Tải bản đầy đủ

Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng anh cho học sinh tiểu học

Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

PHẦN 1. THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI
Là một giáo viên Tiếng Anh đứng lớp giảng dạy nhiều năm và đã tham gia
bồi dưỡng học sinh năng khiếu một số năm học tôi băn khoăn trăn trở. Học như
thế nào cho tốt? Dạy như thế nào cho thật sự có hiệu quả? Một tiết dạy bình
thường trên lớp cũng cần phải chuẩn bị bài kỹ lưỡng mới có thể dạy tốt được và
mang lại hiệu quả. Nhưng một tiết dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu còn có yêu
cầu cao hơn rất nhiều. Câu hỏi mà bất cứ ai tham gia bồi dưỡng học sinh năng
khiếu cũng luôn đặt ra: làm thế nào để đạt kết quả tốt trong khoảng thời gian
ngắn? Làm sao để các em phát huy hết năng lực của mình trong một thời gian làm
bài ấn định? Bằng tất cả mọi nỗ lực của mình trong suy nghĩ, tìm tòi, trao đổi,
thảo luận với các đồng nghiệp khác trong trường cùng với việc cọ xát thực tiễn
trải nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh ở bậc Tiểu học
qua một số năm, tôi mạnh dạn chia sẻ một số ý kiến, suy nghĩ của mình qua sáng
kiến: “Một số kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho
học sinh Tiểu học.”
PHẦN 2. NỘI DUNG CẦN GIẢI QUYẾT
Để giải quyết những khó khăn trăn trở trong công tác bồi dưỡng học sinh
năng khiếu tôi đã tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Công tác chuẩn bị.

2. Hướng dẫn học sinh nắm kiến thức.
3. Một số dạng bài tập nâng cao cho học sinh.
PHẦN 3. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT
1. Công tác chuẩn bị :
Đầu năm sau khi nhận sự phân công giảng dạy của Ban giám hiệu nhà
trường tôi đã bắt tay vào công tác giảng dạy và lên kế hoạch cho công tác bồi
dưỡng học sinh năng khiếu như sau:
* Đăng kí nhóm học tập:
Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

1


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

- Sau khi nhận lớp trực tiếp giảng dạy tôi đã tiến hành cho học sinh tự đăng
kí tham gia bồi dưỡng năng khiếu Tiếng Anh và tạo địa chỉ mail của cá nhân cho
học sinh.
* Xếp lịch bồi dưỡng cho học sinh cụ thể như sau:
- Lập kế hoạch cụ thể về việc đăng kí và bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ
đầu năm học và xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu.
- Kế hoạch phải đầy đủ thông tin theo yêu cầu, vạch ra công việc cụ thể
năm, tháng, tuần.
- Kế hoạch còn phải dự nguồn học sinh năng khiếu của năm học sau. Giáo
viên Tiếng Anh cần liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh năng
khiếu để bồi dưỡng trong hè.
- Trước và sau giờ học 15 phút: giải đáp và đưa ra bài tập tự luyện tại nhà
cho học sinh.
- Trong giờ học:
+ Chú ý học sinh có năng khiếu Tiếng Anh, đưa ra các bài tập hổ trợ nhằm
giúp các em phát triển các kỹ năng trong Tiếng Anh như nghe, nói, đọc, viết.
- Ngoài giờ học:
+ Bản thân tôi đã thiết kế các dạng bài tập trên máy cho học sinh, nhằm
giúp học sinh tự học trên mạng để chuẩn bị tốt cho các em tham gia các kì thi qua
mạng, giao lưu trực tuyến.
+ Tạo các địa chỉ mail để chia sẻ bài tập và làm bài trực tuyến với các em
thông qua mạng Internet
* Tài liệu bồi dưỡng:
- Tôi đã cung cấp cho học sinh những tên sách cần thiết để học sinh tìm đọc
ở thư viện và các nguồn khác:


Ví dụ:
Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

2


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

+ Vở bài tập bổ trợ nâng cao lớp 3, 4, 5
+ Vở luyện bài tập lớp 3, 4, 5
+ 50 bộ đề lớp 3, 4, 5
+ Activity book 1, 2
+ Vở tự luyện Olympic 3, 4, 5
+ Một số đề thi các cấp.
- Tranh ảnh minh họa từ vựng cho học sinh giúp các em hứng thú tìm tòi
học hỏi đồng thời tăng thêm vốn từ vựng cho học sinh.
2. Hướng dẫn học sinh nắm kiến thức:
Chương trình học Tiếng Anh Tiểu học không yêu cầu giáo viên dạy ngữ
pháp tuy nhiên học sinh năng khiếu cần nhiều kiến thức về ngữ pháp giúp các em
hệ thống toàn bộ những gì đã học. Ngoài ra điều này còn giải đáp những thắc mắc
của học sinh cụ thể như sau: “Tại sao chúng ta viết I get up at six o’clock nhưng
She gets up at six o’clock”. Cần cung cấp cho học sinh Tiểu học những chủ điểm
ngữ pháp như: Present Simple tense, Present Proggressive Tense, Past Simple
Tense, Future Simple Tense, Intension Future with “be going to”, Modal Verb,…
* Ngữ pháp:
- Nắm cách chia các dạng động từ trong câu.Tôi đã tiến hành như sau cho
các em quan sát:
* Cách chia động từ “ TOBE “
+ He , She , Hoa

