Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 cấu tạo ngoài của thân (3)

PHÒNG GD&ĐT VŨNG LIÊM
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN CHỈ

GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU
GV: LÝ THỊ THÚY AN


Kể tên những loại
rễ biến dạng và
nêu chức năng của
chúng ?


* Có 4 loại rễ biến dạng:
- Rễ củ: chứa chất dự trữ cho
cây dùng khi ra hoa, tạo quả.
- Rễ móc: bám vào trụ, giúp
cây leo lên.
- Rễ thở: giúp cây hơ hấp trong
không khí
- Rễ giác mút: lấy thức ănCHƯƠNG
III:
THÂN
BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
1.Cấu tạo ngoài của thân:


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Thân cây
Chồinhững
ngọn
gồm
bộ phận nào?

Chồi nách
Cành

Thân chính


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

nhữngcó chồi
+GiốngNêu
nhau: Đều
ngọn, cóđiểm
lá,ở kẽ
lá có chồi
giống
và nách.
khác nhau giữa
+Khác nhau:
thân và cành?

Thân
-Do chồi ngọn
phát triển


-Thường mọc
đứng

Cành
-Do chồi nách
phát triển
-Mọc
xiên


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Chồi
ngọn

Chồi Ở
ngọn

ngọn thân và
cành

Nêu vị trí của
Chồi
chồi nách?
Nêu
vị
trí
của
Ở
nách
lá
nách
chồi ngọn trên
thân và cành?


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Nêu vai trò của chồi
ngọn?
Giúp thân, cành cây dài ra


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Chồi nách
Chồi nách
gồm:
gồm mấy
- Chồi
lá.
loại?
- Chồi hoa.


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Chồi lá

Chồi hoa


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Nêu những điểm giống và khác nhau
Quan
sát
cấu
tạo
chồi
lá,
chồi
hoa
giữa chồi lá và chồi hoa?
Mô phân sinh
ngọn

Mầm
hoa

Mầm
lá

Chồi lá

Chồi hoa


Tiết 13 BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành bộ
phận nào của cây ?


Tiết 13 BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

2.Các loại thân:
Quan sát hình 13.3, em hãy cho biết có mấy loại thân?


Tiờt 13 BAI 13. CU TO NGOAI CA THN

* Coự 3 loaùi thaõn:
+ Thaõn ủửựng
+ Thaõn leo
+ Thaõn boứ


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Quan sát hình và cho biết thân đứng chia làm mấy dạng?
Đặc điểm của mỗi dạng?
2

1

Thân cột:
cứng, cao,
không
cành
3
Thân cỏ:
mềm, yếu,
thấp
Thân gỗ: cứng, cao,
có cành


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

** Kể
Kể tên
tên một
một số
số cây
cây thân
thân gỗ
gỗ mà
mà em
em biết.
biết.
** Một
Một số
số cây
cây thân
thân gỗ
gỗ

Bưởi

Phượng

Mây

Lim

Bàng

Xoài

Mít

Hoa sữa


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Thaân coät : Cây cọ


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Một
Một số
số cây
cây thân
thân coû
coû

Cà chua

Tía tô

Ngô

Diếp cá

Lá lốt

Hoa cúc


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Quan sát hình và cho biết thân leo có mấy cách
leo ?
Thân leo: leo bằng thân quấn, tua cuốn…

1

Thân quấn

2

Tua cuốn


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Tua cuốn

Cây bầu


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Quan sát hình thân bò và cho biết đặc điểm của
loại thân này?

Thân mềm yếu, bò lan sát đất


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
TRÒ CHƠI

T
T Tên cây

“AI NHANH HƠN”
Thân đứng

Thân
gỗ

Thân
cột

Thân leo

Thân
co

Thân Tua
quấn cuốn

1 Cây mồng tơi
2 Cây nhãn
3 Cây rau má
4 Cây cau
5 Cây ớt
6 Cây tóc tiên

Thân


X
X
X
X
X

THỂ LỆ TRÒ CHƠI

X

Các em hãy hoàn thành bảng trên bằng cách đánh
dấu X vào từng loại thân sao cho thích hợp.


 Chúng ta có nên bẻ cành cây, ngọn cây hay không? Điều
đó có hại hay có lợi cho việc bảo vệ môi trường?


BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
- Nhà tôi trồng một cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn
rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm:………………,
………………, ……………..,………………
- Những cành mướp với lácành
to, phát triểnchồi
từ………………và
nhữngnách
chùm
ngọn
chồi
thân
chính
hoa mướp
vàng
phát triển từ……………….
- Chưa đầy hai tháng, cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng
chồi
lá tôi…… ngon và bổ.
cho sân.
Nó cho
chồi hoa
* Có bạn hỏi tôi, cây mướp thuộc loại thân gì? Nó là………………, có cách
leo bằng………………, khác với cây mồng tơi trong vườn cũng
quả
là………………nhưng lại leo bằng…………..

thân leo
thân quấn

tua cuốn
thân leo


* Đối với bài học ở tiết này:
-Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
* Đối với bài học ở tiết học sau:
-Ch̉n bị bài mới bài 14.“Thân dài ra do đâu?”
-Làm trước thí nghiệm trang 46 ở
nhà và mang theo quan sát
-Ghi kết quả số liệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×