Tải bản đầy đủ

28 câu hỏi giao tiếp đề mega file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Câu hỏi giao tiếp
Question 1: : - David: “Do you fancy going to a movie this evening?”
- Lisa: “ ___________ ”
A. I’m sorry. I don’t know that.

B. Not at all. Go ahead.

C. Not so bad. And you?

D. That would be nice.

Question 2: - John : “What kind of job would you like?
- Tim : “___________”.
A. No, thanks

B. I heard it was very good

C. Anything to do with computers

D. Anytime after next week


Question 3: David: “________” Mike: “I won’t say no!”
A. How are things with you, Mike?
B. What about playing badminton this afternoon?
C. Mike, do you know where the scissors are?
D. What’s your favourite drink, tea or coffee?
Question 4: John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local
passer-by the way to the post-office. Choose the most suitable response to fill in the blank in the
following exchange.
- John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?”
- Passer-by: “_______”
A. No way! I hate him.

B. Just round the corner over there.

C. Look it up in a dictionary!

D. There’s no traffic near here

Question 5: Sarah has just bought a new skirt that she likes very much.
- Jane: “You look great in that red skirt, Sarah!”
- Sarah: “_______”
A. No, I don’t think so,

B. Oh, you don’t like it, do you?

C. Thanks, I bought it at Macy’s.

D. I like it.

Question 6: Ken and Laura are saying goodbye to each other after going to LOTTE Center. And
they are going to have a date with each other later.
-

Laura: “Well, it’s getting late. Maybe we could get together sometime.”


- Ken: “ ............................ “
A. Nice to see back you

B. Take it easyC. Sounds good. I’ll give you a call

D. Yes, I’ve enjoyed it

Question 7: Mrs. Smith: “__________”. - Mr. Brown: “Thank you. We are proud of him.”
A. Youi kid is naughty

B. Can we ask your child to take a photo?

C. Your child is just adorable

D. I can give your kid a lift to school

Question 8: -“-“We’ll have to hurry if we want to finish this project on time.” – “________”
A. OK. But I’ll call you later

B. I’ll say we will

C. I’m tired. I’ll go home early

D. What a wonderful idea!

Question 9: Kate: “Thank you for the lovely present”. - Peter: “____________”
A. I’m pleased you like it

B. No, thanks

C. Go ahead

D. Come on

Question 10: Sarah: “Your hairstyle is terrific, Mary!” - Mary: - “_____________”
A. Never mention it.

B. Thanks, Sarah. I had it done yesterday

C. Thanks, but I’m afrai

D. Yes, all right.

Question 11: “Has an annoucement been made about the nine o’clock flight to Paris”
-“______________”.
A. Not yet

B. Yes, it is nine o’clock

C. I don’t think so

D. Sorry, I don’t

Question 12: “I can speak English well enough to apply for that post.”
-“______________”.
A. Me neither

B. Me too

C. Me either

D. Me also

Question 13:
John: “Do you think that we should use public transportation to protect our environment?”
Linda: “___________”
A. Of course not. You bet

B. There is no doubt about it

C. Well, that’s very surprising

D. Yes, it’s an absurd idea

Question 14: Alice: “How about having a drive to the countryside this weekend?”


Mary: “___________”
A. That’s a good idea

B. Not at all

C. No, thanks

D. Never mind

Question 15: - Mark: “What a lovely house you have!”
- Phil: “ ___________________
A. No problem.

B. Thank you. Hope you will drop in.

C. I think so.

D. Of course not, it’s not costly.

Question 16: - Mike: “My first English test was not as good as I expected.”
- Thomas: “ ____________
A. Good Heavens !

B. That’s brilliant enough !

C. It’s okay, don’t worry.

D. Never mind, better job next time !

Question 17: John: “I didn’t pass my driving test.” - Anna: “__________!”
A. Better luck next time

B. So poor

C. Congratulations

D. That was nice of them

Question 18: Mary: “It’s a nice day today. Let’s play a game of tennis.”
Linda: “________________”
A. Will we not play?

B. Why not do we play?

C. Why not?

D. Shall not we play?

Question 19: - Tom: “Would you mind holding the door open for me, please?”
- Mary: “_________.”
A. Oh, with pleasure

B. Ready

C. You’re welcome

D. I can do

Question 20: Mary is talking to her professor in his office.
- Mary: “Can you tell me how to find material for my science report, professor?”
- Professor: “___________”
A. I like it that you understand.
B. Try your best, Mary.
C. You can borrow books from the library.
D. You mean the podcasts from other students?


Question 21: Two friends Diana and Anne are talking about their upcoming exams.
Diana: “Our midterm exams will start next Tuesday, are you ready?”
Anne: “____________”
A. I’m half ready.

