Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
Phần 1. Thực trạng đề tài
Mục tiêu của môn Tiếng Anh nhằm hình thành và phát triển ở học sinh
những kiến thức kỹ năng cơ bản về Tiếng Anh, những phẩm chất trí tuệ cần thiết
để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động . Cả bốn kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết đều được quan tâm và phối hợp trong các bài tập cũng như các hoạt
động trên lớp. Một trong 4 kỹ năng mà người học Tiếng Anh nói chung, học sinh
tiểu học nói riêng, thường gặp những khó khăn nhất định trong quá trình học là
kỹ năng nghe. Qua kiểm tra kỹ năng nghe của học sinh khối lớp Bốn với tổng số
139 học sinh mà tôi nhận phân công trong năm học này, kết quả như sau:
Tổng số
học sinh

Hoàn thành tốt
Số
Tỷ lệ

Hoàn thành
Số
Tỷ lệ


Chưa hoàn thành
Số lượng
Tỷ lệ

lượng
(%)
lượng
(%)
(%)
139
11
7.91
52
37.41
76
54.68
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên, nhưng chủ yếu là học sinh
chưa có phương pháp rèn luyện phù hợp.Trên thực tế, để có được kỹ năng nghe
Tiếng Anh tốt thì người học ngoại ngữ phải có quá trình luyện tập nghe thường
xuyên, lâu dài với những hình thức và nội dung nghe khác nhau. Trước thực
trạng trên, tôi chọn vấn đề “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng
Anh cho học sinh tiểu học” làm đề tài nghiên cứu và tập trung vào đối tượng
học sinh lớp Bốn. Với nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn bước đầu sẽ góp
phần nào giúp mình và học sinh dần khắc phục những khó khăn trên, để việc dạy
nghe môn Tiếng Anh trong nhà trường đạt hiệu quả tốt hơn.
Phần 2. Nội dung cần giải quyết
Bản thân tôi thấy rõ vai trò và nhiệm vụ của một giáo viên dạy Tiếng Anh,
tôi đưa ra các nội dung cần giải quyết trong vấn đề luyện nghe Tiếng Anh cho
học sinh, như sau:
1. Giáo viên cần thực hiện tốt tiến trình dạy nghe.

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 1


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
2. Áp dụng đa dạng hình thức tổ chức dạy kỹ năng nghe.
3. Một số hình thức thực tế rèn luyện kỹ năng nghe.
Phần 3. Biện pháp giải quyết


1. Giáo viên cần thực hiện tốt tiến trình dạy nghe
Tiến trình của một tiết dạy nghe phải trải qua 3 giai đoạn: Pre – Listening,
While – Listening và Post – Listening. Tiến trình dạy học này không những giúp
học sinh hiểu, nắm bài mà còn giúp các em có thể sử dụng kỹ năng nghe trong
giao tiếp thực tế. Song vấn đề tiên quyết là giáo viên cần phải xác định tốt, rõ
ràng mục đích nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo.
1.1. Pre – Listening: (Trước khi nghe)
Các thủ thuật dùng trong giai đoạn này là: True/False Prediction, Open
Prediction, Ordering, Pre – Questions.
Là giai đoạn giúp học sinh có định hướng, suy nghĩ về đề tài hay tình huống
trước khi học sinh nghe.
- Giáo viên nên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách
dẫn dắt, gợi mở, đưa câu hỏi về chủ đề bài nghe, yêu cầu học sinh quan
sát tranh, đọc từ và đoán xem các em chuẩn bị nghe chủ đề gì, ai sắp nói
với ai …
- Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội
dung sắp nghe thông qua tranh hay tình huống bài nghe, nhưng vấn đề
quan trọng là tạo hứng thú cho các em trước khi nghe.
- Giáo viên giúp các em lường trước những khó khăn có thể gặp phải về
cách phát âm hay cấu trúc mới, các kiến thức nền…
- Cuối cùng giáo viên nói rõ cho học sinh biết các em sẽ được nghe bao
nhiêu lần và hướng dẫn yêu cầu nhiệm vụ khi nghe (chọn đúng, sai, trả lời
câu hỏi…)
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 2


