Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn kể về cô giáo hoặc thầy giáo của bạn

Viết đoạn văn kể về cô giáo hoặc thầy
giáo của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 12/04/2018

Write a paragraph about your teacher. (Viết đoạn văn kể về cô giáo/ thầy giáo của bạn.)
Bài làm:
My teacher’s name is Lan.. She is tall and slim with a long black hair. Miss lan is a gentle woman. She is
very helpful and always tries to convey all her knowledge to us. She has taught us for 2 years and never
gets angry with her students. Every time we make mistake, she will stay with us to point out the problem
and give us advice. My teacher and I have an unforgettable memory. It was last summer when I had a
vacation on Nha Trang beach. I met my teacher by chance there. I felt so happy because this was
amazing. One afternoon, I went to by some souvenirs there. Unluckily, my wallet was stolen when I tried
to go to the shops. The cashier kept me there and didn’t let me go. I feared. Suddenly, my teacher came
and asked what had happened. The cashiers said that I had bought the products without paying. I
explained the truth to Miss Lan. Of course, she believed me and then she paid all for me. Thanks to her,
she was not only a teacher, but also a savior. In my eyes, she is like the second mother of my life.
Dịch:
Tên giáo viên của tôi là Lan .. Cô ấy cao và mảnh mai với mái tóc đen dài. Cô Lan là một người phụ nữ
dịu dàng. Cô ấy rất nhiệt tình và luôn cố gắng truyền đạt tất cả kiến thức của mình cho chúng tôi. Cô đã
dạy chúng tôi trong 2 năm và không bao giờ tức giận với học sinh của mình. Mỗi lần chúng tôi làm sai, cô
ấy sẽ ở lại với chúng tôi để chỉ ra vấn đề và đưa ra lời khuyên. Cô giáo tôi và tôi có một kí ức không thể

nào quên. Đó là mùa hè năm ngoái khi tôi có một kỳ nghỉ trên bãi biển Nha Trang. Tôi đã gặp cô giáo của
tôi một cách tình cờ ở đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì điều này là tuyệt vời. Một buổi chiều, tôi đã
đi mua một số món quà lưu niệm ở đó. Thật không may, ví của chúng tôi đã bị đánh cắp khi tôi cố gắng đi
đến các cửa hàng. Người thu ngân giữ tôi ở đó và không để tôi đi. Tôi sợ. Đột nhiên, cô giáo của tôi đến
và hỏi điều gì đã xảy ra. Các nhân viên thu ngân nói rằng tôi đã mua sản phẩm mà không trả tiền. Tôi giải
thích sự thật cho cô Lan. Tất nhiên, cô ấy tin tôi và cô ấy trả tất cả cho tôi. Với tôi, cô không chỉ là một
giáo viên, mà còn là một người cứu thế. Trong mắt tôi, cô ấy giống như mẹ thứ hai của cuộc đời tôi.
Xem toàn bộ: Bài tập thực hành: Viết đoạn văn tiếng AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×