------ is

+ They, We, You, Hoa and Lan ------ are
+ I -------

am

* Cách chia động từ “ TO HAVE “
+ He, She, Hoa ------- has

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

3


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

+ They , We , You , I , Hoa and Lan ---------- have
- Các dạng mẫu câu trong ngữ pháp.
* Mẫu câu hỏi và đáp về số lượng:
How many………..?
Ví dụ: How many books are there on the table?
* Mẫu câu hỏi với các từ để hỏi:
What/Where/When…
Ví dụ: Where are you from?
* Xếp từ theo đúng chủ đề.
Ví dụ:
- Job: doctor, nurse, teacher, pilot,……..
- Animal: dog, cat, lion, tiger,elephant,…….
- Country: America, Japan, Malaysia,………
* Viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề:
+ Viết đoạn văn ngắn về bản thân, những người thân trong gia đình, bạn
thân, giáo viên, con vật em yêu thích, môn học yêu thích, hoạt động hằng ngày,
món ăn yêu thích…
+ Hay viết đoạn văn theo thông tin cho sẵn:
Name : Duy Anh
Age

: 21

Country : Vietnam
Birthday: May
Time to go to school: 6.30
Favourite subject: English
Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

4


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

Ability: play football, draw pictures
+ Viết câu / đoạn văn theo từ gợi ý:
1. father’s / Hung
2. Oh. House / big? a livingroom / two bedrooms/ house.
- Chúng ta có thể cho dạng bài tập điền từ khuyết trong câu hoặc đoạn văn:
Ví dụ: Hi. My…….. is Mai . This is my ………. This is my ……… He is
30. This is my ……. She is 25. This is my ……. His …….. is Minh . He is 4 . I
love my family.
+ Hay chúng ta có thể cho các em đặt câu hỏi cho câu trả lời:
Ví dụ: 1. It’s ten o’clock. What time is it?
2. I like monkey.  What animal do you like?
+ Chúng ta có thể cho các em nhìn tranh và hoàn thành câu :
Ví dụ: This is my ……….

I have …………

- Để các em khắc sâu nội dung phần ngữ pháp tôi đã cho các em thực hành
theo nhóm học tập qua các phiếu bài tập tại lớp và bài tập về nhà để các em có thể
ghi nhớ và vận dụng ngữ pháp vào thực tế.
*Từ vựng:

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

5


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

- Nắm lại các từ chỉ đồ dùng học tập để các em ghi nhớ và vận dụng vào
các năm học sau.
Ví dụ: book , notebook , pen , ruler,…..
- Cụm từ nói về các thành viên trong gia đình:
Ví dụ: father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother…
- Cụm từ chỉ các phòng trong nhà :
Ví dụ: living room, bathroom, bedroom, kitchen, dining room.
- Để các em khắc sâu từ vựng tại lớp và nâng cao vốn từ vựng ngoài việc
cho các em đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân. Tôi đã vận dụng một số trò chơi vào
việc học từ vựng giúp các em “chơi mà học, học mà chơi”.
Ví dụ: Remembering picture, hot seat
- Ở phần từ vựng giáo viên có thể cho học sinh làm cá nhân một số dạng
bài sau:
+ Khoanh tròn một từ khác loại:
Ví dụ: dog

ship

cat

bird

+ Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:
Ví dụ: can

have

watch

badminton

* Kĩ năng nghe:
- Giáo viên cần phổ biến các dạng bài nghe, hướng dẫn kĩ năng nghe cho
học sinh nghe ba lần ( lần 1: lắng nghe; lần 2: nghe và chọn đáp án; lần 3: kiểm
tra đáp án.)