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
Ví dụ: Tôi yêu cầu học sinh nghe và đánh dấu chọn vào bài tập dưới đây:

Đầu tiên, tôi sẽ yêu cầu học sinh quan sát 6 đồng hồ trong 2 câu bài tập và
làm việc theo nhóm đôi: hỏi, trả lời thời gian trong từng hình bằng câu “What
time is it? -> It’s ….”. Kế đó, tôi sẽ hỏi và học sinh trả lời từng tranh đồng thời
ôn lại cách nói giờ ở các thời điểm cụ thể trong Tiếng Anh (giờ chẵn, 15 phút, 30
phút và 45 phút) để giúp các em nghe tốt hơn. Cuối cùng, tôi nói rõ cho học sinh
biết sẽ được nghe 3 lần và đánh dấu chọn vào câu trả lời.
1.2. While – Listening (Trong quá trình nghe)
Các thủ thuật dùng trong giai đoạn này là: Selecting, Deliberate Mistakes,
Grids, Listen and Draw, Comprehension Questions…
Đây là giai đoạn mà ở đó học sinh có cơ hội luyện tập. Ở giai đoạn này,
giáo viên đưa ra các dạng bài tập yêu cầu học sinh thực hiện. Học sinh có thể
mắc lỗi ở giai đoạn này, vì vậy giáo viên chú ý cần sửa lỗi cho học sinh và đưa
ra các phương án trả lời đúng.
Với bài tập ví dụ ở phần Pre-listening, tôi mở đĩa cho học sinh nghe 3 lần
(Nếu nội dung khó có thể cho các em nghe 4 lần). Lần đầu: Giúp học sinh làm
quen với bài nghe, hiểu bao quát nội dung bài nghe. Lần thứ hai: Nghe thông tin
chính xác để chọn đáp án đúng. Lần thứ ba: Nghe và kiểm tra lại đáp án đã làm.
Sau đó, tôi cho học sinh đổi chéo bài với bạn kế bên, tôi nghĩ với các em sẽ rất
thích hình thức này vì nhìn chung các em tiểu học rất muốn được làm “giáo
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 3


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
viên” và học sinh sẽ tập trung cao hơn khi sửa bài. Kế tiếp, tôi yêu cầu học sinh
trả bài cho bạn và gọi học sinh cho đáp án với sự giải thích. Cuối cùng, tôi chốt
lại đáp án đúng 1. b; 2.b, kiểm tra kết quả cụ thể của từng học sinh,tuyên dương
các bạn làm đúng và khuyến khích các bạn làm chưa đúng.
Hoặc, tôi sẽ tổ chức học sinh thảo luận nhóm 4, phát bảng phụ và yêu cầu các
nhóm viết đáp án vào bảng, sau đó gọi từng nhóm lên trình bày đáp án cùng với
sự giải thích cho đáp án của nhóm. Qua đó, học sinh có thể phát huy thêm kỹ
năng nghe, nói và thuyết trình bằng Tiếng Anh. Yêu cầu học sinh các nhóm nhận
xét và sửa bài cho bạn. Cuối cùng, tôi chốt lại đáp án đúng 1. b; 2.b, nhận xét
đáp án và phần thuyết trình của từng nhóm, tuyên dương các đúng làm đúng và
khuyến khích các nhóm làm chưa đúng.
1.3. Post – Listening (Sau khi nghe)
Các thủ thuật dùng trong giai đoạn này là: Roleplay, Recall, the story,
Write - it - up, Further Practice...
Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe, ở giai đoạn này học sinh sử dụng
những kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ đã được luyện tập ở giai đoạn “While Listening" vào các tình huống giao tiếp thực tế, có ý nghĩa. Giáo viên cần phải
kết hợp các kỹ năng khác để phát triển mở rộng thêm bài nghe như recall, write it - up, discussion, playing game…
Ví dụ: Để giúp các em sử dụng những kiến thức hỏi và trả lời về thời gian bằng
Tiếng Anh trong giao tiếp thực tế tôi đã:
+ Thứ nhất, Tổ chức trò chơi “Passing the secret! (Chuyền bí mật)”.Tôi
chia học sinh thành từng nhóm nhỏ (6 em), yêu cầu các em xếp thành 1 hàng dọc
(với hình thức này sẽ làm các bé tò mò là xếp hàng để làm gì và thích tham gia
vào hoạt động hơn.). Sau đó học sinh ở vị trí số 1 của từng nhóm sẽ lên kế bên
giáo viên, giáo viên sẽ thì thầm một câu nói có liên quan đến thời gian (ví dụ: I

