Tải bản đầy đủ

THẢO LUẬN MÔN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

ĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCKINH
KINHTẾ
TẾTP
TPHCM
HCM
VIỆN
VIỆNĐÀO
ĐÀOTẠO
TẠOSAU
SAUĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌC

LÝ THUYẾT KẾ TOÁN
GVHD: TS. Trần Văn Thảo
Nhóm thực hiện: Nhóm 8


www.themegallery.com


Danh sách Nhóm 8
1.1.Trần
TrầnThị
ThịTrang
Trang
2.2.Phạm
PhạmVũ
VũThuý
ThuýHằng
Hằng
3.3.Lâm
LâmThị
ThịThu
ThuVân
Vân
4.4.Nguyễn
NguyễnThị
ThịThanh
ThanhTâm
Tâm
5.5.Nguyễn
NguyễnThị
ThịMộng
MộngThơ
Thơ
6.6.Trần
TrầnThị
ThịKim
KimCường
Cường
7.7.Trương
TrươngThị
ThịHạnh
HạnhDung
Dung
Company Logo


TÌNH HUỐNG 1


Bang
BangMissouri
Missouriđấu
đấutranh
tranhđể
đểchống
chốnglại
lạiviệc
việc
đóng
đóngcửa
cửanhà
nhàmáy
máycủa
củaFord
Ford

Tình
Tình trạng
trạng thất
thất nghiệp
nghiệp làlà 11 vấn
vấn nạn
nạn cho
cho bất
bất cứ
cứ quốc
quốc gia
gia nào.
nào.
Nhưng
Nhưngkhi
khithất
thấtnghiệp
nghiệplàlàhậu
hậuquả
quảcủa
củaviệc
việcđóng
đóngcửa
cửamột
mộtnhà
nhàmáy
máy
lắp
lắpráp,
ráp,hoạt
hoạtđộng
độngđược
được54
54năm
nămcủa
củahãng
hãngFord
Fordthì
thìđây
đâylại
lạilàlà11vấn
vấn
đề
đềnhạy
nhạycảm
cảmhơn
hơnnhiều.
nhiều.ỞỞSt.louis,
St.louis,bang
bangMisouri,
Misouri,đang
đangchuẩn
chuẩnbịbị
để
đểchống
chốngđối
đốikịch
kịchliệt
liệtviệc
việcđóng
đóngcửa
cửanhà
nhàmáy
máylắp
lắpráp
rápHazelwood
Hazelwood

vàsasathải
thải2600
2600công
côngnhân
nhâncủa
củahãng.
hãng.
Tiểu
Tiểubang
bangvừa
vừanhận
nhậnđược
được500.000
500.000USD
USDtiền
tiềntrợ
trợcấp
cấptừtừvăn
vănphòng
phòng
hỗ
hỗtrợ
trợphát
pháttriển
triểnkinh
kinhtếtếBộ
BộThương
Thươngmại
mạiMỹ
Mỹnhằm
nhằmhỗ
hỗtrợ
trợchiến
chiến
dịch
dịchtrên,
trên,để
đểthuyết
thuyếtphục
phụcFord
Fordtừtừbỏ
bỏquyết
quyếtđịnh
địnhtrên.
trên.


TÌNH HUỐNG 1
Có ý kiến cho rằng bản BCTC cuối năm phải thuyết phục được nhà
sản xuất xe hơi quy mô lớn rằng nhà máy lắp ráp Hazelwood thực sự
có khả năng tạo ra lợi nhuận. Nếu không,nhiệm vụ mới đặt ra cho
công ty là tìm kiếm các phương án để áp dụng cho nhà máy mới và
đào tạo lại cho công nhân.
Thật không may, Ford vừa chỉ ra rằng nó không có nhiều cơ hội để
cứu vãn nhà máy. Hazelwood là 1 trong 5 nhà máy hiện đang đối
mặt với việc đóng cửa và 35.000 người sẽ mất việc làm. Những tổn
thất này là một phần của kế hoạch tái cấu trúc công ty đã được triển
khai nhằm giúp Ford tìm kiếm lại lợi nhuận. Công ty này đã thua lỗ
800 triệu USD chỉ trong quý đầu năm 2002. Đó là lần thua lỗ thứ 4
liên tiếp của công ty.


