Tải bản đầy đủ

cach lam tro choi chiec non ky dieu

QUAY

STOP

TRÒ CHƠI
"CHIẾC NÓN KÌ DIỆU"


Hướng dẫn cách chơi
-Ba đội (người) chơi. Thứ tự bắt thăm
-Quay vòng (như trò chơi CNKD) *Người
chơi phất cờ, NĐK nhấn Stop: điểm được
báo trong bảng quay.
*nếu vào ô MAY MẮN thì được chọn số
mở ô. Nếu vào các ô điểm thì được đoán
chữ. Đoán đúng chữ trong câu chủ đề
mới được mở. Nếu sai,người kế tiếp chơi
(giống như chơi trên truyền hình.


Game Show chiếc nón kì diệu

Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng đặc biệt


QUAY VÒNG I

TRỞ VỀ
MENU

QUAY
STOP

CÂU CHỦ ĐỀ


Vòng 1

A
B
C
D
Đ

Câu nói
nói “Vì
“Vì lợi
lợi ích
ích mười
mười năm
năm trồng
trồng cây,
cây,
Câu
Vì lợi
lợi ích
ích trăm
trăm năm
năm trồng


trồng người”
người”

là câu
câu nói
nói của
của danh
danh nhân
nhân nào?
nào?


E

Chọn chữ: Chỉ bấm chữ có
trong ô

Chọn ô số

Ê
G

1 Ô
2 C
4 Í5I M
6 7II N
8 H
9
H

H
M
N
H
C3 H
H

H
I
K
L

QUAY VỀ VÒNG QUAY 1
M N

O Ô Ơ P

Q R

S

T

U

Ư V

X

Y


QUAY VÒNG II

TRỞ VỀ
MENU

QUAY
STOP

CÂU CHỦ ĐỀ


A
Ă
Â
B

TâyNguyên,
Nguyên,lễ
lễhội
hộiđâm
đâmtrâu
trâuđược
đượcdiễn
diễnra
ra
ỞỞTây
hằngnăm
nămởởLâm
LâmĐồng.
Đồng.Bạn
Bạncó
cóbiết
biếtlễ
lễhội
hộiđó
đó
hằng
củadân
dântộc
tộcnào
nàokhông?
không?
của

C
D
Đ
E

Chọn ô số
Bấm số

Ê

Chọn chữ: Chỉ bấm chữ có
trong ô

G
H

C
H
Â
U
M

2 Â
3 U
4 M
5 A
6
C1 H

I
K
L

QUAY VỀ VÒNG QUAY 2
M N

O Ô Ơ P

Q R

S

T

U

Ư V

X

Y


QUAY VÒNG III

TRỞ VỀ
MENU

QUAY
STOP

CÂU CHỦ ĐỀ


A

Vòng 3

Ă
Â
B
C
D

Ailà
làngười
ngườidu
duhành
hànhởởViệt
ViệtNam
Namđầu
đầutiên
tiênlên
lênvũ
vũtrụ?
trụ?
Ai

Đ
E

Chọn chữ: Chỉ bấm chữ có
trong ô

Chọn ô số
Bấm số

Ê
G

P
M
2 Ạ
3 M
4 T
6 Â
7 N
8
P1 H
H
A
T5 U
U
Â
N

H
I
K
L

QUAY VỀ VÒNG QUAY 3
M N

O Ô Ơ P

Q R

S

T

U

Ư V

X

Y


QUAY VÒNG ĐẶC BiỆT

TRỞ VỀ
MENU

QUAY
STOP

CÂU CHỦ ĐỀ


A

Vòng đặc biệt

Ă
Â
B

Câu chúc
chúc đầu
đầu năm
năm mới
mới
Câu

C
D
Đ
E
Ê
G
H
I

Chọn chữ: Chỉ bấm chữ có
trong ô

Chọn ô số
Bấm số

H
6 E
H1 A
5 N
8 9Y
P3 4P
P Y
Y
N
E7 W
W
Y EE A
A R
R
A2 P
10

K
L

M N

O Ô Ơ P

Q R

S

T

U

Ư V

X

Y

W

11

12


CÁCH LÀM HiỆU ỨNG

• Làm vòng quay:
-tải bảng điểm trên mạng
-Kim quay: Bạn làm vòng tròn;
một mũi tên, rồi Group
chúng lại. Trước khi group,
chọn vòng tròn: No fill; No
line (No Outline)