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 4


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
get up at 6 o’clock.) cho học sinh 1 nghe. Học sinh 1 sẽ về thì thầm cho học sinh
2 nghe và lần lượt đến học sinh 6. Học sinh 6 có nhiệm vụ là đọc lớn câu nói đã
được nghe. Tôi sẽ quan sát, nghe và ghi nhận nhóm có đáp án đúng. Kế tiếp là
thay phiên học sinh 2 cho đến học sinh 6. Cuối cùng, tôi nhận xét và tổng kết thi
đua, tuyên dương các nhóm có nhiều đáp án đúng và khuyến khích các nhóm
chưa đúng nhiều. Từ hoạt động trên, các em sẽ phát huy được kỹ năng nghe, nói
về thời gian, độ phản xạ nhanh hơn và nâng cao tinh thần đồng đội.
+ Thứ hai, tôi giao bài tập về nhà cho học sinh, yêu cầu các em viết về
thời gian biểu các hoạt động trong một ngày theo cấu trúc đã được học trong bài
trước. Sau đó, các em sẽ trình bày trước lớp vào tiết học kế tiếp. Tôi đưa ra một
số câu hỏi gợi ý: “What time do you get up?, What time do you have
breaskfast?, What time do you go to school?, What time do you have lunch?,
What time do you go home?, What time do you have dinner?; What time do you
do exercises?; What time do you go to bed?”. Học sinh sẽ nghe thuyết trình và
đặt câu hỏi theo hướng dẫn trên. Tôi nhận xét và sửa lỗi cho học sinh, tuyên
dương các học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành bài tập; khuyến khích và nhắc
nhở những học sinh làm chưa tốt hoặc chưa làm. Từ hoạt động trên sẽ giúp các
bé phát huy kỹ năng nghe, nói, đọc và viết; mạnh dạn và tự tin hơn khi thuyết
trình trong lớp, trong các cuộc giao tiếp thực tế đồng thời nâng cao tinh thần tự
học Tiếng Anh ở nhà cho trẻ.
+ Cung cấp thêm tên tài liệu, trang mạng (Tienganh 123, youtube,
sachmem.vn, IOE..) có liên quan đến chủ đề đã học để các bé rèn luyện kỹ năng
nghe kết hợp các kỹ năng khác ở nhà.
2. Áp dụng đa dạng hình thức tổ chức dạy kỹ năng nghe.
Để học học tốt môn Tiếng Anh và quan trọng là để trẻ vận dụng được từ
đó phát triển khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt trong các cấp học sau này. Chúng

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 5


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
ta cần hiểu rõ tâm lý trẻ trước khi áp dụng một phương pháp dạy mới. Học sinh
tiểu học trẻ còn ham chơi, đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ, tưổi chơi. Dựa vào tâm lý
này của trẻ, hãy làm cho trẻ thấy việc học tiếng Anh như một trò chơi hay nói
cách khác lồng vui chơi trong việc dạy – học Tiếng Anh. Ngoài các thủ thuật
được biên soạn trong sách hướng dẫn, bản thân tôi còn sử dụng một số giải pháp
(thủ thuật) dưới đây trong quá trình giảng dạy của mình và tự nhận thấy chúng
thật sự có hiệu quả trong việc lôi cuốn sự chú ý, sự tập trung của học sinh.
2.1. Thẻ hoa
Chỉ với hình thức đơn giản là tôi vẽ một bông hoa lên bảng, và yêu cầu
học sinh hoạt động theo nhóm viết các từ theo chủ điểm ở tâm hoa. Phương pháp
này thu hút được sự chú ý của học sinh ngay từ khi tôi tiến hành vẽ hoa, trẻ nhìn
chăm chú lên bảng xem tôi vẽ hoa gì, chủ điểm gì. Thường thì tôi chia lớp thành
4 nhóm theo bốn dãy bàn trong lớp học. Sau lệnh gõ lần lượt học sinh trong
nhóm sẽ lên viết, mỗi một học sinh sẽ chỉ lên viết một từ. Cuối cùng tôi yêu cầu
các nhóm nhận xét bổ sung cho nhau và tôi thưởng cả nhóm theo số lượng từ
đúng mà các nhóm viết được. Đặc biệt là biểu dương nhóm có kết quả đúng
nhiều, học sinh cảm thấy rất hào hứng. Với thủ thuật này cùng một lúc giúp học
sinh nhớ lại những từ cùng nhóm, từ đó khắc sâu hơn.