CÂU HỎI THẢO LUẬN
1) Từ báo cáo trên, hãy sử dụng thuyết tam đoạn luận để trình bày ngắn
gọn theo hình thức quy nạp để giải thích: Tại sao nhà máy lắp ráp của
Ford cần phải ngừng hoạt động.
• Giải thích vai trò của quan hệ cấu trúc trong lý thuyết của bạn.
• Giải thích vai trò của quan hệ ngữ nghĩa trong lý thuyết của bạn.
• Giải thích vai trò của quan hệ thực dụng trong lý thuyết của bạn
2) Từ báo cáo trên, hãy sử dụng thuyết tam đoạn luận để trình bày ngắn
gọn theo hình thức diễn dịch để giải thích : Tại sao chính phủ cần
phải trợ cấp cho Ford.
• Giải thích vai trò của quan hệ cấu trúc trong lý thuyết của bạn.
• Giải thích vai trò của quan hệ ngữ nghĩa trong lý thuyết của bạn.
• Giải thích vai trò của quan hệ thực dụng trong lý thuyết của bạn.


THẢO LUẬN CÂU 1


Tiền đề 1: Hazelwood hoạt động không hiệu quả làm cho công ty
Ford bị thua lỗ liên tục trong những năm gần đây.
Tiền đề 2: Thua lỗ của Ford khiến cho lợi ích của cổ đông trong
công ty bị giảm sút nghiêm trọng.
Kết luận (Tiền đề 3): Hoạt động của Hazelwood làm ảnh hưởng đến
lợi ích của các cổ đông .
Tiền đề 4: Đóng cửa nhà máy Hazelwood sẽ làm mất 2.600 việc
làm
Kết luận: Cần phải đóng cửa nhà máy Hazelwood.


Quan hệ cấu trúc
 Tiền đề 1: Hazelwood hoạt động không hiệu quả làm cho công ty
Ford bị thua lỗ liên tục trong những năm gần đây.
 Tiền đề 2: Thua lỗ của Ford khiến cho lợi ích của cổ đông trong công
ty bị giảm sút nghiêm trọng.
 Kết luận (Tiền đề 3): Hoạt động của Hazelwood làm ảnh hưởng đến
lợi ích của các cổ đông .


Quan hệ ngữ nghĩa
 Kết luận (Tiền đề 3): Hoạt động của Hazelwood làm ảnh hưởng đến
lợi ích của các cổ đông .
 Tiền đề 4: Đóng cửa nhà máy Hazelwood sẽ làm mất 2.600 việc làm
 Kết luận: Cần phải đóng cửa nhà máy Hazelwood.


Quan hệ thực dụng
 Tiền đề 1: Hazelwood hoạt động không hiệu quả làm cho công ty
Ford bị thua lỗ liên tục trong những năm gần đây.
 Tiền đề 2: Thua lỗ của Ford khiến cho lợi ích của cổ đông trong công
ty bị giảm sút nghiêm trọng.
 Kết luận (Tiền đề 3): Hoạt động của Hazelwood làm ảnh hưởng đến
lợi ích của các cổ đông .
 Kết luận: Cần phải đóng cửa nhà máy Hazelwood, sa thải công nhân
làm việc không hiệu quả.


THẢO LUẬN CÂU 2
Tiền đề 1: Chính phủ Mỹ không muốn công nhân thất nghiệp
Tiền đề 2: Ford đóng cửa Nhà máy Hazelwood thì dẫn đến 2.600
công nhân thất nghiệp
 Kết luận (Tiền đề 3): Chính phủ muốn Ford nhận trợ cấp để
không đóng cửa Hazelwood
Tiền đề 4: Ford không nhìn thấy cơ hội để cứu vãn nhà máy này
 Kết luận: Ford nên nhận trợ cấp của Chính phủ để duy trì việc
làm cho công nhân.


