Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ

GV: Đoàn Thế Hạnh

Sinh học 11

Tiết TUẦN 15- Tiết 27
Ngày soạn: …../......./……….
Ngày dạy:…../……/……….

Bài 28 ĐIỆN THẾ NGHỈ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
+ Nêu được khái niệm điện thế nghỉ.
+ Trình bày được khái niệm điện thế nghỉ.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Hiểu được bản chất của điện tế bào - là cơ sở giải thích các hiện tượng
sinh lí.
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình vẽ: 28.1, 28.2, 28.3 SGK.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cơ thế hình thành điện thế nghỉ.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
+ Đặc điểm của Hệ TK dạng ống ?
+ Hoạt động của Hệ TK dạng ống được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào và nhờ
yếu tố nào?
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu Cảm ứng ở
I. ĐIỆN THẾ NGHỈ
động vật có hệ thần kinh dạng ống
1. Thí nghiệm: Hình 28.1.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời
câu hỏi
+ Nhóm sinh vật nào có Hệ TK dạng
ống?
2. Khái niệm điện thế nghỉ:
+ Đặc điểm của Hệ TK dạng ống ?
Điện thế nghỉ là sự chênh lệch hiệu điện
+ Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học thế giữa 2 bên màng tế bào khi tế bào
8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần không bị kích thích, phía bên trong màng
của hệ thần kinh dạng ống ở động vật có mang điện âm so với bên ngoài màng điện
xương sống.
dương.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.


GV: Đoàn Thế Hạnh

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu Hoạt động của
Hệ TK dạng ống
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu bảng 28, hình
28.2 SGK trả lời câu hỏi
+ Cơ chế hình thành điện thế nghỉ?
+ Ở bên trong tế bào, loại ion dương
nào có nồng độ cao hơn và loại ion dương
nào có nồng độ thấp hơn?
+ Loại ion dương nào đi qua màng tế


bào và nằm sát lại mặt ngoài màng tế bào
làm cho mặt ngoài tích điện dương so với
mặt trong tích âm?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

Sinh học 11

II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ
NGHỈ.
Điện thế nghỉ chủ yếu được hình thành
do 3 yếu tố sau:
1. Sự phân bố ion ở 2 bên màng tế bào
và sự di chuyển của ion qua màng tế
bào.
- Nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên
ngoài tế bào → K+ có xu hướng di chuyển
ra ngoài tế bào.
- Nồng độ Na+ bên trong tế bào thấp hơn
bên ngoài tế bào → Na+ có xu hướng di
chuyển vào trong tế bào.
2. Tính thấm có chọn lọc của màng tế
bào đối với ion.
- Cổng K+ mở cho các K+ đi ra và giữ lại
các anion (-) lại bên trong màng, tạo lực
huát tĩnh điện giữa các ion trái dấu.
- K+ tạo lớp tích điện dương ngoài màng tế
bào.
3. Bơm Na - K
- Chuyển K+ từ ngoài vào trong tế bào làm
cho K+ trong tế bào luôn cao hơn bên
ngoài.
- Chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài làm
cho Na+ ngoài tế bào cao hơn trong tế bào.

4. Củng cố:
- Điện thế nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào?
- Học sinh đọc mục tóm tắt cuối bài.
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc mục “Em có biết” và đọc bài 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×