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

6


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

- Sử dụng phần mềm Balabolka, Talk- itwindows-malavida thiết lập các bài
tập nghe cho học sinh như Listen and number, Listen and check, Fill in the
missing words,…
* Kĩ năng nói:
- Gợi ý cho học sinh những chủ đề nói đơn giản, gần gũi với thực tế và theo
những chủ điểm trong chương trình sách giáo khoa như về cá nhân, trường lớp,
bạn bè, thế giới xung quanh,…
- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề giúp học sinh thảo luận dễ dàng hơn. Theo
sát sửa lỗi cho học sinh, đặc biệt quan tâm phát âm của học sinh.
- Tạo điều kiện cho học sinh hùng biện trước lớp, thành viên trước lớp dặt
câu hỏi tranh luận. Giáo viên chỉ bổ sung khi cần thiết.
- Để phát triển kĩ năng nói cho học sinh tôi đã chú ý đến một số vấn đề sau:
luyện tập cho các em cách phát âm chuẩn của từ có các âm cuối.Tổ chức cho các
em quan sát từ và tập phát âm theo nhóm đôi.
Ví dụ: bat, book, pencils
* Kĩ năng đọc:
- Cung các dạng bài đọc hiểu như Read answer, Read and complete, Read
and choose the correct answer, True or false,… Nội dung bài đọc cần đa dạng
giúp học sinh làm quen nhiều từ mới.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc như thế nào để tránh mất thời gian mà vẫn
hiểu nội dung chính và hoàn thành các bài tập. Giáo viên sử dụng tranh ảnh để thu
hút sự chú ý của học sinh về chủ điểm của bài học và tạo không khí cho lớp học.
- Giải thích từ mới cho học sinh trước khi đọc hiểu là rất cần thiết. Điều đó
làm cho học sinh thấy dễ dàng tiếp cận bài hơn.
- Đọc thầm giúp học sinh tự diễn đạt khả năng phát âm tự mình diễn đạt có
thể tự đọc đi, đọc lại. Kiểm tra độ hiểu bài của học sinh bằng cách yêu cầu học
sinh trả lời câu hỏi. Học sinh có thể làm việc theo cặp, theo nhóm (Hỏi- Đáp)

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

7


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

Ví dụ: Câu hỏi: Is Mercury the smallest or the biggest planet in the Solar
system?( Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất hay lớn nhất của hệ mặt trời?). Đáp án:
The smallest ( nhỏ nhất). Câu hỏi: Is it the nearest or the fastest planet to the Sun?
(Nó gần mặt trời hay xa mặt trời nhất?). Đáp án: The nearest (gần nhất).
* Kĩ năng viết:
- Yêu cầu học sinh viết câu, đoạn văn ngắn, hội thoại theo chủ đề trong
phần kĩ năng nói trên lớp hoặc về nhà. Giáo viên sửa sai cho học sinh viết lại hoàn
chỉnh.
- Cung cấp giới thiệu các bài viết mẫu cho học sinh năm trước, bài mẫu của
giáo viên, bài viết từ sách hay, phù hợp cho học sinh tham khảo thêm.
- Cho học sinh quan sát tranh liên quan đến chủ đề chuẩn bị viết. Yêu cầu
học sinh miêu tả về nội dung bức tranh. Học sinh dựa vào nội dung bức tranh và
từ gợi ý để viết thành đoạn văn. Học sinh có thể thảo luận với bạn cùng cặp hoặc
cùng nhóm. Khi viết xong các em có thể trao đổi bàiviết cho nhau để góp ý và
cùng nhận xét.
Ví dụ:

3. Một số dạng bài tập nâng cao cho học sinh.

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

8


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

a. GhÐp c©u ë cét A víi c©u ë cét B cho ®óng
A

B

1.Where is Mary from?

a. She is an engineer.

2.Where does Lan live?

b. Six days a week.

3.When were you born?

c. Because she gets good marks.

4.What does your mother do?

d. She comes from Britain.

5.What is Nga doing?

e. There are thirty- five.

6.How often does Minh go to school?

f. Her uncle and aunt.

7.What did you do last night?

g. In My Duc district , Hanoi

8.How many students are there in your capital.
class?

h. She is cooking dinner.

9.Why is Lan happy today?

i. On May 6th 1998.

10.Who does Hoa live with?
j. I did my homework.
Answers: 1 d ; 2 g ; 3 i ; 4 a ; 5 h ; 6 b ; 7 j ; 8 e ; 9 c ; 10 f .
b. Chän ®¸p ¸n ®óng A, B, C hoÆc D:
1. She is from Moscow, so she is ………………
A. Chinese
B. Russian
C. American
2. He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.

