Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh nói về môn cầu lông

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu
lông
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 11/04/2018

Write a paragraph about badminton. (Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông.)
Bài làm:
Badminton is the most common sport in Viet Nam, often played as a casual outdoor activity in a yard or
on a beach; formal games are played on a rectangular indoor court. The game was originally developed
among British Indian, and then spread around the world. Points are scored by striking the shuttlecock with
the racquet and landing it within the opposing side's half of the court. Badminton is also in the official
competing list of Olympic, Seagames, Asian game,…Playing badminton has some certain benefits. First
of all, it improves the duration and speedy of the players. Besides, sport is always good for health, so
playing badminton help you build muscle, promote immune system and skeletal system,… Furthermore,
playing role like an entertainment, it help you release stress, depression as well as tiresome. Badminton
is especially popular among people who work in the office, workers and students in the countryside. It’s
also played by many elderlies in the city, in the parks and in small stadiums. The rules of this game is not
quite complex, that’s why many people enjoy it. Also, the game need couples so the game is a way to
communicate with friends, partners and promote relationships. To sum up, badminton plays a vital role in
Vietnamese’s daily life.
Dịch:
Cầu lông là môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam, thường chơi như một hoạt động ngoài trời bình

thường trong sân hoặc trên bãi biển; Các trò chơi chính thức được chơi trên một sân hình chữ nhật. Trò
chơi đã được phát triển giữa người Anh Ấn, và sau đó lan rộng khắp thế giới. Điểm được ghi bằng cách
đánh cầu bằng cây vợt và hạ cánh xuống phía bên kia của nửa sân. Cầu lông cũng nằm trong danh sách
cạnh tranh chính thức của Olympic, Seagames, Asian Games, ... Chơi cầu lông có một số lợi ích nhất
định. Trước hết, nó cải thiện sức bền và sự nhanh nhạy của người chơi. Bên cạnh đó, thể dục thể thao
luôn có lợi cho sức khoẻ, vì vậy cầu lông giúp bạn xây dựng cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch và hệ
xương ... Hơn nữa, đóng vai trò giải trí, nó giúp bạn giải phóng stress, trầm cảm cũng như mệt mỏi. Cầu
lông đặc biệt phổ biến với những người làm việc trong văn phòng, công nhân và sinh viên ở nông thôn.
Nó cũng được chơi bởi nhiều người cao tuổi trong thành phố, trong công viên và sân vận động nhỏ. Trò
chơi không phức tạp, đó là lý do tại sao rất nhiều người thích nó. Ngoài ra, trò chơi cần các cặp đôi để trò
chơi là một cách để giao tiếp với bạn bè, đối tác và thúc đẩy mối quan hệ. Tóm lại, cầu lông đóng một vai
trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×