Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập vật lý kỳ I (phần bài tập)

Ôn tập vật lý học kỳ i phần bài tập
Năm học 2008-2009
I.Đo độ dài
1.Hãy chọn thớc phù hợp để đo các chiều dài tơng ứng
Đối tợng Thớc
Chiều dài lớp học
Diện tích của sân
Chiều cao của ngời
Đờng kính của ruột bút bi
Chu vi miệng cốc
Chi tiết máy
Thớc cuộn
Thớc kẻ
Thớc xếp
Thớc dây
Thớc kẹp
2.Đơn vị đo độ dài là:
A.m
3
B.kg C.N D.m
3.Kết quả đùng nhất khi dùng thớc có ĐCNN tới 0,5 cm đo độ dài là

A.60,2 cm B.60,0cm C.60cm D.6dm
4.Để đo chiều dài của 1 vật ớc lợng khoảng hơn 30cm nên chọn thớc nào trong
các thớc sau
A.Thớc có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
B.Thớc có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm
C.Thớc có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm
D.Thớc có GHĐ 1m và ĐCNN5cm
5.Khi đo nhiều lần 1 đại lợng trong các điều kiện không đổi mà thu đợc nhiều
kết quả khác nhau ,thì ta sử dụng kết quả sau
A.Giá trị đợc lặp lại nhiều lần nhất
B.Giá trị ở lần đo cuối cùng
C.Giá trị trung bình của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
D. Giá trị trung bình của tất cả các kết quả
6.Kết quả đo độ dài của bút chì trong hình sau là
A.7,5 cm B.7,7cm
C.8cm D.8,0cm
7.Một bạn dùng thớc có ĐCNN là 2cm để đo độ dài SGK vật lý 6.Kết quả nào
sau đây là đúng
A.2400mm B.23cm
C.24cm D.24,0cm
8.Chọn câu sai
A.GHĐcủa thớc là độ dài lớn nhất mà thớc đo đợc
B.GHĐ của thớc là độ dài lớn nhất ghi trên thớc
C.GHĐ của thớc là khoảng cách giữa hai vạch lớn nhất trên thớc
D.GHĐ của thớc là độ dài lớn nhất mà thớc có thể đo đợc trong một lần đo
II.Đo thể tích
1.Hãy biến đổi các đơn vị sau
a.0,6 m
3
=..dm
3
=.lit
b.15 lít=m
3
=cm
3
c.1ml=lít=.cm
3
2.Hãy tìm cách đo thể tích của 1 giọt nớc
3.Một thí nghiệm đo thể tích chất lỏng cho kết quả là 32,5cm
3
. Có thể suy ra
ĐCNN của dụng cụ đo là :
A.1cm
3
B. 0,2cm
3
C.0,1cm
3
D.Khác
4.Dùng bình chia độ có thể đo đợc thể tích của các vật nào sau đây
A.1 cái đinh B.1 viên phấn
C, 1 bát gạo D. 1 gói bông
5.Đo thể tích của 1 chất lỏng gần đầy chai 1 lít chọn bình chia độ nào sau đây
A. Bình có GHĐ 100ml có ĐCNN 1ml
B. Bình có GHĐ500 có ĐCNN 5ml
C. Bình có GHĐ 1000ml có ĐCNN 5ml
D. Bình có GHĐ 2000 ml có ĐCNN 10ml
6.1 lít có bằng giá trị nào dới đây
A.1m
3
B.1dm
3
C.1cm
3
D.1mm
3
III Khối l ợng
1.Trên 1 gói kẹo có ghi 200g .Số đó chỉ
A.Số lợng kẹo trong gói B.Sức nặng của gói kẹo
C. Khối lợng của gói kẹo D. Lợng đờng dùng làm kẹo trong gói
2.Loại ô-tô nào có thể đi vào nơi có biển cấm này
A. Các loại ôtôcó khối lợng hàng 5 tấn
B. Các loại ôtôcó khối lợng hàng và xe trên 5 tấn
C.Các loại xe ôtô có toàn bộ khối lợng hàng và xe không quá 5 tấn
3.Dungcân đĩa để cân 1 túi đờng .Để lên đĩa cân bên kia 1 quả cân 1 kg, 1 quả
cân 0,5 kg và một quả cân 100g thì cân nằm thăng bằng .Túi đờng có khối lợng

A.1,6 kg B.11,5 kg C. 1600g D. Cả A và C đều đúng
4.Trên vỏ hộp ghi 450g.Consố đó cho biết:
A.Trọng lợng của hộp B.Khối lợng của hộp
C.Khối lợng riêng của hộp D. Trọng lợng riêng của hộp
IV. Lực Tác dụng của lực-Hai lực cân bằng
1.Các yếu tố của 1 lực gồm có
A.phơng B. Chiều C.Cờng độ D. Cả 3 yếu tố trên
2.Lực có thể gây ra tác dụng nào sau đây:
A.Chỉ có thể làm cho vật đứng yên thì chuyển động
B.Chỉ có thể làm vật đang chuyển động thì dừng lại
C.Chỉ có thể làm biến đổi chuyển độngcủa vật
D.Tất cả các tác dụng trên
3.Đâu là đơn vị của lực
A.N B.kg C.cm D.cm
2
4.Chọn câu đúng sai
A.Khi một vật bị đẩy ,nó chịu tác dụng của 1 lực
B. Khi một vật bị kéo nó chịu tác dụng của 1 lực
C. Vật này phảitiếp xúc với vật kia mới tác dụng lực đợc
D.luôn luôn có thể chỉ ra đợc vật nào đã tác dụng lực lên một vạt khác
