Tải bản đầy đủ

Diễn văn họp mặt 20 Tháng 10 năm 2019

DIỄN VĂN
HỌP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM
(20/10/1930 – 20/10/2019)
KÍNH THƯA : - Quý lãnh đạo , quý đại biểu
- Các cô, các dì cùng toàn thể chị em kính mến.
Trong những ngày tháng 10 lịch sử Phụ nữ … Thạnh cùng với phụ nữ trên mọi miền Tổ quốc
đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10-1930 – 20/10/2019), một ngày trọng đại của phong trào phụ nữ và Hội
LHPN Việt Nam.
Nhân buổi họp mặt ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam nói chung và của Phụ
nữ P. ….Thạnh nói riêng trong đấu tranh cách mạng giành độc lập, dân tộc, thống nhất Tổ quốc và
sự nghiệp xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta.
Thay mặt, BCH Hội LHPN … Thạnh, xin gửi đến Quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng các cô, dì, chị
em Phụ nữ lời chức sức khỏe và hạnh phúc.
Kính thưa quý đại biểu!
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ
Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu: Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn
minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt
Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Đất nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống
người dân còn nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng:
các chị là những người chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động trí óc và chân

tay cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát
triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là người chủ gia đình dịu hiền, đảm đang, trung hậu,
người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc ta.
Phụ nữ Việt Nam có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, có tiềm năng rất to lớn, có nhiều
đóng góp xứng đáng vào lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước cử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nói “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm
tốt đẹp, rực rỡ”. cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Việt Nam đã liên tục tham gia chiến đấu
chống giặc ngoại xâm, khai phá mở mang bờ cõi, xây dựng và phát triển đất nước. những tấm
gương anh hùng tiên liệt như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, cứu nước, cứu dân và
nhiều nữ tướng, nhiều danh nhân lịch sử văn hóa khác đã được khắc tạc vào lịch sử dân tộc và lưu
truyền mãi muôn đời con cháu mai sau.
Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều
bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng với cách mạng. Ngay từ những ngày
đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa
Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng
sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của
Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách
mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng
1


giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công
hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách
mạng.
Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự
kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với
tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Hội LHPN Việt Nam từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã không ngừng
lớn mạnh và trở thành một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn, đoàn kết, tập hợp và rèn luyện các
tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phấn đấu cho mục tiêu chung của Đảng ta đề ra, cho sự bình đẳng, phát
triển của phụ nữ, chăm lo và bảo vệ các lợi ích hợp pháp và chính đáng của chị em. Trong những
năm qua, bằng những cuộc vận động cách mạng và phong trào sáng tạo của mình, Hội LHPN Việt
Nam đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng đối với phụ nữ và công tác phụ nữ;
bám sát và thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của
phụ nữ; đoàn kết, vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ,
giúp cho phụ nữ không ngừng phát triển theo yêu cầu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Qua 89 năm, tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ nói chung phong trào Phụ nữ phường Hưng


Thạnh nói riêng không ngừng lớn mạnh và phát triển theo trào lưu cách mạng. Từ cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp lâu dài gian khổ, đến những cống hiến và hy sinh to lớn của phụ nữ
trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã khẳng định trong chiến tranh ngoài nghĩa vụ thiêng liêng
“làm vợ, làm mẹ” của mình, người phụ nữ luôn luôn sánh vai với nam giới cùng gánh trọng trách
lớn lao làm người chiến sĩ nơi tuyến đầu tổ quốc. Có hàng chục ngàn phụ nữ đã hy sinh, mất mát
một phần máu xương vì sự tồn sinh của dân tộc, đó là sự kết tinh cao đẹp năng lực phẩm chất
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, xứng với huy chương thành đồng hạng nhất và hai
huân chương sao vàng mà Đảng và nhà nước đã trao tặng cho giới nữ. xuất hiện những tấm gương
ngời sáng như: Nguyễn Thị Minh Khai người lãnh tụ đầu tiên của phong trào phụ nữ, chị là đại
biểu trẻ tuổi nhất tại Đại hội Quốc Tế Cộng Sản Đảng (tổ chức tại Maxcơva), Chị nổi tiếng với bài
phát biểu tại Đại hội về nỗi cực khổ và ý chí cách mạng của giai cấp công nhân các nước thuộc địa
Đông Dương.
Hình ảnh chị Nguyễn Thị Út Tịch, anh hùng quân đội, người mẹ của 6 đứa con (vừa giỏi
việc nước vừa đảm việc nhà) với câu nói nổi tiếng đã đi vào lịch sử đánh giặc “Còn cái lai quần
cũng đánh”, điều đó đã chứng minh được ý chí đấu tranh của phụ nữ hết sức bình thường nhưng
vô cùng gan dạ của miền Tây Nam Bộ.
Tự hào về những người lãnh đạo thông minh, tài trí như Cô Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị
Bình và còn nhiều nữ anh hùng khác góp phần làm rạng danh tổ quốc Việt Nam.
Phụ nữ Cần thơ rất tự hào về hình ảnh chị Nguyễn Việt Hồng, cô gái mới 18 tuổi tham gia
kháng chiến, khi sa vào tay giặc dù bị nhục hình tra tấn dã man vẫn không khai báo quyết tâm bảo
vệ cơ sở cách mạng trước khi trút hơi thở cuối cùng chị còn hét to “Còn Đế Quốc Mỹ thì không ai
có hạnh phúc”.
2


