Tải bản đầy đủ

Sinh học 8 cơ quan sinh dục nam và nữ (4)

BÀI 61:
CƠ QUAN SINH DỤC NỮ


I. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ
Cơ quan sinh dục nữ gồm những bộ phận nào? Chức
năng của từng bộ phận?


Hoàn thành thông tin dưới đây:
buồng trứng Mỗi tháng có
Cơ quan sản xuất trứng là ……………..
1 trứng chín và rụng theo chu kì 28-32 ngày. Trứng
được thu vào ống dẫn trứng qua phễu
………...............
dẫn trứng tiếp
theo ống dẫn trứng là ……………
tử cung nằm ở phía sau
bóng đái, nơi đón trứng đã thụ tinh xuống để làm tổ
và phát triển thành thai. Tử cung (hay dạ con) thông
với ………..

âm đạo nhờ một lỗ ở ………………..
cổ tử cung
Phía ngoài, từ trên xuống dưới có ……....,
tương
ứng
âm vật
với dương vật ở nam.
Phía dưới là ống
……………………
thông
với
bóng
đái,
dẫn nước tiểu
tiếp đến là ……………, dẫn vào tử cung.
âm đạo


Chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ:
-Buồng trứng: nơi sản sinh ra trứng
-Phễu, ống dẫn trứng: thụ trứng và dẫn trứng
-Tử cung:
-Âm đạo:

đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã
thụ tinh
thông với tử cung, là nơi tiếp nhận tinh
trùng và đường ra của trẻ khi sinh

-Tuyến tiền đình:

tiết dịch nhờn


II. Buồng trứng và trứngTrứng có mấy loại? Tại sao?
Tại sao trứng di chuyển được trong ống dẫn trứng?
Hãy so sánh sự khác nhau giữa trứng và tinh trùng
(về kích thước, nơi sản sinh, số lượng, hoạt động)


So sánh
Kích thước
Số lượng
Nơi sinh sản
Hoạt động

Trứng
0.15-0.25mm

Tinh trùng
0,06mm

1 trứng / 1lần trứng rụng

200-300triệu tt/ 1lần
phóng tinh

Buồng trứng

Tinh hoàn

Khi trứng rụng được phễu

Tinh

hút vào ống dẫn trứng tại

chuyển bằng đuôi,

đây trứng sẽ được thụ tinh

trong âm đạo tinh

(nếu gặp tinh trùng), sau thụ

trùng di chuyển

tinh trứng sẽ làm tổ trong lớp

vào ống dẫn trứng

niêm mạc tử cung và phát

để thụ tinh.

triển thành thai.

trùng

di


Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Cơ quan sinh dục nữ gồm:Buồng
……………, ống dẫn
trứng
trứng, tử cng và âm đạo. Buồng
trứng sinh sản trứng.
ống dẫn trứngđến tử cung. Tử cung
Trứng rụng theo ………….…..
thành
là nơi trứng đã thụ tinh phát triển ……….......
và nuôi
tinh
thai
dưỡng thai. Âm đạo là nơi tiếp nhận
………… và
đường ra của trẻ khi sinh. Các tuyến trïng
phụ như tuyến
tiền đình tiết dịch
……….… để bôi trơn âm đạo. Trứng
bào nuôi thai trong giai đoạn
chứa nhiều Tế
…………..
nhờn
chếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×