Ví dụ: Chủ đề: Food (thức ăn)
ric
e
por
Foo
k
d
be
ef
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

toa
st

bre
ad

Fi
sh
Trang 6


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

2.2. Hình vẽ ngộ nghĩnh
Ngoài sử dụng các hình vẽ trên thẻ từ, ở chương trình Tiếng Anh lớp 4 có
những hình rất dễ vẽ như: con cá, cái cặp, cuốn sách...Những hình vẽ ngộ nghĩnh
này sẽ gây sự chú ý cao độ từ phía trẻ, trẻ con thường rất tò mò, trước hết chúng
xem cô giáo vẽ con gì, cái gì, đẹp hay xấu và để lại cho trẻ dấu ấn dễ nhớ, mà lại
khắc sâu. Nhìn vào hình vẽ trẻ sẽ đọc từ vựng tương ứng hoặc viết từ xuống
dưới hình hay đặt câu có chứa từ của hình vẽ minh họa. Với một hình vẽ nhưng
có thể giới thiệu cho học sinh nhiều tình huống sử dụng khác nhau.
Ví dụ: Với bức tranh vẽ một con cá tôi có thể yêu cầu học sinh hoàn thành bốn
câu sau:
1. I like.......( fish)
2. My favourite food is......( fish)
3. I have .............( a fish)
4. This.........is for you ( fish)
Hoặc cũng những hình vẽ này chúng ta có thể giúp học sinh phân biệt
được những cụm từ, dạng số ít và số nhiều cũng như nhớ từ nhanh.
Ví dụ: Với một bức tranh vẽ hai chú gấu tôi đưa ra một câu với ba lựa chọn như
sau. Tôi giúp học sinh phân tích tranh với câu hỏi: “What are they? (Họ là ai?);
How many? (có bao nhiêu?); single or plural (số ít hay số nhiều)”. Yêu cầu học
sinh chọn đáp án, sau đó tôi sửa bài và nhận xét cho học sinh.
1. The ..... can climb.
A. bear

B. bears

C. tigers

2.3. Ngôn ngữ cơ thể
Ngoài thủ thuật dung thẻ từ, vẽ tranh, tôi còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể để
biểu đạt: tiếng con vật (chim, hổ, mèo...) hành động ( nhảy, hát...). Học sinh sẽ
đoán từ qua điệu bộ cử chỉ của tôi hay có thể bắt chước vừa đọc, vừa làm điệu
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 7


