Tải bản đầy đủ

Thiết kế đầm 7 mảnh môn thiết kế nữ nâng cao

BÀI THUYẾT TRÌNH
Thiết kế áo đầm

NHÚNG NGỰC - 7
MẢNH


Nội dung
1/ Mô tả mẫu
1/ Mô tả mẫu
2/ Ni mẫu
2/ Ni mẫu
3/ Bảng vẽ thiết kế mẫu
3/ Bảng vẽ thiết kế mẫu
4/ Rập thành phẩm
4/ Rập thành phẩm
5/Rập bán thành phẩm
5/Rập bán thành phẩm
6/ Quy trình may
6/ Quy trình may
7/ Sản phẩm

7/ Sản phẩm


Số đo
Dài áo
:
Vòng cổ
:
Rộng vai
:
Hạ eo sau
:
Hạ eo trước
:
Vòng nách
:
Ngực/eo/mông :
Dang ngực
:
Chéo ngực
:
Vòng chân ngực:

99
34
35
35
40
30
76/56/80
14
18
62


Mô tả mẫu

Front

Back
Bản vẽ

thiết kế

Front

Back


Rập thành

phẩ m


Rập bán th
àn

h phẩm


Yêu cầu
 - Các đường may, mũi may đều,
đẹp, không nhăn, dãn.
 - Các chi tiết may được lắp ráp
đúng quy cách đã được học ở
các môn chuyên ngành may.
 - Sản phẩm đúng TSKT, mô tả
mẫu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×