Quan hệ cấu trúc
 Tiền đề 1: Chính phủ Mỹ không muốn công nhân thất nghiệp
 Tiền đề 2: Ford đóng cửa Nhà máy Hazelwood thì dẫn đến 2.600 công
nhân thất nghiệp
 Kết luận (Tiền đề 3): Chính phủ muốn Ford nhận trợ cấp để không
đóng cửa Hazelwood
 Kết luận: Ford nên nhận trợ cấp của Chính phủ để duy trì việc
làm cho công nhân.


Quan hệ ngữ nghĩa
 Tiền đề 1: Chính phủ Mỹ không muốn công nhân thất nghiệp
 Tiền đề 2: Ford đóng cửa Nhà máy Hazelwood thì dẫn đến 2.600 công
nhân thất nghiệp
 Kết luận (Tiền đề 3): Chính phủ muốn Ford nhận trợ cấp để không
đóng cửa Hazelwood
 Tiên đề 4: Ford không nhìn thấy cơ hội để cứu vãn nhà máy này
 Kết luận: Ford nên nhận trợ cấp của Chính phủ để duy trì việc
làm cho công nhân.


Quan hệ thực dụng
 Tiền đề 1: Chính phủ Mỹ không muốn công nhân thất nghiệp
 Tiền đề 2: Ford đóng cửa Nhà máy Hazelwood thì dẫn đến 2.600 công
nhân thất nghiệp
 Kết luận: Ford nên nhận trợ cấp của Chính phủ để duy trì việc làm
cho công nhân.


TÌNH HUỐNG 2
Những
Nhữngsai
saiphạm
phạmvề
vềkế
kếtoán
toánvà
vàkiểm
kiểmtoán
toán
trong
trongvụ
vụđổ
đổvỡ
vỡcủa
củaENRON
ENRON

1)1) Lợi
Lợidụng
dụngkẽ
kẽhở
hởcủa
củapháp
phápluật,
luật,Enron
Enronđã
đãlập
lậpraracác
cáccông
côngtytycon
conmà

báo
báocáo
cáotài
tàichính
chínhkhông
khôngphải
phảihợp
hợpnhất
nhấttrong
trongbáo
báocáo
cáotài
tàichính
chínhcủa
của
Enron.
Enron.Các
Cáccông
côngtytycon
connày
này(SPE
(SPE––Special
SpecialPurpose
PurposeEntity
Entity––
Doanh
Doanhnghiệp
nghiệpthành
thànhlập
lậpcho
chomục
mụcđích
đíchđặc
đặcbiệt)
biệt)sẽsẽgánh
gánhchịu
chịuthay
thay
Enron
Enronnhững
nhữngkhoản
khoảnlỗlỗtrong
trongđầu
đầutưtưthông
thôngqua
quaviệc
việcký
kýkết
kếtcác
cáchợp
hợp
đồng
đồngphòng
phòngngừa
ngừarủi
rủirorovới
vớicác
cáccông
côngtytycon;
con;hoặc
hoặcEnron
Enrontạo
tạoraracác
các
giao
giaodịch
dịchmua
muabán
bántài
tàisản
sảnảo
ảovới
vớicác
cáccông
côngtytycon
conđể
đểthổi
thổiphồng
phồnglợi
lợi
nhuận
nhuậncủa
củacông
côngty.
ty.Mặt
Mặtkhác,
khác,phần
phầnlớn
lớntiền
tiềnđể
đểcác
cáccông
côngtytycon
conthực
thực
hiện
hiệncác
cácgiao
giaodich
dichvới
vớiEnron
Enronlại
lạido
docác
cáccông
côngtytynày
nàyđiđivay
vayngân
ngân
hàng
hàngvới
vớisự
sựbảo
bảolãnh
lãnhcủa
củaEnron,
Enron,nghĩa
nghĩalàlànếu
nếucác
cáccông
côngtytycon
connày
này
mất
mấtkhả
khảnăng
năngthanh
thanhtoán
toánthì
thìsốsốnợ
nợđó
đóEnron
Enronphải
phảigánh
gánhchịu.
chịu.


