Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu

NGƯỜI THIẾT KẾ: ĐẶNG THANH BẢO
TỔ: HOÁ - SINH


Hãy chú thích vào hình vẽ sau:
Lục lạp

Chất tế bào

Nhân

Vách tế bào bên cạnh

Vách tế bào

Không bào

Màng sinh chất

Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vậtTế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Đặc điểm
của từng thành phần.
- Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
- Màng sinh chất: Bao bọc ngoài chất tế bào.
- Chất tế bào: Là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như
lục lạp ( chứa chất diệp lục ) là nơi diễn ra mọi hoạt động sống
cơ bản của tế bào.
- Nhân: Có một nhân, cấu tạo phức tạp, điều khiển mọi hoạt
động sống của tế bào.
- Ngoài ra tế bào còn có các không bào chứa dịch tế bào.


TIẾT 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
I. Sự lớn lên của tế bào

Tế bào mới hình thành

Tế bào đang lớn lên

Tế bào trưởng thành


trao đổi chất
Tế bào non có kích thước ………………..
nhờ quá trình ……………………..
lớn dần lên ………….thành những tế bào trưởng thành.
chúng…………………….


TIẾT 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
I. Sự lớn lên của tế bào
Tế bào non có kích thước bé nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên
thành những tế bào trưởng thành

II. Sự phân chia tế bào


Quan sát hình vẽ: Sơ đồ sự phân chia tế bào


* Thực hiện bài tập sau:
2 nhân 1
* Qúa trình phân bào: Đầu tiên hình thành…………………..
sau đó
2 chất tế bào
3 vách tế bào
…………………..phân
chia, ……………………….
hình thành ngăn đôi tế bào
cũ thành hai tế bào con.
* Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ?
Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.


TIẾT 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
I. Sự lớn lên của tế bào
Tế bào non có kích thước bé nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên
thành những tế bào trưởng thành.
II. Sự phân chia tế bào
* Qúa trình phân bào: Đầu tiên hình thành 2 nhân , sau đó chất tế bào phân
chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con.
- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.


Sơ đồ mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào (ở mô
phân sinh ):
?lớn lên Tế bào trưởng thành phân ?chia Tế bào non mới.
Tế bào non
*Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
Tế bào lớn lên và phân chia giúp cây sinh trưởng và phát triển.


Bài tập củng cố:
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia:
a. Mô che chở.
b. Mô nâng đỡ.

cc.

Mô phân sinh.

d. Mô mềm.
2. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

aa. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển.
b. Làm cho thực vật lớn lên.
c. Làm cho thực vật duy trì và phát triển nòi giống.


Quan sát hình vẽ: Sơ đồ sự phân chia tế bào

* Trình bày sự phân chia của tế bào ở thực vật ?
* Qúa trình phân bào: Đầu tiên hình thành 2 nhân , sau đó chất tế bào phân
chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con.


Dặn dò:
-Trả lời câu 1,2 sgk trang 28.
-Đem một số cây ( có cả rễ ) : cây lúa, ngô, mít, xoài, hành, cải,…
-Xem bài mới: So sánh những đặc điểm khác nhau của rễ cọc và
rễ chùm


NGƯỜI THIẾT KẾ: ĐẶNG THANH BẢO
TỔ: HOÁ - SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×