Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)

Giáo án Sinh học 11 CB

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH
TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu : Qua bài học này học sinh cần phải
1. Kiến thức
+ Nêu được vai trò của yếu tố di truyền lên sự sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Kể tên 1 số loại hoóc môn ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển của động
vật có xương sống và không có xương sống
+ Nắm được vai trò của hoóc môn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật
có xương sống và không có xương sống
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hợp tác, thảo luận nhóm, quan sát.
3. Thái độ:
Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng ở thực tế
II. Kiến thức trọng tâm
+ Vai trò nhân tố di truyền
+ Tácdụng các loại hoocmôn ở động vật
III. Phương pháp
Thảo luận nhóm - vấn đáp - giảng giải
IV. Chuẩn bị của GV và HS:

GV: Tranh phóng to hình 38.1,38.2 và 38.3 và phiếu học tập
HS: Xem trước bài 38
V. Tiên trình lên lớp:
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Phân biệt khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật? Cho ví dụ
Câu 2. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi bướm
trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? Vẽ sơ đồ phát triển qua biến
thái của bướm.
Câu 3. Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào? Vì sao?
HS: Trả lời + bổ sung
GV: Nhận xét + đánh giá
3. Giảng bài mới
Vào bài: Ngày 16/07/2007, tại vùng Nội Mông, Trung Quốc đã diễn ra một
cuộc gặp gỡ kì lạ! Nhân vật chính là người cao nhất thế giới - Bao Xishun (56 tuổi,
cao 2.36m) và ứng cử viên của kỉ lục người thấp nhất thế giới - Ping Ping (19 tuổi,
cao 73cm). Đây được coi là cuộc hội ngộ giữa “người khổng lồ” và “tí hon” thời
hiện đại, một phiên bản “kì khôi” của chuyện cổ tích! Tại sao lại có những hiện


Giáo án Sinh học 11 CB
tượng … lạ lùng như thế? Tại sao có người khổng lồ như Bao Xishun, lại có người
lùn như Ping Ping? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra lời giải đáp!
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
+ Những nhân tố nào ảnh + HS nghiên cứu SGK,
hưởng đến sinh trưởng và suy nghĩ, trả lời
phát triển của động vật?
+ Bài học hôm nay chúng
ta chỉ đề cập đến nhân tố
bên trong và cũng chỉ đề
cấp đến hoocmôn ảnh
hưởng đến sinh trưởng và
phát triển của động vật.
+ GV yêu cầu HS quan sát + HS thực hiện lệnh
I.Các nhân tố bên trong
hình 38.1 SGK, chia học
1. Các hoocmôn ảnh
sinh làm 4 nhóm nghiên


hưởng đến sinh trưởng
cứu nội dung phần I.1,
và phát triển của động
hoàn thành vào phiếu học
vật có xương sống.
tập số 1
+ (nội dung phiếu học
tập số 1)
+ HS hoạt động nhóm
điền nội dung vào phiếu
học tập. Cử đại diện
+ GV nhận xét, đánh giá nhóm lên trình bày.
và hoàn thiện nội dung + Các nhóm khác nhận
phiếu học tập
xét, bổ sung
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Loại hoocmôn Nơi tiết
Vai trò
GH
Tuyến yên
- Kích thích sự phân chia tế bào và tăng kích
thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin
- Kích thích sự phát triển xương
Tirôxin
Tuyến giáp Kích thích sự chuyển hoá ở tế bào và sự sinh
trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
Ơstrôgen
Buồng
- Tăng sự phát triển xương
- Kích thích sự hình thành đặc điểm sinh dục
trứng
phụ ở nữ
Testostêrôn
Tinh hoàn
- Tăng sự phát triển xương
- Kích thích sự hình thành đặc điểm sinh dục
phụ ở nữ
- Phát triển cơ bắp


Giáo án Sinh học 11 CB
+ GV: Tirôxin có vai trò
như thế nào với lưỡng cư?
+ GV yêu cầu HS quan sát
hình 38.2 SGK và trả lời
câu hỏi:
- Hãy chỉ ra trường hợp
nào do tuyến yên sản xuất
ra quá ít hoặc quá nhiều
hoocmôn sinh trưởng vào
giai đoạn trẻ em?
- Tại sao tuyến Yên tiết ra
quá ít hoặc quá nhiều
hoocmôn sinh trưởng lại
gây ra hậu quả như vậy?
- Muốn được cao hơn thì
cần tiêm GH vào giai đoạn
nào của người?
+ Tại sao trong thức ăn và
nước uống thiếu iốt thì trẻ
em chậm lớn (hoặc
ngường lớn), chịu lạnh
kém, não ít nếp nhăn, trí
tuệ thấp?
+ Tại sao gà trống con sau
khi cắt bỏ tinh hoàn thì
phát triển không bình
thường: mào nhỏ, không
có cựa, không biết gáy và
mất bản năng sinh dục…
+ Trong bữa ăn hàng ngày
và khẩu phần ăn của động
vật phải chú ý điều gì?

+ Hoocmôn nào ảnh
hưởng đến sự sinh trưởng
và phát triển của côn
trùng? Vai trò của chúng?

+ HS trả lời
+ HS quan sát tranh, vận
dụng kiến thức trả lời các
câu hỏi của GV.

+ HS nghiên cứu trả lời

2. Các hoocmôn ảnh
hưởng đến sinh trưởng
và phát triển của động
vật không xương sống.
+ Ecđixơn: Gây lột xác ở
sâu bướm, kích thích sâu
biến thành nhộng và
bướm


Giáo án Sinh học 11 CB
+ Juvenin: Phối hợp với
Ecđixơn gây lột xác ở
sâu bướm, ức chế quá
trình biến đổi sâu thành
nhộng và bướm
+ Nghiên cứu hình 38.3 về + HS quan sát tranh, suy
tác động sinh lý của nghĩ trả lời câu hỏi
Ecđixơn và Juvenin, giải
thích nguyên nhân lột xác
ở sâu bướm và nguyên
nhân sâu bướm biến thành
nhộng và bướm?
V. Cũng cố
Câu 1. Sự sinh trưởng được điều hoà bởi Hoocmôn:
A. GH và ecđixơn
B. Tirôxin và Juvenin
C. GH và Tirôxin
D. Juvenin và ecđixơn
Câu 2. Loại Hoocmôn điều hoà sự phát triển biến thái ở sâu bọ là:
A. GH và ecđixơn
B. Tirôxin và Juvenin
C. GH và Tirôxin
D. Juvenin và ecđixơn
Câu 3. Tirôxin được sinh ra từ:
A. Tuyến yên
B. Tuyến giáp
C. Buồng trứng
D. Tinh hoàn
Câu 4. Trẻ em thiếu GH dẫn đến bệnh:
A. khổng lồ
B. lùn
C. to đầu xương chi
D. đần độn
VI. Hướng dẫn về nhà
+ Làm bài tập 1, 2, 3 sgk, học bài 38
+ Xem trước bài 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×