Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 kính núp, kính hiển vi và cách sử dụng (3)

1. Dựa vào đặt điểm nào để phân
biệt thực vật có hoa và thực vật không
có hoa ?
2. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực,
theo em những cây lương thực thường
là cây 1 năm hay cây lâu năm ?


I. Kớnh luựp vaứ caựch sửỷ duùng
1. Cu to
1 Khung kớnh
2 Mt kớnh

3

Tay cm


I. Kớnh luựp vaứ caựch sửỷ duùng
2. Cụng dng
Dựng quan sỏt nhng vt nh bộ.

Cú kh nng phúng to nh ca vt t 3 - 20 ln.


I. Kớnh luựp vaứ caựch sửỷ duùng
3. Cỏch s dng

mt kớnh sỏt
vt mu, t t a
kớnh lờn cho n khi
nhỡn rừ vt.


Chú thích các bộ phận
của kính hiển vi.

Thị kính

Kính hiển vi gồm
các bộ phận nào ?

ốc to

Nêu chức năng của
từng bộ phận ?

Đĩa quay
Vật kính

ốc nhỏ
Bàn kính

Gương phản
chiếu ánh
sáng
Chân kính


1.Cấu tạo
Thị kính: để mắt vào quan
sátChân kính
èng kính

Vật kính: kính sát với vật cần
quan sát

Thân kính
Kính
hiển vi

Đĩa quay: gắn các vật kính

Ốc điều
chỉnh

Bàn kính

Gương phản chiếu ánh
sáng

èc to
èc nhỏ

Nơi đặt tiêu bản để quan sát,
có kẹp giữ

Tập trung ánh sáng vào vật
mẫu

Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trọng nhất ? Vì sao ?
- Ống kính là quan trọng nhất. Giúp nhìn rõ vật.


I. Kính lúp và cách sử dụng
II. Kính hiển vi và cách sử
1.Cấu tạo
dụng
2. Cơng dụng
Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt khơng thấy được.
3. Cách sử dụng
Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.
Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu.


Thị kính

1.Chú thích các bộ
phận của kính hiển vi.
2.Bộ phận nào của
kính hiển vi là quan
trọng nhất ? Vì sao ?
- Ống kính là quan
trọng nhất.
- Giúp nhìn rõ vật.

ốc to

Đĩa quay
Vật kính

ốc nhỏ
Bàn kính

Gương phản
chiếu ánh
sáng
Chân kính


Câu hỏi ?
3.Trình bày các bước sử dụng kính
hiển vi.
- Đặt và cố định tiêu bản trên bàn
kính.
- Điều chỉnh ánh sáng bằng gương
phản chiếu ánh sáng.
- Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để
quan sát rõ vật mẫu.
DẶN DÒ

Học thuộc bài và trả lời câu hỏi SGK / 19.
Đọc cẩn thận cách tiến hành SGK / 21 – 22.
Mỗi Nhóm đem theo 1 củ hành tây, 1 quả cà chua
chín đỏ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×