Tải bản đầy đủ

Giải phẫu hàm mặt y sĩ nha khoa

1/ xg nào sau đây k tiếp khớp với xg hàm trên?
a/ xg trán
b/ xg gò má
c/xg mũi
d/ xg thái dương
2/ xg nào sau đay k thành lập xg ổ mắt?
a/ xg h. trên
b/ xg khẩu cái
c/ xg sang
d/ xg mũi
3/ lỗ bầu dục là nơi thông thương giữa hố sọ giữa và:
a/ hố th. Dương
b/ hố dưới th. Dương
c/ hố c. bướm k. cái
d/ hốc mắt
4/ lỗ huyệt răng nằm ở:
a/ mặt trong ngành hàm
b/ mặt trước xg h trên
c/ mặt ngoài thân xg h dưới
d/ mặt sau thân xg h trên
5/ mào dưới th dương nằm ở:

a/ cánh nhỏ xg bướm
b/ cánh lớn xg bướm
c/ chân bướm
d/ xg th dương
6/ hố sọ giữa thông thuwowngcowis hố chân bướm kh cái qua:
a/ lỗ bầu dục
b/ lỗ tròn
c/ lỗ bướm kh cái
d/ lỗ huyệt răng
7/ cơ nào sau đây có tác động kéo h dưới ra trước và sang bên
a/ cơ cắn
b/ cơ ch bướm trong
c/ cơ th dương
d/ cơ ch bướm ngoài
8/ mật trong góc hàm là nơi bám của
a/ dây chằng tram- h dưới
b/ cơ cắn
c/ cơ ch bướm trong
d/ cơ ch bướm ngoài
9/ cung gò má là nơi bám của
a/ cơ th dương
b/ cơ ch bướm ngoài
c/ cơ mút
d/ cơ cắn
10/ mỏm vẹt là nơi bám của
a/ day chằng ngoài
b/ dây chằng tram- h dưới
c/ cơ cắn
d/ cơ th dương
11/ cơ nào sau đây có tác dụng kéo h dưới xuống và đẩy đáy lưởi lên trên
a/ cơ mút
b/ cơ hai thân
c/ cơ cắn
d/ cơ tram móng
12/ lưỡi xg h dưới là nơi bám của
a/ dây chằng tram- h dưới
b/ dây chằng bướm h dưới
c/ cơ ch bướm trong
d/ cơ ch bướm ngoài
13/ thần kinh nào sau đây xuất phát từ hố ch bướm- kh cái?


a/ th kinh lưỡi
b/ th kinh mũi- kh cái
c/ th kinh miệng dài
d/ th kinh lệ
14/ th kinh nào sau đây cho cảm giác nươu mặt ngoài răng cối nhỏ và răng cửa h
dưới?
a/ th kinh cằm
b/ nhánh răng cửa
c/ tk lưởi
d/ tk miệng dài
15/ tk nào sau đây đi qua lõ h dưới
a/ tk cằm
b/ tk lưởi
c/ tk huyệt răng dưới
d/ tk miệng dài


16/ động mạch huyệt răng dưới xuất phát từ
a/ động mạch cảnh ngoài
b/ động mạch mặt
c/ động mạch hàm
d/ động mạch th dương nông
17/ kể tên các diện khớp của khớp th dương- h dưới
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
18/ vị trí của lỗ cằm
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×