Tải bản đầy đủ

Câu hỏi bổ ngữ when where how và why

Câu hỏi bổ ngữ When Where How và
Why
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 30/05/2017

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp
một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi bổ ngữ, với những từ để hỏi là: When,
Where, How và Why

1. Cấu trúc
Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là When (khi nào), Where (ở đâu), How(như thế nào) và Why(tại sao) có
cấu trúc được xây dựng như sau:


Với động từ Tobe:
When/where/How/Why + Tobe + S?
-> S + Tobe(chia ở thì tương ứng) + O +...
-> S + Tobe not(chia ở thì tương ứng) + O +...Với động từ thường:

When/Where/How/Why + Trợ động từ + S + V?
-> S + V (chia ở thì tương ứng) + O +...


-> S + Trợ động từ + not + O + ...
Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết
Lưu ý:


Tobe ở thì hiện tại: Is/are/am => Xem thêmTobe ở thì quá khứ: Was/ Were => Xem thêmTrợ động từ ở thì hiện tại đơn: Does/ Do => Xem thêmTrợ động từ ở thì quá khứ đơn: Did => Xem thêmTrợ động từ ở thì hiện tại hoàn thành: Have/ has => Xem thêmTrợ động từ ở thì quá khứ hoàn thành: Had => Xem thêmTrợ động từ ở dạng khuyết thiếu: Can/Could, Would/Will, Should/Shall, Might/May....

2. Cách dùng


Câu hỏi bổ ngữ có từ để hỏi là When, Where, How và Why được dùng khi muốn biết nơi chốn,
thời gian, lý do và cách thức của hành động.

Ví dụ
o

When do you come back my country?

o

How did you get to school yesterday?

o

Why did he leave so early?

o

Where are you living?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: Đặt câu với những gợi ý sau
1. Anh ấy đang đi du lịch ở đâu? -> Where .......
2. Tại sao cô ấy từ chối món quà từ anh ấy? -> Why .......
3. Khi nào thì anh ấy tốt nghiệp ngành luật -> When .......
4. Cô ấy cảm thấy như thế nào khi đã vượt qua kì thi? -> How .......
=> Xem hướng dẫn giải


Bài tập 2: Tìm lỗi sai và sửa
1. How do Maria get to school yesterday?
2. When did he moved to London?
3. Why does she leave so early?
4. Where have Ted gone?
5. When will she came back?
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×