Tải bản đầy đủ

Sinh học 8 cơ quan sinh dục nam và nữ (2)

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THI HOA
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ


Cơ quan sinh dục nữ nhìn từ bên ngoài


CƠ QUAN SINH DỤC NỮ


Cơ quan sinh dục nữ nhìn trong gồm tử
cung và phần phụ.


Cơ quan sinh dục nữ nhìn trong - cắt ngang


Tế bào trứng với vòng
nan hoa bao quanh.

Tinh trùng.Bài tập
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buồng trứng
Tử cung/dạ con
Ống dẫn trứng
Phễu của ống
dẫn trứng
Kinh nguyệt,
hành kinh
Sự rụng trứng
Ống dẫn nước
tiểu
Tuyến tiền đình
Thể vàng

B

a/…….ở nữ là một đường riêng biệt với âm
đạo.
b/ …..tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo.
c/ Tử cung được thông với…….
d/ Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng
thoát ra ngoài, đó là……
e/ Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng
thông qua……
g/ Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng sẽ
vừa phân chia, vừa di chuyển xuống…… để


làm tổ và phát triển thành thai
h/ Cùng với trứng chín, hoocmon buồng trứng
làm niêm mạc tử cung trở nên xốp và xung
huyết, chuẩn bị cho trứng thụ tinh để làm tổ.
Nếu trứng không được thụ tinh thì……. sẽ
thoái hóa sau 14 ngày và lớp niêm mạc sẽ
bong ra, gây hiện tượng………..


A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buồng trứng
Tử cung/dạ con
Ống dẫn trứng
Phễu của ống
dẫn trứng
Kinh nguyệt,
hành kinh
Sự rụng trứng
Ống dẫn nước
tiểu
Tuyến tiền đình
Thể vàng

B

a/Ống dẫn nước tiểu ở nữ là một đường riêng
biệt với âm đạo.
b/ Tuyến tiền đình tiết dịch nhờn để bôi trơn
âm đạo.
c/ Tử cung được thông với ống dẫn trứng
d/ Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng
thoát ra ngoài, đó là: Sự rụng trứng
e/ Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng
thông qua phễu của ống dẫn trứng
g/ Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng sẽ
vừa phân chia, vừa di chuyển xuống tử
cung để làm tổ và phát triển thành thai
h/ Cùng với trứng chín, hoocmon buồng trứng
làm niêm mạc tử cung trở nên xốp và xung
huyết, chuẩn bị cho trứng thụ tinh để làm
tổ. Nếu trứng không được thụ tinh thì thể
vàng sẽ thoái hóa sau 14 ngày và lớp niêm
mạc sẽ bong ra, gây hiện tượng kinh
nguyệt, hành kinh
Bài tập về nhà:
• Hoc thuộc bài cũ,
• Xem trước bài mới.Chào tạm biệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×