Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh về quyển sách yêu thích của bạn

Viết đoạn văn tiếng Anh về quyển sách
yêu thích của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 13/04/2018

Write a paragraph about your favourite book. (Viết đoạn văn tiếng Anh về quyển sách yêu thích của bạn.)
Bài làm:
The book that I love most is “Hachiko - the waiting dog”. The book tells the story of the famous dog
named Hachiko and friendship with his owner – professor Eisaburo. Hachiko lives with the professor’s
family in Tokyo. Everyday, in the morning, Hachiko followed professor Eisaburo to the gas station when he
commuted to work. And every afternoon, at 5 pm, no matter how sunny or rainy it was, the dog came to
the gas station to wait for the professor comming back home. The way from home to the station and from
the station to home was Hachiko’s the happiest time. Professor Eisaburo always confessed with Hachiko,
talked and played with him. They had been together for a long time before a tragedy came up. As every
day, Hachiko was waited for the professor coming back. But the professor had passed away because of a
stroke when he was presenting on the stage. Not being discouraged, Hachiko still waited for the professor
the following days regardless of any kind of weather. Once the professor’s wife sent him to the
countryside far away from Tokyo, but Hachiko tried to escape and backed in the station to continue
waiting until he died. This was a touching story and made me cry many times. I kept the book carefully
and read again when I meet difficulties on school. The book helps me release stress and depression.
Thanks to the book, I can learn a precious lesson.
Dịch:

Cuốn sách mà tôi yêu thích nhất là "Hachiko - chú chó đợi chờ". Cuốn sách kể về câu chuyện về chú chó
nổi tiếng có tên là Hachiko và tình bạn với ông chủ Eisaburo. Hachiko sống cùng gia đình giáo sư ở
Tokyo. Hàng ngày, vào buổi sáng, Hachiko theo giáo sư Eisaburo đến trạm xe khi ông chuyển đi làm. Và
mỗi buổi chiều, lúc 5 giờ chiều, bất kể là nắng hoặc mưa, chú chó đến trạm xe để chờ giáo sư trở về
nhà. Con đường từ nhà đến nhà ga và từ nhà ga đến nhà là thời gian hạnh phúc nhất của Hachiko. Giáo
sư Eisaburo luôn thú nhận với Hachiko, nói chuyện và chơi với nó. Họ đã ở bên nhau trong một thời gian
dài trước khi thảm kịch xảy ra. Như mọi ngày, Hachiko chờ đợi vị giáo sư quay lại. Nhưng vị giáo sư đã
qua đời vì một cơn đột quỵ khi ông thuyết trình trên sân khấu. Không nản chí, Hachiko vẫn chờ giáo sư
vào những ngày tiếp theo bất kể thời tiết nào. Một lần vợ của giáo sư gửi nó đến vùng nông thôn cách xa
Tokyo, nhưng Hachiko đã cố gắng trốn thoát và trở lại nhà ga để tiếp tục đợi cho đến khi chết. Đây là một
câu chuyện cảm động và làm tôi khóc nhiều lần. Tôi giữ cuốn sách một cách cẩn thận và đọc lại khi gặp
khó khăn trong học tập. Cuốn sách giúp tôi giải phóng stress và nỗi buồn. Nhờ vào cuốn sách, tôi có thể
học một bài học quý giá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×