Tải bản đầy đủ

Viết một đoạn văn tiếng anh chủ đề về đám cưới

Viết một đoạn văn tiếng Anh chủ đề về
đám cưới.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 11/04/2018

Write a paragraph on the topic of wedding. (Viết một đoạn văn tiếng Anh chủ đề về đám cưới.)
Bài làm:
Weddings celebrations vary from place to place. However, there is a clear difference between Viet Nam
and western wedding. First and for most, while the mainstream color of western weddings is white, that of
Viet Nam is red. From the dresses of the brides to the decorations of the whole wedding, the main color
will follow the whole concept. However, in modern days, lots of people prefer white dresses like western
brides. Secondly, The celebration party in Viet Nam lasts for two days and the family will invite all the
neighbors surrounding together with other relatives. In the evening young people dance with loud dance
music. On the contrary, people in Europe and America spend one day to celebrate the couples. They also
don’t care about eating, they just have small meals with champagne or wine. During the weddings, light
music will be played and sometimes they may have slight dancing. Finally, people in Viet Nam send
wishes to the couple with some money inside an envelope. Whereas, western guests give them gifts or
presents with wishes.Tthe world is changing and so is Viet Nam, Vietnamese now tend to simplify the
customs but still maintain the culture values. One important thing to remember is: what should be
eliminated and what must be kept to avoide loosing the Vietnamese’s Traditions.
Dịch:
Lễ cưới thay đổi theo từng nơi. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa Việt Nam và đám cưới phương

Tây. Trước hết, trong khi màu sắc chính của đám cưới phương tây là trắng, màu của Việt Nam là màu
đỏ. Từ trang phục của cô dâu đến trang trí của toàn bộ đám cưới, màu sắc chính sẽ theo toàn bộ ý
tưởng. Tuy nhiên, vào thời hiện đại, rất nhiều người thích những bộ váy trắng như những cô dâu phương
tây. Thứ hai, Lễ ăn mừng đám cưới ở Việt Nam kéo dài trong hai ngày và gia đình sẽ mời tất cả những
người hàng xóm xung quanh cùng với nhữn người thân khác. Vào buổi tối, những người trẻ tuổi nhảy
múa với âm nhạc sôi động. Ngược lại, mọi người ở Châu Âu và Mỹ lại bỏ ra một ngày để chúng mừng
các cặp vợ chồng. Họ cũng không quan tâm đến ăn uống, họ chỉ có những bữa ăn nhỏ với rượu sâm
banh hoặc rượu vang. Trong đám cưới, nhạc nhẹ sẽ được chơi và đôi khi họ có thể khiêu vũ. Cuối cùng,
người dân ở Việt Nam gửi lời chúc cho cặp vợ chồng với một số tiền trong một phong bì. Trong khi đó,
khách phương Tây tặng cho họ quà tặng những lời chúc. Thế giới đang thay đổi và Việt Nam cũng vậy,
người Việt Nam hiện nay có xu hướng đơn giản hóa phong tục nhưng vẫn duy trì các giá trị văn hoá. Một
điều quan trọng cần ghi nhớ là: điều gì nên được loại bỏ và những gì cần phải được giữ gìn để không
đánh mất các truyền thống người Việt ta.
Xem toàn bộ: Bài tập thực hành: Viết đoạn văn tiếng AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×