Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about your most memorable holiday

Write a paragraph about your most
memorable holiday - Viết đoạn văn về kì
nghỉ đáng nhớ nhất của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 20/04/2018

Write a paragraph about your most memorable holiday. (Viết đoạn văn về kì nghỉ đáng nhớ nhất của
bạn.)
Bài làm:
Last summer, my family and I were lucky enough to travel to Nha Trang for 2 weeks. The resort was so
amazing that it is absolutely an ideal destination for every summer. We enjoy lying on the beach to
sunbath every morning or during the afternoon. We also love the cuisine there, most of the food are
marine species including crabs, shrimps, or cuttles. My siblings and I can also play in an entertainment
park near there with a wide range of games. The staff there were very helpful, they instructed us in details
and supported us as much as possible. They also warn us to bargain when shopping in the souvenir
stores and remember not to buy any products from the hawker. The local people were very friendly and
amazing. When we got lost inside the city, they would show us the way carefully. They can even drive you
to your hotel if they are not busy. There is a group of volunteers there to support foreign tourists so don’t
hesitate to contact them if you meet any difficulties during your trips. In conclusion, this destination was so
amazing and the most memorable holiday I have ever had.
Dịch:
Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi và tôi đã may mắn được đi du lịch Nha Trang trong 2 tuần. Khu nghỉ mát

tuyệt vời đến nỗi nó hoàn toàn là điểm đến lý tưởng cho mỗi mùa hè. Chúng tôi thích nằm trên bãi biển
tắm nắng mỗi sáng hoặc vào buổi chiều. Chúng tôi cũng thích các món ăn ở đó, hầu hết thức ăn là các
loài biển bao gồm cua, tôm hay mực nang. Anh chị em của tôi và tôi cũng có thể chơi trong một công viên
giải trí gần đó với một loạt các trò chơi. Các nhân viên ở đó rất nhiệt tình, họ hướng dẫn chúng tôi chi tiết
và hỗ trợ chúng tôi càng nhiều càng tốt. Họ cũng cảnh báo chúng tôi mặc cả khi mua sắm tại các cửa
hàng lưu niệm và nhớ không mua bất kỳ sản phẩm nào từ người bán hàng rong. Người dân địa phương
rất thân thiện và tuyệt vời. Khi chúng tôi bị lạc trong thành phố, họ sẽ chỉ cho chúng tôi một cách cẩn
thận. Họ thậm chí có thể đưa bạn đến khách sạn của bạn nếu họ không bận. Có một nhóm tình nguyện
viên ở đó để hỗ trợ khách du lịch nước ngoài do đó đừng ngần ngại liên hệ với họ nếu bạn gặp bất kỳ
khó khăn nào trong suốt chuyến đi. Tóm lại, điểm đến này thật tuyệt vời và kỳ nghỉ đó là đáng nhớ nhất
mà tôi từng có.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×