Tải bản đầy đủ

Sinh học 9 ô nhiễm môi trường tiết 2 (3)


TIẾT 58 BÀI 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo )
III – Hạn chế ô nhiễm môi trường
Quan sát 1 số hình ảnh về những hạn chế ô nhiễm môi trường
Hạn chế ô nhiễm không khí




Hạn chế ô nhiễm nguồn nước


Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật


Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn






1 – a,b,c,d,e,g,i,k,l,m,o
2– c,d,e,g,i,k,l,m,o
3 – g,k,l,n
4 – e,h,d,g,l
5 – g,k,l
6 –c,d,e,g,k,l,m,n
7 – g,k
8 – p,o,k,i,g


Bài học đến đây là kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô đã
Tới dự giờ mời cô
Và các em nghỉ



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×