B. God save you.

C. Thank you so much.

D. Don’t mention it!

Question 22: - “You look beautiful with your new hairstyle!”
- “___________”.
A. Not at all

B. It’s kind of you to say so.

C. Very kind of your part

D. Willingly

Question 23: Mr John: “What do you do for a living?” Mr Mike: “___________”.
A. I work in a bank

B. I want to be a doctor, I guess

C. It’s hard work, you know

D. I get a high salary, you know

Question 24: - “Well, cats are very good at catching mice around the house.”
- “_______.”
A. Nothing more to say

B. You can say that again

C. Yes, I hope so

D. No, dogs are very good, too

Question 25: Hung: “ Thank you very much for a lovely party.”
Hoa : “__________”
A. Have a good day.

B. Thanks.

C. You are welcome. D. Cheers!

Question 26: Mike: “A motorbike knocked Tim down” - Mary: “______________”
A. How terrific!

B. Poor him!

C. Why do you say so?

D. What a cheap motorbike!

Question 27: “Can I get you something to drink?”
A. I’d like some Coke, thanks.

B. Thank you. You’re welcome.

C. Yes, why not?

D. Yes, you can, of course.

Question 28: Mike: “I apologize to you for not keeping my promise”
Mary: “______________”
A. Well, that’s out of question.

B. Your apology is accepted.


C. I am grateful to that.

D. That was very sweet of you.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Question 1: Đáp án D
- David: Tối nay bạn có muốn đi xem phim không?
- Lisa: “ ________ ”
A. Tớ xin lỗi. Tớ không biết điều đó.
B. Không có gì. Cứ tự nhiên.
C. Bình thường. Còn bạn thì sao?
D. Điều đó sẽ rất tuyệt.
Question 2: Đáp án C
- John: Bạn muốn làm công việc gì?
- Tim: “_________”
A. Không, cảm ơn.
B. Tôi nghe nói nó rất tốt.
C. Bất cứ thứ gì liên quan đến máy tính
D. Sau tuần sau thì bất cứ lúc nào cũng được.
Question 3: Đáp án B
David: “_________”
Mike: “ Tớ đồng ý nhé”
A. Mọi việc sao rồi, Mike?
B. Chiều nay chơi cầu lông nhé?
c. Mike, bạn biết cái kéo ở đâu không?
D. Đồ uống yêu thích cùa bạn là gì, trà hay cà phê?


Question 4: Đáp án B
John: “Bạn làm ơn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện gần nhất không?”
Người qua đường: “________”
Không đời nào! Tôi ghét anh ấy.
B. Nó chỉ ở quanh khu vực đằng kia thôi
C. Hãy tra nó trong từ điển!
D. Không có giao thông gân đây.
Question 5: Đáp án C
Jane: “Cậu trông rất tuyệt trong chiếc váy màu đỏ đó, Sarah.”
Sarah: “_________”
A. Không, tớ không nghĩ vậy.
B. Ồ, cậu không thích nó phải không?
C. Cảm ơn, tớ đã mua nó ở Marcy’s
D. Tớ thích nó.
Question 6: Đáp án C
Laura: Ồ, trời đang dần tối rồi. Có lẽ chúng ta nên gặp mặt dịp khác.
A. Rất vui được gặp lại cậu.
B. Hãy thư giãn đi.
c. Nghe có vẻ ổn đấy. Tớ sẽ gọi cho cậu.
D. Ừ, tớ thích nó.
Question 7: Đáp án C
Mrs. Smith: “__________”.
- Mr. Brown: “Cảm ơn, chúng tôi rất tự hào về bé.”
A. Con của anh rất nghịch ngợm.
B. Chúng tôi có thể nhờ con anh chụp ảnh được không?
C. Con anh rất đáng yêu.
D. Tôi có thể cho con bạn đi nhờ đến trường.
Question 8: Đáp án B
“Chúng ta sẽ phải làm nhanh lên nếu chúng ta muốn hoàn thành dự án này đúng thời gian.”


A. Được. Nhưng tôi sẽ gọi cho bạn sau.
B. Tôi đồng ý!
C. Tôi mệt. Tôi sẽ về nhà sớm.
D. Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
Question 9: Đáp án A
Kate: Cảm ơn vì món quà đáng yêu nhé!
Peter: “ ____________ ”.
A. Tớ vui vì bạn thích nó
B. Không, cảm ơn
C. Cứ tự nhiên
D. Cố lên,... (Dùng để cổ vũ, khích lệ)
Question 10: Đáp án B
Sarah: “Kiểu tóc bạn đẹp quá, Mary!”
Mary: - “___________”
A. Đừng bao giờ đề cập đến nó.
B. Cảm ơn Sarah. Tôi cắt hôm qua đó.
C. Cảm ơn, nhưng tôi e rằng.
D. Ừ, được rồi.
Question 11: Đáp án A
“Đã có thông báo về chuyến bay 9h đến Paris chưa?”
A. Vẫn chưa có thông báo
B. Vâng, giờ là 9h
C. Tôi không nghĩ vậy
D. Xin lỗi, tôi không
Question 12: Đáp án B
“Tớ có thể nói tiếng anh đủ tốt để ứng tuyển cho vị trí đó”
- Me too: tôi cũng vậy (Dùng sau phát biểu của người khác là khẳng định)
E.g:
A: I like apples.