E.Khi một vật nằm yên nó phải chịu tác dụng của hai lực cân bằng
5.Hai lực nào sau đây là hai lực cân bằng
5T
A.Hai lực cùng phơng nhng cùng chiều,có cùng độ lớn tác dụng lên hai vật khác
nhau
B.Hai lực cùng phơng ,cùng chiều và có cùng độ lớn,tác dụng lên cùng một vật
C.Hai lực cùng phơng ,ngựơc chiều và tác dụng vào hai vật khác nhau
D.Hai lực cùng phơng ,ngựơc chiều,có cùng độ lớn và tác dụng vào cùng một vật
6.Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là sai
A.Trong trờng hợp hai lò xo có chiều dài khác nhau .lò xo nào dài hơn thì lực đàn hồi
mạnh hơn
B.Độ biến dạng càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ
C.Chiều dài của lò xo bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn
D.Chiều dài của lò xo bị kéo dãn càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ
7.Khi treo 1 quả nặng vào lò xo ,lò xo có chiều dài 98cm .Biết rằng độ biến dạng
của lò xo khi đó là 2cm .Chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu
A.100cm B. 96cm C.102cm 95 cm
8.Lực nào sau đây là lực đàn hồi
A.Lực nam châm hút đinh sắt
B.Lực dây cung đẩy mũi tên bắn đi
C.lực hút của Trái đất
D.Lực gió thổi cánh buồm căng đẩy thuyền đi
9.Chọn câu sai
A.Vật đàn hồi là vật thay đổi hình dạng khi bị nén hoặc bị kéo
B.Khi lò xo bị biến dạng nó tácdụng lực lên các vật tiếp xúc ở hai đầu
C.Độ biếndạng càng lớn ,lực đàn hồi của lò xo càng mạnh
D.Lò xo bị nén thì lực dàn hồi của lò xo là lực đẩy
10.Cái tủ nằm yên trên sàn nhà vì nó :
A.Chịu lực năng của sàn nhà B.Không chịu tác dụng của lực nào
C.Chịu tác dụng của hai lực cân bằng D.Chịu lực hút của trái đất
VI.Trọng lực
1.Một vật có m=250g có trọng lợng là bao nhiêu
2.Trờng hợp nào sau đây là ví dụ trọng lợng có thể làm cho một vật đang đứng
yên phải chuyển động
A.Quả bóng đang đá trên sân
B.Một vật đợc tay kéo trợt trên mặt bàn nằm ngang
C.Một vật đợc thả thì rơi xuống đất
D.Một vật đợc ném thì bay lên cao
3.Một vật có m=600g treo trên một sợi dây đứng yên
a.Giải thích vì sao sợi dây lại đứng yên
b.Cắt đứt sợi dây vật rơixuống đất .Hãy giảithích
4.Lực nào sau đây không phải là trọng lực :
A.Lực làm cho nớc ma rơixuống
B.Lực tác dụng lên vật nặng treo vào lò xo làm lò xo dãn dài ra
C.Lực tác dụng vào viên phấn làm viên phấn rơi xuống đất
D.Lực nam châm tác dụng vào bi sắt
5.Một ngời thợ đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng thì lực kéo có phơng
,chiều nh thế nào
A.Lực kéo cùng phơng ,cùng chiều trọng lực
B.Lực kéo khácphơng ,khác chiều trọng lực
C.Lực kéo cùng phơng ,ngợc chiều trọng lực
D.Lực kéo khácphơng ,cùng chiều trọng lực
6.Đơn vị của trọng lực là
A.gam B.Niutơn C.m D.N/m
3
VII. Khối l ợng riêng trọng l ợng riêng
1.Một vật đặc có khối lợng là 800g.Thể tích là 2dm
3
.Hỏi trọng lợng riêng của vật
là bao nhiêu
A.4N/m
3
B.40N/m
3
C.400N/m
3
D.4000N/m
3
2.Đơn vị của khối lợng riêng là gì:
A.kg.m
3
B.kg C.kg/m
3
D.N/m
3
3.Đơn vị của trọng lợng riêng là:
A.N B.m
2
C.kg/m
3
d.N/cm
3
4.Trong các đơn sau đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lợng riêng
A.g/cm
3
B.g/m
3
C.N/cm
3
D.kg/m
3
5.Hệ thức nào dới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lợng riêng và khối lợng
riêng
A.d=D B.D=m/V C.d =10D D.d =P/V
6.Công thức nào dới đây tính trọng lợng riêng theo trọng lợng và thể tích
A.d =P.V B.d= P/V C. d=V.D D.d=V/D
7.Cho biết 1kg nớc có thể tích là 1lít.1kg dầu có thể tích 5/4 lít .Phát biểu nào
sau đây là đúng
A.khối lợng của 1 lít nớc nhỏ hơn khối lợng của 1 lít dầu
B.Khối lợng riêng của nớc bằng 5/4 khối lợng riêng của dầu
C.Khối lợng riêng của dầu bằng 5/4 khối lợng riêng của nớc
D.khối lợng của 5 lít nớc bằng khối lợng của 4 dầu
8.Muốn đo khối lợng riêng của sỏi cần dụng cụ gì?