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
bộ. Thủ thuật này lôi cuốn toàn bộ các em tham gia bởi trẻ có cơ hội được thể
hiện năng khiếu của mình. Qua đó giúp trẻ hình thành sự độc lập, sự tự tin và
khắc sâu từ hơn.
2.4. Vỗ tay theo nhịp
Đây là một hình thức gần giống như thủ thuật “repitation drill”, với thủ
thuật này trẻ cần tập trung cao độ, mắt nhìn và tai nghe để phản xạ nhanh lại
theo yêu cầu của giáo viên. Giáo viên dùng những thẻ của bộ sách giáo khoa,
giáo viên đưa thẻ (hình vẽ minh họa) và đọc từ tương ứng. Nếu từ giáo viên đọc
là từ của hình vẽ thì học sinh đọc theo và vỗ tay, nếu từ giáo viên đọc không
đúng với hình vẽ thì học sinh đọc to từ chúng tìm ra nhưng không vỗ tay. Như
vậy tiết học sẽ trở nên sôi nổi và học sinh sẽ được củng cố từ vựng một cách hào
hứng.
2.5. Tổ chức trò chơi “Về đích”
Trong thủ thuật này tôi tổ chức cho cả lớp cùng hoạt động cùng theo dõi
phần thực hành của bạn và của mình. Tôi đưa ra một mẫu câu, học sinh lần lượt
đặt các câu tương tự nhưng người sau không được lặp lại ý của người trước.
Người trước đề cập đến người sau, và người cuối cùng sẽ là người may mắn,
được cả lớp cho một tràng pháo tay. Do đó tất cả đều phải thật sự lắng nghe để
xem bạn nhắc đến ai và từ gì rồi qua đó người giáo viên đã giúp học sinh nhớ
ngữ pháp, nhớ từ cũng như là rèn sự tập trung. Đồng thời rèn được cho học sinh
2 kĩ năng nghe, nói cùng một lúc.
Ví dụ: Với mẫu câu: This ..... is for you, ......
Tom says: This hat is for you, Linh
Linh says: This fish is for you, Hoàng
Hoàng says:.....
3. Một số hình thức thực tế rèn luyện kỹ năng nghe
3.1. Tham gia vào các Câu lạc bộ tiếng Anh
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 8


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
Ở đâu học Tiếng Anh thì ở đó sẽ có các câu lạc bộ Tiếng Anh. Tôi động
viên và khuyến khích học sinh tham gia vào câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Ở
đó các em sẽ được tiếp xúc, nói chuyện bằng Tiếng Anh theo chủ điểm hàng
tháng với các bạn có cùng niềm đam mê học Tiếng Anh. Học sinh có thể ở rất
nhiều lứa tuổi cũng như trình độ khác nhau. Vì vậy, khi tham gia vào những câu
lạc bộ tiếng Anh học sinh sẽ có một cơ hội tuyệt vời để luyện nói và nghe Tiếng
Anh, mở rộng quan hệ cũng như trau dồi thêm về kỹ năng giao tiếp và kiến thức
xã hội.
3.2. Học Tiếng Anh thông qua các bài hát, phim hoạt hình, video các cuộc
nói chuyện của người bản xứ.
Tôi khuyến khích học sinh hãy nghe những bài hát tiếng Anh mà các em
thích, nhắc lại lời và hát theo nhạc. Hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và hát
được tự nhiên hơn. Việc này sẽ giúp cải thiện trí nhớ của em khi nghe tiếng Anh
và phát triển những âm cơ bản mà em cần để phát âm chuẩn.
Tôi cung cấp tên một số bài hát thông dụng bằng tiếng Anh cho học sinh
để các bé tìm và nghe ở nhà. Bên cạnh đó các bé có thể nghe thêm trên ti vi và
tập hát theo. Từ việc làm đó sẽ giúp các bé cải thiện được kỹ năng nghe và nói.
Vào khoảng 5 phút cuối của tiết học, tôi sẽ cho các em giải trí bằng cách
nghe một bài hát ngắn, một đoạn phim ngắn hay một video các cuộc trò chuyện
thực tế của người bản xứ. Việc này sẽ giúp các em thư giãn sau tiết học, phát
triển kỹ năng nghe, nói và tăng cường tốc độ nghe.
3.3. Hãy tham gia vào việc học từ vựng
Việc học từ vựng rất quan trọng, vì nếu các em muốn nghe, nói chuyện một
cách lưu loát mà lại không có nhiều vốn từ vựng thì có nghĩa là cuộc nói chuyện
đó các em chưa thể chuyển hết ý mà mình muốn nói cho người nghe. Tôi chỉ các
em phương pháp học từ vựng theo kinh nghiệm cá nhân. Mỗi ngày các em có thể