D. Vietnamese

A. on
B. in
C. at
3. Look! It ……………………. again.

D. from

A. rains
B. is raining
C. raining
4. How often do you play tennis?- I ………….. play it

D. to rain

A. often
B. sometimes
C. never
5. Where ………… Mrs Mai live two years ago?

D. all A, B, C

A. did
B. do
C. does
6. She works in a hospital, so she is a………

D. is

A. teacher
B. driver
C. worker
7. Music, English, Math are ……………… at school.

D. nurse

A. subjects
B. favourites
C. games
8. There ……….. a lot of people at the party last night.

D. festivals

A. did
B.are
C.was
Answers: 1 B ; 2 C ; 3 B ; 4 D ; 5 A ; 6 D ; 7 A ; 8 D .

D. were

c. Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc.
Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

9


ti: Mt s kinh nghim bi dng hc sinh nng khiu Ting Anh cho hc sinh Tiu hc.

1. The children . ( play ) in the garden now.
2. Mai usually .( study ) her lessons in the early evening.
3. They ( buy ) that house in 1996.
4.We . ( not have ) our lessons yesterday.
5.Lan and Minh .( not take ) a bus to school everyday.
6.There are some black clouds in the sky. I think it ( rain).
d. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
It ( 1 )teachers day last week.We had celebrations ..( 2 ) the
school yard. ( 3 ) were a lot of teachers and students. Many ( 4)
sang and danced, some told funny stories and some ( 5 ) exciting games.
Everyone enjoyed ( 6 ) celebrations very much .
e. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.
Last month, the students in Hanoi city had an English language festival. At
eight oclock in the morning, the festival began. All the teachers and students at
the festival were in beautiful school uniforms. Flowers were everywhere. They
had a big concert in the school yard. They danced, sang, told stories and
performed plays in English. They had a big part, too. The festival finished at half
past eleven. They altogether enjoyed a good time.
Questions:
1. What did the students in Hanoi city have last month?
=>
2. Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?
=>
3. Where did they have a big concert?
=>
4. What did they do at the festival?
=>
5. What time did the festival finish ?
=>.

Ngi thc hin: Trn Th Tho Quyờn

10


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

f. Dùa vµo tranh gîi ý, em h·y hoµn thµnh « ch÷ díi ®©y
vµ cho biÕt t

1=>
2=>
3=>
<=4
5=>
<=6
7=>
<=8
9=>

Nói tóm lại, chúng ta cần cho các em nhiều dạng đề càng tốt để khi các em
tham gia thi không gặp trở ngại.
PHẦN 4. KẾT QUẢ
Vận dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tôi nhận thấy học sinh có hứng
thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời
các em nhiệt tình tham gia vào cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet các cấp
và đạt nhiều hiệu quả cao. Cụ thể như sau:
Khối

Tổng số học sinh

Đạt IOE cấp trường

Đạt OSE cấp Huyện
( Dự thi 6 em )

Ba

24

20

2

Bốn

20

17

1

Năm

25

23

2

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

11


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

Những kết quả đạt được nêu trên nói lên niềm vui của thầy và trò trong quá
trình bồi dưỡng.
PHẦN 5. KẾT LUẬN
1. Tóm lược giải pháp:
- Để giúp học sinh rèn kĩ năng đọc và viết một cách chắc chắn, giáo viên
cần dành thời gian để luyện đọc củng cố nâng cao.
- Để giúp các em phát triển kĩ năng nghe, nói giáo viên chú trọng đến việc
phát âm đúng, đọc đúng, viết đúng ngay từ đầu.
- Trong phần luyện các kĩ năng giáo viên cần chú ý tới việc giúp đỡ các em,
giáo viên cần động viên kịp thờ để khích lệ các em.
- Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo, phải đưa ra các tình huống có thể xảy ra
khi hướng dẫn học sinh bồi dưỡng cho đúng cho hay. Muốn vậy giáo viên phải
nắm chắc kiến thức phải quan tâm đến học sinh trong quá trình học tại lớp cũng
như tại nhà.
- Giáo viên phải thực sự tâm huyết với nghề, đầu tư nhiều thời gian nghiên
cứu cho mỗi buổi bồi dưỡng, có kế hoạch và phương pháp giảng dạy hợp lý.
- Giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy.
2. Phạm vi áp dụng:
Tôi đã thường xuyên áp dụng biện pháp trên trong bồi dưỡng học sinh
năng khiếu lớp Ba, Bốn, Năm của trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh năm học
2017 -2018. Đặc biệt quan tâm đến các em chưa có điều kiện tiếp cận Internet tại
nhà tạo điều kiện cho các em các em hoàn thành bài tập trên mạng tại trường qua
các buổi bồi dưỡng.

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

12


Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

MỤC LỤC

Phần 1. Thực trạng đề tài……………………………………….Trang 1
Phần 2. Nội dung cần giải quyết……………………………….Trang 1
Phần 3. Biện pháp giải quyết………………………………….Trang 1- 9
Phần 4. Kết quả………………………………………………..Trang 9
Phần 5. Kết luận……………………………………………….Trang 10

Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×