A.Cân và bình tràn không chia độ
B.Lực kế và bình chia độ
C.Lực kế và cân
D.Bình chia độ và bình tràn
9.Khi nói Khối lợng riêng của sắt là 7800kg/m
3
có nghĩa là:
A.7800kg sắt bằng 1m
3
sắt B.1m
3
sắt có khối lọng riêng là 7800kg
C.1m
3
sắt có khối lợng là 7800kg D.1m
3
sắt có trọnglọng là 7800kg
10 .Tại sao nói Sắt nặng hơn nhôm :
A.Vì khối lợng riêng của sắt lớn hơn khối lợng riêng của nhôm
B.Vì khối lợng của sắt lớn hơn khối lọng của nhôm
C.Vì trọng lợng của sắt lớn hơn trọng lợng của nhôm
11.Phát biểu nào sau đây không chính xác
A.Trọng lực là lực hút của trái đất
B.Trọng lực có phơng có phơng thẳng đứng và có chiều hớng về phía trái đất
C.Trọng lợng của một vật bằng khối lợngcủa vật đó
D.Trọng lợng của quả cân 100g là 1N
VIII.Máy cơ đơn giản
1.Ngời ta sủ dụng MPN để đa vật lên cao .So với cách kéo thẳng vật lên ,cách sử
dụng MPN có tác dụng gì?
A.Thay đổi phơng của trọng lực tác dụng
B.Giảm trọng lợng của vật
C.Có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lợng của vật
D.Có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lợng của vật
2.Để đa một thùng đựng dầu lên xe tải ,một ngời đã dùng lần lợt 4 tấm ván làm
mặt phẳng nghiêng.Biết với 4 tấm ván ngời đó đã đẩy thùng dầu lên xe với 4 lực
khác nhau.Hỏi tấm ván nào dài nhất
A.F
1
=1000N B.F
2
=200N C.F
3
=500N D.F
4
= 1200N
3.Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy
A.cái kéo B.Cái kìm C,Cái Ca D.Cái mở nút chai
IX.Một số câu điền vào chỗ trống ..từ thích hợp
1.Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi của vật đó hoặc làm
nó..
2.Hãy biến đổi các đơn vị:
a.300m=.km b.250ml=.cm
3
c.1tạ =..kg d.0.5lít=.ml
3.Trọng lực tác dụng lên một vật gọi là..
4.Khối lợng riêng của một chất đợc xác định bằng.của một .
.thể tích
5.Hai lực cân bằng là 2 lực ,có cùng.nhng.cùng tác
dụng..
6.Một túi mì chính có 500g sẽ có trọng lợng là.
7.Khi ta dùng hai ngón tay ép ngắn lò xo lại thì lò xo bị,lúc đólò xo sẽ tác
dụng lên tay ta một ..Hai lực mà hai ngón tay ta tác dụng lên hai đầu lò xo
là hai lực .
8.Khi ta đặt quyển sách lên mặt bàn thì thì quyển sách chịu tác dụng của ..và
.Hai lực này gọi là hai lực
9 Khi một lực sĩ bắt đầu ném 1 quả tạ ,lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một
10.Con chim đậu cành cây,làm cho cành cây cong đi.Con chim đã tác dụng vào cành
cây một
X.Bài tập tự luận:
1.Hãy lập phơng án để xác định D của 1 hòn đá với các dụng cụ sau
-Cân và các quả cân
-Bình chia độ có kích thớc nhỏ hơn hòn đá
-Bình tràn
-Chậu đựng nớc -Nớc
2.Một tấm ván dài cắt ra làm 2 tấm ván có chiều dài là l
1
và l
2
.Dùng tấm ván có
chiều dài l
1
để đa đa vật nặng A lên độ cao h
1
thì lực kéo cần thiết là F
1

a,Nếu dùng tấm ván có có chiều dài l
1
để đa đa vật nặng A lên độ cao h
2
(h
2
>h
1
) thì lực
kéo F
2
cần thiết so với F
1
sẽ nh thế nào?
b,Nếu dùng tấm ván có có chiều dài l
2
để đa đa vật nặng A lên độ cao h
2
(h
2
>h
1
) thì lực
kéo cần thiết nhỏ hơn F
1
.Hãy so sánh l
2
với l
1
?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×