Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn chèn link vào văn bản trong word

Hướng dẫn chèn link vào văn bản trong
Word
Người đăng: Lệ Hằng - Ngày: 05/07/2015

Hiện nay, các link liên kết được chúng ta tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúng được sử dụng trong các
website, email, thư mục, ... thậm chí trong các văn bản của Microsoft Word.

Một link liên kết giúp ta mở ra một nguồn tại liệu hữu ích khác mà không cần phải đưa toàn bộ nội dung
của trang, hay thư mục nào đó. Và với các phiên bản của Microsoft Word, để tạo được link liên kết như
vậy vô cùng đơn giản chỉ với một vài thao tác đơn giản sau.
Đầu tiên, chúng ta chọn từ, đoạn văn bản hay hình ảnh cần chèn link liên kết

1. Chèn link liên kết đến Website
Sau khi đã chọn từ, hoặc hình ảnh cần chèn link liên kết, tại cửa sổ soạn thảo, chúng ta chọn Insert,sau
đó chọn Link và chọn Hyperlink, hoặc chúng ta có thể click phải chuột chọn Hyperlink (hay sử dụng tổ
hợp phím Ctrl + K ).


Tại cửa sổ Insert Hyperlink chúng ta chọn Existing File or Web Page, và chọn Curent Folder

Tại đây, chúng ta thiết lập các thuộc tính như sau:

o

Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

o

Current Folder: Thư mục hiện tại.

o

Browsed Pages: Các trang file được mở gần nhất.

o

Recent Files: Các file hiện tại.

o

Screen Tip: Nội dung của screen tip sẽ được hiển thị khi bạn di chuột vào link liên kết.

o

Address: Tên địa chỉ đường dẫn.

Thiết lập xong các thuộc tính, chúng ta chọn OK để kết thúc quá trình cài đặt.

2. Tạo liên kết đến file
Thao tác tương tự như đối với chèn link đến website, sau khi cửa sổ Insert Hyperlink xuất hiện, chúng ta
chọn Place in this Document


Tại cửa sổ Place in this Document chúng ta lựa chọn:
o

Top of the Document: đặt vị trí liên kết lên đầu file.

o

Headings: đặt vị trí liên kết đến heading có trong file.


o

Bookmarks: đặt vị trí liên kết đến dòng văn bản đã được đánh dấu.

Sau khi lựa chọn xong, chúng ta chọn Ok để kết thúc cài đặt.

3. Tạo liên kết đến một file mới được tạo
Chúng ta thao tác tương tự như đối với chèn link đến website Chọn Create New Document

Trong đó:
o

Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

o

Name of new document: Đặt tên cho file mới.

o

Change: Thay đổi vị trí file liên kết đã có.

Sau khi đã lựa chọn xong, chọn Ok để kết thúc cài đặt.

4. Tạo liên kết đến địa chỉ Email
Thao tác tương tự như đối với chèn link liên kết đến website, sau khi cửa sổ Insert Hyperlink xuất hiện,
chúng ta chọn E-mail Address


o

E-mail Address: Địa chỉ email cần đến

o

Subject: Tên tiêu đề

o

Recently used e-mail address: Hiển thị những email đã được sử dụng gần thời điểm
này nhất.

Sau khi cài đặt xong, chọn OK để kết thúc cài đặt
Lưu ý:
Để xóa liên kết đã tạo, bạn hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + Z để hủy thao tác vừa thực hiện
Chúc các bạn thành công !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x