Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about your best friend viết đoạn văn về người bạn thân của bạn

Write a paragraph about your best friend
Viết đoạn văn về người bạn thân của
bạn
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 20/04/2018

Write a paragraph about your best friend. (Viết đoạn văn về người bạn thân của bạn)
Bài làm:
Huong is my best friend. We have been friends for 7 years since we were 5. She is a pretty girl with a
long black hair and beautiful eyes. She is taller and thinner than me. Both of us love reading. I love
detective and science fiction novel while she is keen on self-help books. I like travelling and so does she.
We have made some adventures together such as riding around the city, climbing the highest mountain in
my hometown, … We are planning to go somewhere farther like going to the beach or visiting the heritage
sites. In our school, we are classmates. She is good at math and I good at chemistry. We help each other
in each subject. I always confess with her about my problems and ask for advice. Sometimes we have an
argument, but then we discuss again to reach the final decision. There is one time that I get angry at her
because she forgot my birthday. I felt sad a lot and didn’t want to talk with her. She sent a gift to my house
with a sorry letter and explained that she was ill during my birthday. I understood and rushed to her house
asking for her health. Eventually we realized how much we cared each other. Now and forever, we will
always stand by the other to overcome all difficulties and obstacles in life.
Dịch:
Hương là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã là bạn được 7 năm kể từ khi chúng tôi 5 tuổi. Cô ấy là một

cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt đẹp. Cô ấy cao và gầy hơn tôi. Cả hai chúng tôi đều thích
đọc. Tôi thích tiểu thuyết trinh thám và khoa học viễn tưởng trong khi cô ấy quan tâm đến sách kĩ năng.
Tôi thích đi du lịch và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc phiêu lưu với nhau như đi xe
đạp quanh thành phố, leo ngọn núi cao nhất ở quê nhà chúng tôi, ... Chúng tôi đang có kế hoạch đi đâu
đó xa hơn như đi đến bãi biển hoặc ghé thăm các di sản lịch sử. Ở trường học, chúng tôi là bạn cùng
lớp. Cô ấy giỏi toán và tôi giỏi môn hóa học. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong từng môn học. Tôi luôn thú
nhận với cô ấy các vấn đề cảu mình và hỏi cô ấy lời khuyên. Đôi khi chúng tôi có tranh luận, nhưng sau
đó chúng tôi thảo luận lại để đạt được quyết định cuối cùng. Có một lần tôi tức giận vì cô ấy quên mất
sinh nhật của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn và không muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã gửi một món quà
đến nhà tôi với một lá thư xin lỗi và giải thích rằng cô ấy bị ốm trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi hiểu và
chạy đến nhà cô ấy để hỏi thăm sức khoẻ cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra chúng tôi quan tâm chăm
sóc lẫn nhau bao nhiêu. Bây giờ và mãi mãi, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nhau để vượt qua mọi khó
khăn và trở ngại trong cuộc sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×