Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 các loại rễ , các miền của rễ (5)

TIẾT 9 – Bài 9:


Bài 9: CÁC LOẠI RỄ - CÁC MIỀN CỦA RỄ
1 / Các loại rễ
Gốc thân

Rễ cái
Rễ con
B

* Rễ cọc

* Rễ chùm


Điền vào chỗ trống sau bằng từ thích hợp:
1. Có hai loại rễ chính: ............. và .....................
Rễ chùm
2. ........ có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con
mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.


Rễ chùm gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường
3. ................
mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.


Bài 9: CÁC LOẠI RỄ - CÁC MIỀN CỦA RỄ
1 / Các loại rễ
Gốc thân

Rễ cái
Rễ con
B

* Rễ cọc
Gồm một rễ cái to khỏe
và các rễ con.

* Rễ chùm
Gồm nhiều rễ con mọc từ
gốc thân.


Hãy quan sát H 9.2, ghi tên cây có rễ cọc, cây có rễ chùm:

1

+ Cây có rễ cọc:
+ Cây có rễ chùm:

2

cây bưởi,
cây tỏi tây,

3

4

cây cải,


cây lúa

5

cây hồng xiêm


Bài 9: CÁC LOẠI RỄ - CÁC MIỀN CỦA RỄ
1/ Các loại rễ
2/ Các miền của rễ
Miền trưởng thành

Các em hãy quan sát
hình, đọc thông tin, trao
Miền hút
đổi cặp trả lời các câu
hỏi sau:
1/- Rễ có mấy miền? Tên
gọi từng miền?
Miền sinh trưởng
2/- Nêu đặc điểm? Chức
năng của từng miền?

Lông
hút

Miền chóp rễ

H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ


TIẾT 8: CÁC LOẠI RỄ - CÁC MIỀN CỦA RỄ
1/ Các loại rễ
2/ Các miền của rễ
- Miền trưởng thành chức năng
dẫn truyền.
- Miền hút chức năng hút
nước và muối khoáng hòa tan.
- Miền sinh trưởng chức năng
làm rễ dài ra.
- Miền chóp rễ chức năng che
chở cho đầu rễ.

Miền
trưởng
thành
Miền
hút
Miền
sinh
trưởng
Miền
chóp rễ

H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ


Bài 9: CÁC LOẠI RỄ - CÁC MIỀN CỦA RỄ
I/-. Các loại rễ
II/-. Các miền của rễ

Ghép các ý giữa cột A và cột B sao cho phù hợp

Các miền của rễ

Chức năng chính
của từng miền

Miền trưởng thành: Hấp thụ nước và
có các mạch dẫn
muối khoáng hòa tan
Miền hút: có các
Làm rễ dài ra
lông hút
Miền sinh trưởng:
gồm các tế bào mô
phân sinh

Che chở cho đầu rễ

Miền chóp rễ: các
tế bào có vách dầy

Dẫn truyền

Miền
trưởng
thành
Miền
hút
Miền
sinh
trưởng
Miền
chóp rễ

H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ


1/- Có phải tất cả các
cây đều có lông hút
không?
2/- Có phải tất cả rễ
cây đều mọc trong
đất?


Chọn câu trả lời đúng :
Câu 1: Các loại rễ chính ở cây
A. Rễ cọc và rễ móc
B. Rễ chùm và rễ thở

C. Rễ cọc và rễ chùm
D. Rễ cọc và rễ củ

Câu 2: Trong các miền rễ sau, miền nào làm cho rễ dài ra
A. Miền trưởng thành
B. Miền chóp rễ

C. Miền hút
D. Miền sinh trưởng

Câu 3: Nhóm có toàn các cây có rễ chùm là
A. Cây: lúa, hành, ngô, dừa
B. Cây: tre, lúa, dừa, cam

C. Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn
D. Cây: chanh, tỏi tây, lúa, ngô

Câu 4: Nhóm có toàn các cây có rễ cọc là
A. Cây: xoài, dừa, đậu, hoa cúc
B. Cây: bưởi, cải, hành, dừa

C. Cây: mít, táo, lạc, nhãn
D. Cây: tre, dừa, lúa, ngôTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×