Phụ nữ Cái răng rất tự hào về hình ảnh tiêu biểu của cô Trương Thị Xinh, người phụ nữ đã
dũng cảm dẫn đoàn biểu tình chống giặc và còn biết bao tấm gương tiêu biểu của những bà mẹ
Việt Nam anh hùng đã thầm lặng hy sinh người chồng, những người con thân yêu cho Tổ Quốc,
cho Quê hương, nén đau thương thành sức mạnh, còn có các cô dì là nữ tù chính trị, nữ tù binh đã
từng tham gia chiến đấu bị địch bắt tra tấn dã man, chịu mất mát đau thương từ tâm hồn đến thể
xác nhưng không hề khuất phục luôn trung với Đảng hiếu với dân, thiết tha với sự nghiệp cách
mạng, sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Kính thưa quý đại biểu, Nhân ngày truyền thống của hội hôm nay phụ nữ Hưng Thạnh thế
hệ kế thừa tiếp bước cha anh, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ, các mẹ, các
cô dì đi trước đã có công khởi xướng, tạo tiền đề giúp người phụ nữ trở thành một lực lượng quan
trọng, thoát khỏi cuộc đời nô lệ, áp bức bóc lột bởi những tư tưởng phong kiến từ bao đời và ngày
nay người phụ nữ được làm chủ bản thân và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, tham gia vào
các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi
mới, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Trước công cuộc đổi mới, cùng với sự phát triển của đất nước các phong trào hành động
cách mạng của hội được chuyển tiếp, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin,
tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội ngày càng
phát triển và đi vào chiều sâu. Hoạt động hỗ trợ vốn của các cấp Hội thực hiện ngày càng đạt hiệu
quả, vốn hỗ trợ từ các chương trình dự án trên 7 tỷ đồng , hỗ trợ các chị phụ nữ nghèo được vay
vốn làm ăn có hiệu quả; phát huy hiệu quả các mô hình như: trồng rau màu, làm me…thu hút trên
200 lao động nhàn rỗi; Qua phong trào của Hội nhiều chị đã trưởng thành, được đứng vào hàng
ngũ của Đảng.
Hoạt động của hội được đổi mới, với nhiều nội dung phương thức đa dạng phong phú
hơn. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Hưng Thạnh tiếp tục
vươn lên, phấn đấu trên mọi lĩnh vực. Nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ, đòi hỏi người phụ nữ
phải phát huy tốt khả năng của mình về kiến thức, nâng cao năng lực, phẩm chất người phụ nữ
trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực vào
sự nghiệp đổi mới của đất nước, gắn bó với phong trào chung, luôn nêu cao tinh thần chủ động
sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực cải thiện đời sống, giữ gìn phẩm chất đạo đức,
truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ.
Kính thưa quí đại biểu!
Để phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt như:
1- Chấp hành các chủ trương đường lối chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước;
các chủ trương, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tiêu chí người phụ nữ Việt Nam “có lòng yêu nước, có sức
khỏe, có tri thức, kỷ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân
hậu”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
3


2- Tiếp tục hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nói
chung, phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc”. Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sach”…để các phong trào thực sự có hiệu
quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội LHPN Việt Nam.
3- Đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, học tập, lao động và tổ chức cuộc sống gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Giúp đỡ, tương trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn, đặc biệt tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng “mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo,
phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lịch sử và truyền thống vẻ vang đã được vun đắp trong 87 năm qua với phẩm chất cao quý
của phụ nữ Việt Nam và tính tích cực, sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam, trong thời gian tới, phụ
nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, lập được nhiều thành tích xuất
sắc mới, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi
mới, phát triển đất nước tiến nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một lần nữa, thay mặt Ban chấp hành Hội LHPN phường Hưng Thạnh kính chúc quý lãnh
đạo, các cô, các chị cán bộ cao niên, chúc toàn thể quý đại biểu nhiều sức khỏe, gia đình hạnh
phúc và thành đạt.
Xin cám ơn và trân trọng kính chào!

4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×