Tải bản đầy đủ

KỸ THUẬT GHÉP CÀ CHUA

Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Khoa Nông Học

KỸ THUẬT GHÉP CÀ CHUA
VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY CON
CÁC LOẠI RAU TRONG VƯỜN ƯƠM
GVPT: NGUYỄN HỮU TRÚC

1


2


I. Đặt vấn đề
 Hiện nay nhu cầu của thị trường về rau ăn lá và rau ăn quả rất
cao, một trong số đó là cà chua.
 Do nhu cầu về cà chua ngày một nâng cao nên ngoài các vụ
chính trong năm thì người nông dân bắt đầu trồng cà chua trái
vụ.
 Tuy nhiên, việc này cũng tồn tại rất nhiều rủi ro, trong đó cơ

bản nhất là cây cà chua phải đối mặt với các bệnh nguy hiểm
như héo xanh do vi khuẩn, héo vàng do nấm, lở cổ rễ, thối rễ
do ngập úng.

3


 Nhu cầu để tạo ra các cây cà có khả năng chống chịu tốt, sức đề khác
cao với các loại sâu bệnh hại đã thúc đẩy việc cho ra các cây cà ghép
với phần gốc là cà dại và thân trên là loại cà cho năng suất cao.Đó là
mô hình ươm cây giống của trang trại Phong Thúy.

Hình 1.1 Trang trại Phong Thúy và khu cây ghép bên trong
4


1.Quy trình
ghép cà chua

2.Kỹ thuật
sản xuất cây
con các loại
rau trong
vườn ươm
5


1.1 Mục đích
1.2 Quy trình chuẩn bị gốc ghép và
ngọn ghép
1. Ghép cà
chua

1.3 Cách ghép

1.4 Một số lưu ý khi ghép
1.5Một số sâu, bệnh hại gặp trong
vườn ghép
61.1 Mục đích ghép cà chua
 Tạo ra giống cà chua có khả năng chống chịu với một số bệnh,
chống chịu với điều kiện của môi trường.
 Giống cho năng suất, chất lượng cao,phẩm chất tốt.
 Đáp ứng nguồn cây giống sạch bệnh phục vụ cho thị trường.

Hình 2.1 Vườn cà chua đạt chất lượng cao sau khi ghép
7


1.2 Quy trình chuẩn bị gốc ghép, ngọn ghép
 Gốc ghép
• Giống: Thông thường ở sử dụng gốc ghép là cà chua
dại.
• Thời gian chuẩn bị: Cà chua ươm trong khay 25-35
ngày là đủ tiêu chuẩn làm gốc ghép.
• Sau khi gieo, giữ ẩm liên tục cho đến 3 ngày thì mọc
mầm. Tiếp tục tưới nước bình thường 2 lần/ngày.

Hình 2.2 gốc ghép

8


 Ngọn ghép
• Giống: Ở đây sử dụng ngọn Anna, Rita…
• Thời gian chuẩn bị: Chuẩn bị ngọn ghép sau gốc ghép
khoảng 3-5 ngày, tức là 22-30 ngày kể từ khi gieo hạt.
• Chăm sóc tương tự như gốc ghép.

Hình 2.3 Ngọn ghép

9


1.3 Cách ghép cà chua


Dụng cụ:
Dao lam
Khay sạch: 1 vĩ 84 lỗ
Gốc ghép, ngọn ghép
Ống nhựa cao su

Hình 2.4 ống nhựa cao su

10


 Cách ghép
• Ghép áp
• Chọn gốc ghép với ngọn ghép có khả năng tương dung được
với nhau.
• Gốc ghép cắt vát 450, cắt trên 2 lá mầm khoảng 1-3 cm.
• Ngọn ghép: cắt vát, cắt ngọn ghép có chiều cao phù hợp với
gốc ghép.
• Dùng ống cao su nối gốc ghép và ngọn ghép chặt lại với nhau.
sao cho chúng áp sát vào nhau.

Hình 2.5 Ghép cà chua
11


12


13


 Chăm sóc sau ghép
• Sau ghép vẫn giữ ẩm đầy đủ cho cây ghép nhưng không để nước
dính vào chỗ ghép.
• Đưa vào khu chăm sóc với cường độ ánh sáng, nhiệt độ thích
hợp, có che bằng lưới đen.
• Sau 3-5 ngày là có thể biết tỉ lệ cây sống, sau đó loại bỏ cây
chết. Khoảng 10-15 ngày là vết ghép liền, có thể đem bán cây
giống.

Hình 2.6 Chăm sóc sau ghép

14


1.4 Các lưu ý khi ghép cà chua

 Chọn gốc ghép và ngọn ghép phải đảm bảo sạch bệnh.
 Gốc ghép và ngọn ghép phải đảm bảo ăn sát vào nhau để tăng tỉ
lệ sống của cây.
 Tư thế ngồi ghép: ngồi ôm khay, không để chân lên miệng khay.
 Ghép cà không dùng găng tay dày.

Hình 2.7 Bảng nội quy tại trang trại

15


1.5 Một số sâu, bệnh gặp trong vườn ghép
Bệnh châm kim: người ta dùng 100mg Vidomin phun
với liều lượng thích hợp

Hình 2.8 Triệu chứng bệnh châm kim trên cà chua

16


Sâu vẽ bùa: Người ta sử dụng Tirat để phun.

Hình 2.9 Sâu vẽ bùa hại lá cà chua

17


Bệnh héo xanh trên cà chua

Hình 2.10 triệu chứng bệnh héo xanh trên cà chua
18


2.1 Giới
thiệu về
giá thể

2. Kỹ thuật sản xuất
cây con các loại rau
trong vườn ươm
2.3 Cách
tưới và
chăm sóc
sau gieo

2.2 Cách
gieo bằng
hạt bằng
máy
19


2.1Giới thiệu về giá thể

Tỷ lệ giá thể:
Đất: 1m3
Vôi : 6kg
Sơ dừa: 1,3m3
Phân chuồng: 0,35-0,4m3
Vi sinh: 16kg
Phân con bướm (Hà Lan): 12kg
Lân: 25kg

20


 Xử lý giá thể:
• Đất trộn với 6kg vôi ủ trong 7-14 ngày
• Phân chuồng xử lý bằng phân vi sinh
 Cách làm giá thể: Đất  ủ  cho phân Lân  phân Hà
Lan  phân chuồng, xơ dừa trộn bằng máy  xay
mịn  cho vào khay bằng máy.

Hình 2.11 Xay mịn giá thể

21


Hình 2.12 Giá thể được xay mịn bằng máy

22


Hình 2.13 Máy dồn đất vô vỉ xốp
23


Hình 2.14 Khay sau khi có giá thể

24


2.2 Cách gieo bằng hạt bằng máy
 Hạt được ngâm bằng nước ấm.
 Ủ hạt giống:
• Rau 1 đêm
• Cà chua 2 đêm
• Ớt, hành tây 3 đêm

Hình 2.15 Máy gieo hạt

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×