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 9


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
học 10 từ vựng theo chủ đề, vậy trong một tháng các em đã có trong tay 300 từ,
một năm các em có 3.600 từ. Bên cạnh đó, các em có thể học từ vựng thông qua
việc đọc sách, đọc truyện và học các từ mới có in trên bao bì bánh, kẹo mà các
em thấy... Các em sẽ dùng từ vựng, kết hợp với cấu trúc câu vào thực tế để có
thể luyện nghe, nói một cách tự tin hơn và hiểu biết hơn.
3.4. Tinh thần tự học
Tôi sẽ cung cấp thêm cho các em một tên sách luyện nghe như Starters,
Movers, Flyers, American English book…các em sẽ tìm mua và luyện nghe ở
nhà. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, học sinh lớp 4
đã có thể sử dụng email thành thạo. Tôi sẽ gửi tài liệu qua thư điện tử cho những
học sinh có nhu cầu luyện nghe thêm. Việc này sẽ giúp các em tiết kiệm thời
gian và chi phí mua sách. Đồng thời nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh và kỹ
năng sử dụng thư điện tử cho các em. Tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học
sinh trong giờ ra chơi hoặc trong thời gian rảnh.
Phần IV. Kết quả đạt được
Với việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi đã đạt được
một số kết quả khả quan. Trước hết, những kinh nghiệm này rất phù hợp với
chương trình sách giáo khoa mới. Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực
chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời cũng rất linh hoạt trong
việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ năng. Không khí học
tập trong lớp luôn sôi nổi, nhẹ nhàng. Học sinh có cơ hội để khẳng định mình,
không còn lúng túng, lo ngại khi bước vào giờ học. các tiết học trở nên sôi nổi,
học sinh chủ động lĩnh hội tri thức, tham gia thực hành nhiều hơn, tự tin hơn.
Dưới đây là bảng kết quả kiểm tra kỹ năng nghe từng giai đoạn: giữa học kì I,
cuối học kỳ I và giữa học kỳ II của khối lớp Bốn với tổng số 139 bài nghe, cụ
thể như sau:

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 10


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

Tổng

số

học sinh
139

Giai

Đánh giá

đoạn
Giữa
học
kỳ I
Cuối
học
kỳ I
Giữ
a học
kỳ II

Kết quả sau thực nghiệm
Số lượng
Tỉ lệ

Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành

18
53
68

12.94 %
38.13 %
48.93 %

Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành

24
56
59

17.27 %
40.29 %
42.44 %

Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành

35
77
27

27.18 %
55.39 %
17.43 %

Bảng so sánh đối chiếu:

Đánh giá
Hoàn thành tốt

Khối Bốn
Tăng 19.27%

Hoàn thành
Chưa hoàn thành

Tăng 17.98%
Giảm 37.25%

Phần V. Kết luận
1. Tóm lược giải pháp
Sau khi áp dụng thành công đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng
nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học” tôi đã bước đầu đạt được những kết
quả đáng kể và kinh nghiệm quý báu của bản thân. Học Tiếng Anh là một quá
trình lâu dài và khó nhọc đối với học sinh tiểu học. Vì vậy, để thực hiện một tiết
dạy nghe có hiệu quả giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau đây:

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 11


Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
- Ngữ cảnh cần phải được giới thiệu rõ ràng.
- Nên tăng cường sử dụng và khai thác đồ dùng dạy học giúp học sinh nghe
được giọng đọc của người bản ngữ.
- Nếu bài nghe do giáo viên đọc, phải được đọc chuẩn xác, rõ ràng, tốc độ
trung bình không quá nhanh, không quá chậm.
- Cần tạo cơ hội cho học sinh luyện các kỹ năng cần thiết trong khi nghe như
đoán từ, đoán nội dung trong ngữ cảnh, nghe ghép thông tin với tranh, nghe
điền thông tin vào bảng...
- Các kỹ năng cần được phối hợp linh hoạt trong quá trình dạy nghe.
2. Phạm vi, đối tượng áp dụng đề tài
Áp dụng đề tài nghiên cứu “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học” vào đối tượng học sinh khối lớp Bốn và đã
đạt được nhiều kết quả khả quan.

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân

Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×