thể
VD: “thụ tinh khô” đ/v cá đã thành thục.
-Thụ tinh trong cơ thể cái:
VD: trâu, bò, lợn.
4.Nuôi cấy phôi:
a. Vai trò: gquyết được 1 số vấn để trong tăng sinh ở
ĐV và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
b.PP: tiêm HM thúc đẩy sự chín và rụng của 1 trứng ,
rồi lấy trứng đó a ngoài. Tiến hành thụ tinh nhân tạo
để được hợp tử rồi tđ lên hợp tử đang phân chia
đểtách rời các TB con, cấy riêng từng TB vào dạ con

1


GIÁO ÁN

SINH HỌC 11

của những con cái “mang thai” để được nhiều con từ
Vì sao phải điều khiển ss ở người? Có những 1 trứng đã thụ tinh.
biện pháp nào điều khiển ss ở người?
II.SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI:
1.Mục đích:
Kiểm soát sự pt dân số là n/vụ hàng đầu trong chiến
Các biện pháp tránh thai và hậu quả của việc lược quốc gia đ/v sự pt của 1 nền ktế xh bền vững ở
tránh thai ở tuổi vị thành niên?
nước ta.
2.Các biện pháp tránh thai:
-Dùng bao cao su, vòng tránh hai, thuốc uống tránh
Vì sao cần phải gd dân sô và gd sức khỏe ss thai.
cho vị thành niên?
-Hậu quả của việc đẻ nhiều; phá thai tự nhiên: hủy tử
cung, xuất huyết , vô sinh tử vong.
3.Hậu quả ciủa sự gia tăng dân số quá mức:
Đk sống của h ko đủ bđ →nghèo nàn, lạc hậu, cần gd
thanh niên thực hiện kế hoạch hóa gia đình để đb gia
đình tăng tỉ lệ dân số phù hợp với mức sống; phải gd
sức khỏe vị thành niên.
IV.CỦNG CỐ:
Sd phần tóm tắt trong khung.
V.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Xem bài cũ và ôn tập

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×