Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có KH ở người

Giáo án sinh học 11 CB

Bài 47 ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Qua bài học này HV:
- Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật.
- Nêu được khái niệm và giải thích được vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch.
- Kể tên được một số biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của chúng.
2. Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá.
3. Thái độ: Phát triển tư tưởng duy vật biện chứng và tình yêu thiên nhiên, môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Giáo án, Bảng 47 SGK, các dụng cụ tránh thai.
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Một số biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của
chúng.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC.
1. Ổn định tổ chức : Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ :
1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc
prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

2. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình
sinh tinh hay không, tại sao?
3. Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có
ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản
* Hoạt động 1: Điều khiển sinh sản ở I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG
động vật
VẬT.
GV: Theo các em, có những biện pháp 1. Một số biện pháp làm thay đổi số con
nào để làm thay đổi số con? Các em hãy - Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp.
lấy 1 số ví dụ về việc sử dụng hoocmôn VD: SGK
hoặc chất kích thích nhằm điều khiển - Thay đổi các yếu tố môi trường.
sinh sản ở động vật.
VD. SGK
HS: Nghiên cứu thông tin SGK và - Nuôi cấy phôi
những kiến thức thực tế để trả lời.
VD: SGK
GV: Nuôi cấy phôi có những ứng dụng - Thụ tinh nhân tạo
và hiệu quả gì?
+ Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể:
Theo các em thụ tinh nhân tạo là gì? Thụ VD: SGK
tinh nhân tạo có ý nghĩa gì?
+ Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể:
HS: Nghiên cứu thông tin SGk để trả lời. VD: SGK


Giáo án sinh học 11 CB

GV: Tại sao phải điều khiển giới tính?
Điều khiển giới tính có ý nghĩa gì? Làm
thế nào để điều khiển giới tính ở động
vật được? Tại sao phải cấm xác định
giới tính của thai nhi người?
HS: Nghiên cứu thông tinh SGK và
những hiểu biết thực tế để trả lời.
GV: Nhận xét và bổ sung để hoàn thiện
kiến thức
* Hoạt động 2: Sinh đẻ có kế hoạch


GV: Theo các em sinh đẻ có kế hoạch là
gì? Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả
lời.
GV: Có những biện pháp tránh thai nào?
GV treo sơ đồ bảng 47 SGK.
HS: Hoạt động nhóm và điền thông tin
vào bảng 47 SGK, sau đó báo cáo kết
quả.
HS và nhóm HS nhận xét và bổ sung.
GV: Khi sử dụng các biện pháp tránh
thai cần chú ý điều gì? (VD như đối
tượng mỗi người có áp dụng các biện
pháp như nhau không? Các biện pháp
phá thai (nạo, hút) có được coi là biện
pháp sinh đẻ có kế hoạch không? tại
sao?
HS: Thảo luận, thống nhấtd ý kiến và trả
lời, lớp bổ sung.

2. Một số biện pháp điều khiển giới tính.
- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật như lọc, li
tâm, điện di để tách tinh trùng thành 2 loại.
Tuỳ theo nhu cầu về đực hay cái để chọn ra
một loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng.
- Nuôi cá rôphi bột bằng 17 –
mêtyltestostêrôn kèm vitamin C sẽ tạo ra
90% cá rô phi đực.
II. SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH.
1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?
- Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con,
thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con
sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng
cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã
hội.
- Lợi ích của sinh đẻ có kế hoạch:
+ Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện
kinh tế, chăm lo sức khỏe, học, giải trí…
+ Giảm áp lực về tài nguyên môi trường cho
xã hội.
2. Các biện pháp tránh thai
- Bao cao su
- Dụng cụ tử cung
- Thuốc tránh thai
- Triệt sản nam và nữ
- Tính vòng kinh
- Xuất tinh ngoài âm đạo

4. Củng cố: 3 phút
- Tại sao không nên lạm dụng biện pháp nạo hút thai?
- Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên dùng thuốc tránh thai?
5. Dặn dò: 1 phút
- Xem lại bài.
- chuẩn bị ôn tập chương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×