CÁCH LÀM HiỆU ỨNG
• Làm Hiệu ứng:
-Chọn bảng điểm: Nhóm Emphasis  Spin, Chọn
Clockwise: Quay cùng chiều kim đồng hồ
-Tương tự làm cho kim quay: nếu muốn quay ngược chọn
CounterClockwise


A
Ă
Â
B
C
D
Đ
E

Cách thiết kế

-Tạo các textbox gõ các chữ cái TV
-Tạo một bảng biểu bấy nhiêu chữ chọn bấy
nhiêu cột ? ; 1 hàng. Gõ câu vào (1 ô 1 chữ)
-Tạo các vòng tròn gõ số vào; tạo textbox gõ
chữ câu câu chủ đề (1 hình 1 chữ cái)

H A P P Y N E W Y E A R

Ê
G
H
I

1

K
L

M N

P P Y N

A

H

2

O Ô Ơ P

3

4
Q R

5
S

T

E W Y E A
R

6

7

U

Ư V

8

X

9

Y

10

W

11

12


-đó là nhóm Exit  Blinds (tùy bạn)
-Nhưng làm triggers (kích hoạt cho nó “nổ” – mở )
thì số nào ta chọn triggers số đó.


• Chọn Oval 1, Click chuột vào Tam giác ngược,
chọn Timing


-Bảng Timing, Click vào Triggers, chọn Start
on click of : Oval (77): 1 ; Tiếp tục làm
Triggers tương tự cho 11 số còn lại; nhớ
“nồi nào vung nấy!” 2-2; 3-3; 4-4; …; 12-12


-Như vậy, mỗi lần người chơi (được may
mắn) chọn ô nào thì bấm chuột ô đó (lật
mở)
-Tiếp tục Chọn 12 textbox chữ, làm hiệu
ứng: Nhóm Entrance Blinds


-Chọn (một hoặc hơn)đẩy nó lên trên
Oval số) – khi trình chiếu thì nó chưa xuất
hiện); Nếu nó nằm dưới thì nhấp phải nó,
chọn Bring to Front!


-Minh họa: khi tắt bảng hiệu ứng
-Ta chọn chữ H;
chọn Timing làm
Triggers  chọn H
(trong bảng chữ
cái TV)


-Làm triggers để Người chơi chọn chữ.
Nếu đúng thì mở, không thì thôi (mất
lượt)
-Ta chọn chữ H;
chọn Timing làm
Triggers  chọn H
(trong bảng chữ
cái TV)


-Ta chọn cả hai chữ A; chọn Timing làm
Triggers  chọn A (trong bảng chữ cái TV)
-Lưu ý sửa Hiệu ứng 1 trong hai chữ A ở
Start là With Previous!

-Các chữ khác các bạn
cũng làm tương tự !!!


Làm Hyperlink- Siêu liên kết
-ví dụ vòng 1 liên kết với Slide
Quay vòng 1
+Nhấp phải Vòng 1, chọn
Hyperlink Place in This
Document  4.Slide 4, OK


Làm Hyperlink- Siêu liên kết
-Cũng tương tự, Muốn “yêu ai”Liên kết với Slide nào thì chọn
Slide đó!


Cách quay
- Bạn nhấn chuột
QUAY thì nó quay;
Nhấn Stop thì
ngừng quay. Thực
ra nút Stop là của
Màn hình, khi
trình chiếu mới
thấy!
-

Nhấn CÂU CHỦ ĐỀ thì nó tới câu chủ đề
- Tại câu chủ đề nhấn thì nó về vòng quay
QUAY VỀ VÒNG QUAY 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×