Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh nói về một kì nghỉ của bạn

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về một kì
nghỉ của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 12/04/2018

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về một kì nghỉ của bạn.
Bài làm:
One of my unforgettable vacations was the trip to Sa Pa last winter. I went there with my best friends. We
moved there by cars and it took us 6 hours to drive from Ha Noi to Sa Pa. Arriving at 4 a.m in the morning
but we stayed inside the car and waited until 6a.m to check in in the hotel. Sa Pa is the most popular
attraction in Viet Nam because of its breathtaking views, mountainous sights and local cultures. We saw
the mountains and climbed to the top of Fansipan – the highest mount in Indochina. We went to Cat Cat
village and joint the local markets to buy handicrafts and local products. Cuisine here was specially
attractive. We tried “thit trau gac bep” , “com lam”, … There was snow and it was also the first time we
saw it, the feeling was actually amazing. We made a snow man and took photos with it. After 3 days, we
came back Ha Noi and now we still miss the Sa Pa’s beauty. We will come back there one day, I promise.
Dịch:
Một trong những kỳ nghỉ không thể nào quên của tôi là chuyến đi đến Sa Pa mùa đông năm ngoái. Tôi
đến đó với những người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi di chuyển đến đó bằng xe ô tô và mất 6 giờ lái xe
từ Hà Nội đến Sa Pa. Đến đó lúc 4 giờ sáng nhưng chúng tôi ở lại trong xe và đợi đến 6 giờ sáng để
nhận phòng tại khách sạn. Sa Pa là điểm thu hút khách phổ biến nhất ở Việt Nam vì cảnh quan ngoạn
mục, phong cảnh miền núi và văn hoá địa phương. Chúng tôi đã nhìn thấy những ngọn núi và leo lên

đỉnh Fansipan - ngọn núi cao nhất Đông Dương. Chúng tôi đến làng Cát Cát và tham gia các chợ làng để
mua hàng thủ công và các sản phẩm địa phương. Ẩm thực ở đây đặc biệt hấp dẫn. Chúng tôi đã thử "thịt
trâu gác bếp", "cơm lam", ... Có tuyết và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó, cảm giác thực sự
là tuyệt vời. Chúng tôi đã làm một tuyết và chụp ảnh với nó. Sau ba ngày, chúng tôi trở lại Hà Nội và bây
giờ chúng tôi vẫn nhớ vẻ đẹp của Sa Pa. Chúng tôi sẽ trở lại một ngày nào đó, tôi hứa.
Xem toàn bộ: Bài tập thực hành: Viết đoạn văn tiếng AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×