Tải bản đầy đủ

Con rồng cháu tiên


Giáo án Ngữ Văn 6
Trường : THCS Lê Anh Xuân
Giáo viên: Nguyễn Bảo Thoa

Tuaàn 1. Tieát 1
Vaên baûn
Hoạt động 1. Đọc , tìm hiểu chú thích
Hoạt động 1. Đọc , tìm hiểu chú thích
( 10 phút)
( 10 phút)


Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Đọc to rõ ràng,
Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Đọc to rõ ràng,
dõng dạc thể hiện sự uy nghiêm của câu
dõng dạc thể hiện sự uy nghiêm của câu

chuyện
chuyện
Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được 3 ý
Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được 3 ý
chính trong đònh nghóa truyền thuyết
chính trong đònh nghóa truyền thuyết

I. Đọc tìm hiểu chú thích ( 10 phút)
Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
Là lọai truyện dân gian truyền miệng, kể
về các nhân vật và sự kiện có liên quan
đến lòch sử .
Thể hiện thái độ và cách đánh giá của
nhân dân
Truyền thuyết là gì?
Họat động 2: Đọc, tìm hiểu nội dung
Họat động 2: Đọc, tìm hiểu nội dung
văn bản (30 phút)
văn bản (30 phút)

Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội
Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội
dung văn bản và đút kết những ý chínnh
dung văn bản và đút kết những ý chínnh

II. Đọc tìm hiểu nội dung văn bản:
1. Giới thiệu nhân vật
Lạc Long Quân:

Thần nòi rồng, sống ở
dưới nước, con thần
Long Nữ

Thần có nhiều phép
lạ, diệt trừ yêu quái.


Dạy và giúp dân trồng
trọt
u Cơ
Thuộc dòng họ Thần
Nông, Ở trên núi
Xinh đẹp tuyệt trần
Thích hoa thơm cỏ lạ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×