Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about yout beloved teacher

Write a paragraph about yout beloved
teacher - Viết đoạn văn tiếng Anh về cô
giáo/ thầy giáo đáng mến của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 20/04/2018

Write a paragraph about yout beloved teacher - Viết đoạn văn tiếng Anh về cô giáo/ thầy giáo đáng mến
của bạn.
Bài làm:
Miss Huong is my beloved teacher. She is tall and thin with oval face and beautiful eyes. She has been a
teacher for five years and has taught in my school for 5 years, too. She is a gentle and friendly woman.
When I first attended the school. She was the one who helped me to adapt with everything such as how
to wake up early in the morning, how to live independently without parents’ caring (because we live in the
dormitory), methods to study well,… Every time I miss home and feel frustrated, she will always
encourages me to overcome homesickness and focus on studying. Being an English teacher, she tries
hard to convey her knowledge to her students. Miss Huong is an outgoing and sociable person who likes
joining extra-curricular activities with students like camping, competitions and entertainment games.
That’s why all her students love her so much and regard her as the second mother. In spite of the fact that
we live far from our family, school is still another house thanks to the teachers’ teaching and caring here.
Dịch:
Cô Hương là người giáo viên yêu mến của tôi. Cô ấy cao và thanh mảnh với khuôn mặt hình trái xoan và
đôi mắt đẹp. Cô đã là một giáo viên trong năm năm và đã dạy trong trường của tôi cũng được 5 năm. Cô

ấy là một người phụ nữ nhẹ nhàng và thân thiện. Lần đầu tiên tôi đến trường. Cô ấy là người đã giúp tôi
thích ứng với mọi thứ như thức dậy sớm vào buổi sáng, cách sống độc lập mà không cần sự chăm sóc
của cha mẹ (vì chúng tôi sống trong ký túc xá), phương pháp học tốt, ... Mỗi lần tôi nhớ nhà và cảm thấy
chán nản cô ấy sẽ luôn khuyến khích tôi vượt qua nỗi nhớ nhà và tập trung vào việc học tập. Là một giáo
viên tiếng Anh, cô ấy luôn cố gắng để chuyển tải kiến thức của mình cho học sinh. Cô Hương là một
người cởi mở và hòa đồng, thích tham gia các hoạt động ngoại khóa với học sinh như cắm trại, các cuộc
thi và các trò chơi giải trí. Đó là lý do tại sao tất cả các học sinh của cô ấy yêu cô ấy rất nhiều và coi cô
như người mẹ thứ hai. Mặc dù thực tế là chúng tôi sống xa gia đình, trường học vẫn là một ngôi nhà
khác nhờ sự dạy dỗ và chăm sóc của các giáo viên ở đây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×