Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 biến dạng của thân tham khảo (2)


KIỂM TRA BÀI CŨ

1/ Thân cây gồm những bộ phận nào?
2/ Nêu chức năng chính của thân?


KIỂM TRA BÀI CŨ
Chồi ngọn

Chức năng chính của thân:
+ Vận chuyển các chất
+ Nâng đỡ cành lá

Chồi nách
Cành

Thân chính


Chồi ngọn

Khoai tây

Chồi nách

Gừng

Su hào

Củ dong


NHÓM 1

-Củ khoai tây, củ
su hào: thân
phình to, giống
củ
Khoai tây

Gừng

=> thân củ

Su hào
hào
Su

NHÓM 2

- Củ dong, củ
gừng: thân phình
to, giống rễ
=> thân rễ
Củ dong


CỦ DỀN

CỦ NĂNG


CỦ NGHỆ

1 số
thân củ,
thân rễ
CỎ TRANH

CỦ CHUỐINgười ta thường thu hoạch thân củ
và thân rễ khi nào? Vì sao?
ĐÁP ÁN:
Thường thu hoạch thân củ và thân rễ trước
khi cây ra hoa, tạo quả để tránh làm mất chất
dinh dưỡng của thân củ hoặc thân rễ
Các loại thân củ và thân rễ rất dễ
nẩy mầm khi gặp điều kiện ẩm.Vậy
sau khi thu hoạch ta phải bảo quản
thân củ và thân rễ bằng cách nào?

=> ta phải bảo quản các loại
thân củ và thân rễ nơi khô
ráo trong nhà

? Củ khoai tây đã mọc mầm có
nên ăn không? tại sao?
=> Không nên ăn củ khoai tây
đã mọc mầm vì lúc ấy củ khoai
tây tập trung nhiều chất độc có


Nhận xét hiện
tượng khi chọc que
nhọn vào thân cây
xương rồng?
Thấy nước trong
thân chảy ra


XÖÔNG


SỪNG
HƯƠU

SEN ĐÁ

CAÂY SOÁNG

CAØNH

THANH
LONG


Bài tập mục
Hãy liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến dạng mà
em biết vào bảng dới đây, chọn những từ sau để gọi đúng
tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng
nớc:
Chc nng
Tờn thõn
c im ca

ST
T
1
2
3
4
5

Tờn
mu vt

Thõn bin dng

C su ho

Thõn c nm trờn mt t

C khoai tõy Thõn c nm di mt t

i vi cõy
D tr
cht dinh dng

bin dng
Thõn c

D tr
cht dinh dng

Thõn c

C
dong ta

Thõn r nm di mt t

D tr
cht dinh dng

Thõn r

C gng

Thõn r nm trờn mt t

D tr
cht dinh dng

Thõn r

Xng rng

Thõn mng nc,
mc trờn mt t

D tr nc,
Quang hp

Thõn
mng nc


? Thân cây chuối có
phải là thân biến dạng
khơng?
=> Cây chuối
có thân củ
nằm dưới mặt
đất, thân cây
chuối nằm
trên mặt đất
là thân giả
gồm các bẹ lá
mọng nước.
Thân chuối là
thân củ chứa
chất dự trữ.


? Hành, tỏi, hẹ,
kiệu có phải là
thân biến dạng
không?
*Hành, tỏi, hẹ, kiệu:
thân của chúng hình
đóa, hơi phồng lên ,
phía trên là bẹ lá
phình to chứa chất dự
trữ, kẻ bẹ lá có
chồi nách, phía dưới
có hệ rễ chùm.


DẶN DÒ:
_ Đọc mục “ Em có biết”
_ Trả lời các câu hỏi và làm bài tập SGK trang
59,60.
_ Chuẩn bị tiết học sau (ôn tập ):
+ Ôn tập lại các kiến thức chương I, II, IIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×