Tải bản đầy đủ

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

PHIẾU ĐIỀU TRA
VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

Bạn thân mến,
Việc gìn giữ và bảo vệ sự giàu có và trong sang của tiếng Việt đang là một vấn đề mang
tính thời sự hiện nay, việc sử dụng ngoại ngữ một cách tràn lan, không đúng đối tượng đặc
biệt trong giới trẻ mà sinh viên là chủ yếu, đang làm cho tiếng Việt của chúng ta mất dần đi
vẻ trong sang vốn có của nó.
Nắm bắt được tính thời sự của vấn đề trên, chúng tôi đến từ Nhóm 1 – Lớp Điều tra xã
hội học 8 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành khảo sát thực trạng về vấn đề sử
dụng tiếng Anh trong giao tiếp của sinh viên hiện nay, từ đó có thể cung cấp thông tin và
hướng giải quyết thực trạng trên.
Thực hiện nhiệm vụ này, sinh viên nhóm chúng tôi đã thiết kế phiếu lấy ý kiến và gửi đến các
bạn.Nhóm chúng tôi rất mong các bạn nhiệt tình tham gia cuộc điều tra này bằng cách cung
cấp những thông tin khách quan, trung thực theo những câu hỏi dưới đây. Xin bạn vui lòng
trả lời đầy đủ câu hỏi trong phiếu bằng các đánh dấu X vào ô vuông() phù hợp với lựa chọn
của mình, hoặc ghi ý kiến vào những chỗ trống(….) và gửi lại phiếu này cho chúng tôi.
Ý kiến của bạn là những đóng góp lớn vào việc giữ gìn sự trong sang của tiếng Việt,
qua đó sẽ có những hướng giải quyết hiệu quả hơn cho vấn đề này. Tiếng Việt là giá trị văn
hóa to lớn của người Việt, gìn giữ và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt cũng là bảo vệ bản
sắc dân tộc Việt.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn!
Bạn không cần ghi tên hoặc địa chỉ, chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật mọi thông tin trong phiếu
điều tra.

1


Câu 1: Bạn bao nhiêu tuổi?
Câu 2: Trường mà bạn đang theo học?
□ 1. Đại học Kinh tế Quốc dân
□ 2. Đại học Xây dựng Hà Nội
□ 3. Đại học Bách khoa Hà Nội
Câu 3: Bạn đã học tiếng Anh trong bao lâu?
□ 1. Dưới 1 năm
□ 2. Từ 1-3 năm
□ 3. Từ 3-5 năm
□ 4. Trên 5 năm
Câu 4: Ngoài giờ học ngoại ngữ, bạn tiếp xúc với tiếng Anh qua:
□ 1. Giao tiếp hằng ngày
□ 2. Các phương tiện thông tin đại chúng(báo chí, mạng, quảng cáo, trò chơi truyền hình,..)
□ 3. Qua bài giảng trên lớp
□ 4. Khác(vui lòng ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………..

Câu 5:
a. Bạn có hay sử dụng tiếng Anh thay cho tiếng Việt trong giao tiếp:
□ 1. Không sử dụng
□ 2. Thỉnh thoảng sử dụng một vài câu
□ 3. Chỉ sử dụng những từ quen thuộc
□ 4. Sử dụng thường xuyên
b. Bạn sử dụng tiếng Anh trong trường hợp nào:
□ 1. Giao tiếp thông thường
□ 2. Trên mạng Internet
□ 3. Chỉ sử dụng khi bắt buộc( trong lớp tiếng Anh, khi giao tiếp với người nước ngoài,..)
□ 4. Trường hợp khác(vui lòng ghi rõ)
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c. Đối tượng mà bạn thường sử dụng tiếng Anh để giao tiếp:
□ 1. Bạn bè
2
□ 2. Người thân trong gia đình
□ 3. Đồng nghiệp
□ 4. Đối tượng khác(vui lòng ghi rõ)
……………………………………………………………………
Câu 6: Khi bạn sử dụng tiếng Anh thay thế tiếng Việt trong giao tiếp, những người xung
quanh bạn phản ứng như thế nào:
□ 1. Hưởng ứng
□ 2. Ngạc nhiên
□ 3. Không hiểu gì hết
□ 4. Không thích
□ 5. Khác(vui lòng ghi rõ)……………………………………………………………………...
Câu 7: Nếu người đối diện sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với bạn, thái độ của bạn như thế
nào?
□ 1. Hưởng ứng
□ 2. Ngạc nhiên
□ 3. Không hiểu gì hết
□ 4. Không thích
□ 5. Khác (vui lòng ghi rõ)
……………………………………………………………………….
Câu 8: Trên quan điểm của bạn, lý do của việc sử dụng tiếng Anh thay cho tiếng Việt là gì?
□ 1. Do bí từ
□ 2. Tiện lợi
□ 3. Thích thể hiện bản thân
□ 4. Muốn vận dụng tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày
□ 5. Nói theo trào lưu của giới trẻ
□ 6. Lý do khác(vui lòng ghi rõ)………………………………………………………………..
Câu 9: Theo bạn, thực trạng này ảnh hưởng như thế nào đến tiếng Việt của chúng ta:
□ 1. Làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt
□ 2. Làm phong phú thêm vốn từ vựng của tiếng Việt
□ 3. Khác(vui lòng ghi rõ)………………………………………………………………………
Câu 10: Có ý kiến cho rằng, việc dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông hiện nay quá
chú trọng vào việc dạy ngoại ngữ, như vậy sẽ làm cho học sinh ý thức sai về tầm quan trọng
của tiếng mẹ đẻ, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? (vui lòng ghi rõ quan điểm
3


của bạn)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 11:
a. Theo bạn có nên hạn chế việc thực trạng này không?
□ 1. Có
□ 2. Không
b. Theo bạn sẽ gặp khó khăn gì khi thực hiện việc này?
□ 1. Do trở thành thói quen nên rất khó bỏ
□ 2. Do là một cách nhớ từ tiếng Anh nên ko định hạn chế
□ 3. Do môi trường làm việc và học tập
□ 4. Khó tìm được từ tương đương trong tiếng Việt
□ 5. Lý do khác(làm ơn ghi rõ)
……………………………………………………………………………………………………
Câu 12: Bạn có ý tưởng gì để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt không? (làm ơn ghi rõ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×