TÌNH HUỐNG 2
2) Để thổi phồng lợi nhuận hiện tại, Enron đã ghi nhận trước tiền
của các dịch vụ cung cấp trong tương lại là doanh thu trong kỳ,
đồng thời sử dụng các hợp đồng trả sau để che dấu các khoản nợ.
Bên cạnh đó, Enron đánh giá lại các khoản đầu tư của mình theo
nguyên tắc giá hợp lý nhưng trên thực tế lại dựa trên những con số
không đáng tin cậy để xác định giá lợp lý nhằm thổi phồng tài sản
và lợi nhuận hoặc che dấu lỗ của công ty.
3) Với các thủ thuật trên thì giá cổ phiếu của Enron đã được đẩy
lên cao. Thêm vào đó, do công ty phát hành thêm các quyền chọn
mua cổ phiếu nên đã càng nâng cao giá cổ phiếu của công ty, kéo
theo giá mua quyền chọn cũng tăng lên không kém. Khi đó, việc
mua bán cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu đã đem lại những
lợi nhuận khổng lồ cho những nhà quản lý chủ chốt của Enron.


TÌNH HUỐNG 2
4) Sự sụp đổ của Enron đã gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội
nói chung và nghề nghiệp kiểm toán nói riêng, vì nó đã kéo theo
sự sụp đổ của Arthur Anderson, là một trong năm hãng kiểm toán
hàng đầu thế giới. Arthur Anderson đã kiểm toán Enron trong 16
năm, doanh thu năm 2000 của họ từ Enron là 52 triệu. Chính vì sự
thiếu độc lập này đã dẫn đến Arthur Anderson nhắm mắt làm ngơ
trước những hành vi gian lận của Enron. Ngoài ra, Arthur
Anderson còn bị buộc tội do cố ý cản trở công việc điều tra thông
qua việc thiêu hủy hàng ngàn tài liệu của Enron.


BÀI HỌC RÚT RA
1) Những gian lận kế toán của Enron thực hiện được là so một số
yếu kém trong chuẩn mực và chế độ kế toán vào thời điểm đó. Thứ
nhất, do quy định không rõ ràng về điều kiện đối với các công ty
SPE cần hợp nhất cáo cáo tài chính với công ty mẹ. Thứ hai, cho
phép đánh giá các khoản đầu tư theo giá trị hợp lý thay vì giá gốc
mà không có những quy định cụ thể và thống nhất nên đã tạo cơ hội
cho Enron thổi phồng tài sản và lợi nhuận cũng như che dấu thua lỗ
của công ty.


BÀI HỌC RÚT RA
2) Sai phạm của các nhà quản lý chủ chốt ở Enron chủ yếu bắt nguồn
từ sự yếu kém về quản lý và kiểm soát công ty. Hội đồng quản trị và
ban kiểm soát không thực hiện được chức năng giám sát của mình
đối với ban giám đốc. Các nhà quản lý cấp cao của tập đoàn đã vi
phạm đạo đức kinh doanh khi cho phép mình hưởng những khoản
lương khổng lồ, đồng thời đã gian lận khi lập báo cáo tài chính và
gian lận cho mục đích cá nhân.


BÀI HỌC RÚT RA
3) Sự đổ vỡ của Enron đã thúc đẩy tăng cường các quy định pháp lý
về tính đọc lập của kiểm toán viên, đồng thời các tổ chức nghề
nghiệp cũng đổi mới các quy định về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài
ra, luật Saxbanes – Oxley ban hành năm 2002 đã yêu cầu Ủy ban
chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) phải thành lập tổ chức giám sát hoạt
động kiểm toán độc lập (PCAOB) và tăng cường hơn nữa vai trò
của mình trong bảo vệ các nhà đầu tư.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x