Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
------------

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KẾ TOÁN
GVHD: TS. Trần Văn Thảo
NHÓM SVTH ( Nhóm 05):
1. Nguyễn Thị Hương Giang
2. Bùi Thị Thanh Hiền
3. Dương Lê Diễm Huyền
4. Đinh Nguyễn Thùy Trang
5. Nguyễn Thị Hà Khương
6. Mạc Thị Hợp
7. Phạm Thị Thanh Hương
8. Nguyễn Thị Thanh Hương
LỚP: CAO HỌC KẾ TOÁN ĐÊM – KHÓA 21

-----------TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2013


1


Tiểu Bang Missouri đấu tranh cho nhà máy của Ford
Thất nghiệp là một sự chán chường đối với bất kỳ vùng miền nào. Nhưng khi thất
nghiệp là kết quả của việc đóng cửa một nhà máy lắp ráp đã hoạt động được 54 năm của Ford
thì thật sự lại là việc nhạy cảm hơn nhiều. Thành phố St. louis, tiểu bang Missouri, đã chuẩn
bị cho cuộc chiến một mất một còn để cứu vãn nhà máy lắp ráp Hazelwood và 2600 công
việc mà nhà máy này tạo ra.
Chính quyền đã nhận một khoản tài trợ 500,000 USD từ Ban phát triển kinh tế của Bộ
Thương mại để giúp đỡ Phát triển một kế hoạch nhằm thuyết phục công ty Ford dừng lại
quyết định đóng cửa của nó.
Với ý tưởng là xây dựng nên một báo cáo vào khoảng cuối năm để thuyết phục nhà
sản xuất ô tô khổng lồ ấy rằng nhà máy lắp ráp Hazelwood thực sự có thể tồn tại được. Nếu
không, sức ép nhiệm vụ mới là buộc phải tìm ra những giá trị thay thế hữu ích cho nhà máy
mới và đào tạo lại công nhân của nó.
Thật không may, Ford đã tỏ ý rằng nó không nhìn thấy nhiều cơ hội việc để có thể cứu
lấy nhà máy này. Hazelwood chỉ một trong số năm nhà máy đang đối mặt với việc đóng cửa
cùng với 35,000 việc làm đang rời bỏ nước Mỹ. Sự mất mát này là một phần của việc tổ chức
lại công ty được thiết kế để trả lại cho Ford khả năng tạo lợi nhuận. Công ty bị mất 800 triệu
USD (2002) trong quí đầu tiên. Đây là quý thứ 4 bị thua lỗ liên tục.
Câu hỏi 1:
Từ báo cáo trên sử dụng một tam đoạn luận để phát triển một lý thuyết qui nạp đơn giản bàn
luận về việc tại sao nhà máy của Ford cần phải được đóng cửa:
 Giải thích vai trò của cấu trúc trong lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của ngữ nghĩa trong lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của thực dụng trong lý thuyết của bạn.
Câu hỏi 2:
Từ báo cáo trên sử dụng một tam đoạn luận để phát triển một lý thuyết qui nạp đơn giản bàn
luận về việc tại sao chính phủ nên cung cấp viện trợ cho Ford.
2


 Giải thích vai trò của cấu trúc trong lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của ngữ nghĩa trong lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của thực dụng trong lý thuyết của bạn.

Bài làm:
Câu hỏi 1:
 Vai trò của cấu trúc:


Tiên đề 1: Công ty nào thua lỗ kéo dài đều cần đóng cửa.
Tiên đề 2: Nhà máy Hazewood thua lỗ liên tục trong 4 quý.
Kết luận: Nhà máy Hazewood cần phải đóng cửa.
Giải thích: theo quan hệ cấu trúc (logic), công ty thua lỗ kéo dài phải đóng cửa mà nhà máy
Hazewood lại rơi vào tình trạng thua lỗ liên tục nên nó cần đóng cửa.

 Vai trò của ngữ nghĩa:
Tiên đề 1: Công ty nào thua lỗ kéo dài đều cần đóng cửa.
Tiên đề 2: Nhà máy Hazewood thua lỗ liên tục trong 4 quý.
Kết luận: Chính quyền muốn nhà máy Hazewood tiếp tục hoạt động để hạn chế thất nghiệp.
Giải thích: Theo sự logic, nhà máy Hazewood cần đóng cửa nhưng thực tế theo quan hệ ngữ
nghĩa thì chính quyền lại cho rằng nó nên được tiếp tục hoạt động. Như vậy, kết luận này là
đúng trong thế giới thực, nhưng xét về logic thì không có cơ sở.
 Vai trò của thực dụng:
Tiên đề 1: Công ty nào thua lỗ kéo dài đều cần đóng cửa.
Tiên đề 2: Nhà máy Hazewood thua lỗ liên tục trong 4 quý.
Kết luận: Nhà máy Hazewood đóng cửa làm cho 2.600 người bị mất việc.
Kết luận này mang nghĩa thực tế tác động đến con người nên nó thể hiện quan hệ thực dụng
3


Câu hỏi 2:
Vai trò của cấu trúc:
Tiên đề 1: Thất nghiệp luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của chính phủ
Tiên đề 2: Đóng cửa nhà máy Hazelwood sẽ làm 2.600 công nhân bị thất nghiệp.
Kết luận: Chính phủ phải viện trợ cho Ford để tránh tình trạng thất nghiệp.
◊ Giải thích: Chính phủ không muốn xảy ra tình trạng thất nghiệp, mà nhà máy Hazelwood
đóng cửa sẽ làm 2.600 công nhân thất nghiệp; nên theo sự logic thì chính phủ phải viện trợ
để Ford khỏi đóng cửa nhà máy.
Vai trò của ngữ nghĩa:
Tiên đề 1: Công ty Ford phải đóng cửa nhà máy vì bị thua lỗ 4 quý liên tiếp.
Tiên đề 2: Nếu không đóng cửa nhà máy, công ty Ford khó duy trì hoạt động kinh
doanh hiện tại
Kết luận: Chính phủ Mỹ viện trợ để Ford giảm bớt khó khăn tài chính và không đóng
cửa nhà máy
 Giải thích: Chính phủ cần viện trợ để Ford không đóng cửa nhà máy và công nhân
không bị thất nghiệp mặc dù kết luận từ 2 tiên đề không logic.
Vai trò của thực dụng:
Tiên đề 1: 2.600 công nhân sẽ mất việc khi Ford đóng cửa nhà máy.
Tiên đề 2: Missouri sẽ phải giải quyết việc làm cho 2.600 công nhân khi Ford đóng
cửa nhà máy.
Kết luận: Chính phủ Mỹ viện trợ $500.000 cho Ford
◊ Quan hệ thực dụng là mối quan hệ gắn liền với sự tác động của từ ngữ hoặc ký hiệu đến
con người. Chính phủ tài trợ cho Ford để nhà máy Hazelwwood tiếp tục hoạt động và có việc
làm cho 2.600 công nhân.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x