Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh kể về một kì nghỉ đi cắm trại của bạn

Viết đoạn văn tiếng Anh kể về một kì
nghỉ đi cắm trại của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 14/04/2018

Describe a camping holiday. (Viết đoạn văn tiếng Anh kể về một kì nghỉ đi cắm trại của bạn.)
Bài làm:
When I was 13, in the summer, my class and I went camping in a natural park out side the city. It was a
sunny day and the weather was quite hot. We moved on a bus to the park early in the morning. We had
prepared food and drink at home with all emergency equipments. We hired 2 tents in the park. In the
morning, we played team building games like football, volleyball or running and catching. After felling tired
of games, we sat down and prepared lunch. Our teacher instructed us to make roast meat and fruit juice.
After that, we could do by ourselves and enjoyed our meals. In the afternoon, after having a rest, we were
wandering around the park to study about flora and fauna system there. It was a natural park so saw a
lake, lots of old trees, many types of butterflies and birds. There was also a wide range of flowers that we
had never seen before. At the end of the trip, we are required to write a report to tell what we learned
during the trip. We saw many new things in the nature and improved team-work skills. We came back
home at 5 pm and I immediately told mom what we had experienced. I really loved that trip and looked
forward the following curricular activities like that.
Dịch:
Khi tôi lên 13, vào mùa hè, lớp học của tôi và tôi đi cắm trại trong một công viên thiên nhiên bên ngoài
thành phố. Đó là một ngày đầy nắng và thời tiết khá nóng. Chúng tôi di chuyển trên xe buýt tới công viên

vào sáng sớm. Chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn và thức uống ở nhà với tất cả các thiết bị khẩn cấp. Chúng
tôi thuê 2 lều trong công viên. Vào buổi sáng, chúng tôi chơi các trò chơi đồng đội như bóng đá, bóng
chuyền hoặc chạy và đuổi bắt. Sau khi bị mệt bởi trò chơi, chúng tôi ngồi xuống và chuẩn bị bữa trưa.
Giáo viên của chúng tôi hướng dẫn chúng tôi làm thịt nướng và nước trái cây. Sau đó, chúng tôi có thể tự
mình làm và thưởng thức các bữa ăn của chúng tôi. Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đi dạo
quanh công viên để nghiên cứu về hệ thực vật và động vật ở đó. Đó là một công viên thiên nhiên nên
chúng tôi nhìn thấy một hồ, rất nhiều cây cổ thụ, nhiều loại bướm và chim. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa
mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Vào cuối chuyến đi, chúng tôi được yêu cầu viết báo cáo để
nói những gì chúng tôi đã học được trong chuyến đi. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều điều mới mẻ trong tự
nhiên và kỹ năng làm việc theo nhóm được cải thiện. Chúng tôi trở về nhà vào lúc 5 giờ tối và tôi ngay
lập tức nói với mẹ những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi thực sự yêu thích chuyến đi đó và mong đợi những
hoạt động ngoại khóa như thế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×