Tải bản đầy đủ

Viết chương trình HTML đầu tiên

Viết chương trình HTML đầu tiên [bài 2]
Người đăng: Chiến Thần - Ngày: 10/05/2016

Mục đích của bài này là để bạn hiểu được nó là cái gì và nó chạy như thế nào. Chúng ta sẽ xây dựng
chương trình HTML đầu tiên. Chương trình này hết sức đơn giản và dễ làm. Bắt đầu nhé.

Bài toán đặt ra: Yêu cầu in ra màn hình dòng chữ - Chào mừng bạn đến với HTML
Tổng quan: Tạo ra 1 file .html rồi viết nội dung vào đó. Nội dung gì cũng được. Ví dụ Chào mừng bạn
đến với HTML -> Lưu lại -> Mở file .html bằng trình duyệt bất kỳ

1. Các bước thực hiện chi tiết để bạn dễ hiểu hơn


Bước 1: Ra màn hình tạo 1 thư mục bất kỳ. Ví dụ là thư mục web chẳng hạnBước 2: vào thư mục web tạo 1 file .txt

Để tạo file .txt thì bạn vào thư mục web -> click chuột phải vào 1 vị trị bất kỳ -> chọn New -> Chọn
tiếp Text document.

Bước 3: Đổi tên file vừa tạo thành file xinchao.htmlBước 4: Click chuột phải vào file xinchao.html rồi chọn Edit with Notepad++
Bước 5: Màn hình notepad++ hiện ra

Viết dòng chữ : Chào mừng bạn đến với HTML. Rồi nhấn CRTL + S để lưu lại

Trong trường hợp chữ bị lỗi font khi viết vào notepad ++ thì bạn xử lý như sau: Nhìn trên cùng thanh
menu chỗ Encoding, Click chuột vào đó rồi chọn dòng thứ 3 Encode in UTF – 8 –BOM. Vậy là bạn viết
chữ không bị lỗi nữa rồi


Bước 6: Click chuột phải vào file xinchao.html -> chọn Open with -> Google Chrome.

Bạn có thể chọn Chrome hoặc bất cứ trình duyệt web để chạy cũng được. Có thể là Internet Explorer,
Firefox, Cốc Cốc
Bước 7: Xem thành quả

Vậy là bạn đã có chương trình đầu tiên với HTML rồi đấy.

2. Chúng ta rút ra được gì từ ví dụ này


Để chỉnh sửa nội dung HTML in ra màn hình: bạn Click chuột phải vào file rồi chọn edit with
notepad++ và tiến hành chỉnh chửa. Bạn hãy sửa lại dòng chữ Chào mừng bạn đến với
HTMLthành 1 dòng chữ bất kỳ. Sau đó lưu lại và chạy thử xem sao. Lưu lại thì nhấn CTRL + S


nhéĐể chạy xem kết quả: Click chuột phải vào file rồi chọn Open with -> chọn tiếp 1 trình duyệt bất
kỳ(có thể là Google Chrome hoặc Firefox hoặc cốc cốc..)Chúng ta chỉ cần lưu file dạng .html là có thể chạy được trình duyệt web. Chúng ta thường có
các file kiểu như .jpg là file ảnh, .doc hoặc .docx là file word.... Còn file để chúng ta học HTML thì
bạn nhớ lưu dạng .htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×