B: Me too
- Me neither: tôi cũng vậy (Dùng sau phát biểu của người khác là phủ định)
E.g:
A: I don’t like apples.
B; Me neither.
Question 13: Đáp án B
John: “Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để bảo vệ môi
trường không?”
Linda: “_________”
A. Tất nhiên không. Chắc luôn.
B. Không còn nghi ngờ gì về điều đó/ Chắc chắn rồi (Thể hiện sự đồng tình với vấn đề nào đó)
C. Ồ, điều đó rất ngạc nhiên
D. Vâng, đó là ý tưởng ngớ ngẩn
Question 14: Đáp án A
Alice: “Cuối tuần này chúng ta lái xe về quê nhé”
Mary: “ ______________”
A. Đó là một ý kiến hay (thể hiện sự đồng ý)
B. Không có gì
C. Không, cảm ơn (trả lời khi từ chối lời mời ăn/uống gì đó)
D. Quên chuyện đó đi
Question 15: Đáp án B
Mark: “Cậu có ngôi nhà thật đáng yêu!”
Không vấn đề gì
Cám ơn. Hi vọng cậu sẽ ghé thăm
Tớ nghĩ vậy
Tất nhiên không, nó không đắt.
Question 16: Đáp án D
- Mike: “Bài kiểm tra tiếng anh đầu tiên không tốt như tớ mong đợi.”
Trời ơi!


Điều đó là đủ xuất sắc rồi!
Ổn rồi, đừng lo nữa
Đừng lo, lần sau sẽ tốt hơn mà!
Question 17: Đáp án A
John: “Tớ không thi đậu bằng lái xe rồi.”
Anna: “____________!”
A. Chúc cậu lần sau sẽ may mắn hơn (chân thành an ủi ai đó)
B. Quá tội nghiệp.
C. Chúc mừng
D. Họ thật tốt.
Question 18: Đáp án C
Mary: “Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng ta đi chơi quần vợt nhé.”
Linda: “Tại sao lại không chứ?”
Trả lời bằng “why not” để đồng tình với một lời đề nghị, rủ rê
Question 19: Đáp án A
Tom: “Phiền cậu giữ cửa mở hộ tớ được không?”
A. Ồ, tớ rất sẵn lòng.
B. Đã sẵn lòng (làm việc gì)
C. Không có gì (Dùng để đáp lại lời cảm ơn của ai)
D. Tớ có thể làm.
Question 20: Đáp án C
Mary đang nói chuyện với giáo sư ở văn phòng thầy ấy.
Mary: “Thưa giáo sư, thầy có thể chỉ cho em biết cách tìm tài liệu cho bài báo cáo khoa học
không ạ?”
Giáo sư: “______________”
A. Thấy vui vì em đã hiểu.
B. Cô hết sức nhé, Mary.
C. Em có thể mượn sách từ thư viện.
D. Ý em là những bản audio từ những học sinh khác?


Question 21: Đáp án A
Hai bạn Diana và Anne đang nói về kỳ thi sắp đến.
Diana: “Kỳ thì giữa kỳ sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần sau, bạn sẵn sàng chưa?”
Anne: “____________”
A. Mình ôn được một nửa rồi.
B. Chúa sẽ phù hộ cho bạn.
C. Cảm ơn nhiều nhé.
D. Không có gì! (Đáp lại lời cảm ơn)
Question 22: Đáp án B
- “Bạn trông thật đẹp với kiểu tóc mới đó!”
- “____________.”
A. Không có gì
B. Thật tuyệt khi nghe bạn nói vậy.
C. Bạn thật là tốt bụng. (Dùng đáp lại khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó)
D. Willingly: Rất sẵn lòng
E.g: “Will you help me?” ‘Willingly’.
Question 23: Đáp án A
Mr John: “Ông làm nghề gì kiếm sống vậy?” Mr Mike: “__________.”
A. Tôi làm việc ở một ngân hàng.
B. Tôi đoán là tôi muốn trở thành bác sỹ.
C. Đó là một công việc vất cả, bạn thấy đó.
D. Tôi nhận được lương cao, bạn thấy đó.
Question 24: Đáp án B
- “Ồ, những con mèo rất giỏi bắt chuột khắp nhà.”
Không có gì để nói hơn
Mình đồng ý với bạn
Vàng, mình hi vọng vậy
Không, những con chó cũng giỏi
 Đáp án B (You can say that again. = I agree with you.)


Question 25: Đáp án C
Hùng: “Cảm ơn bạn rất nhiều vì một bữa tuyệt vời”.
Chúc một ngày tốt lành
Cảm ơn
Không có gì (Đáp lại lời cảm ơn)
Cạn li
Question 26: Đáp án B
Mike: “Một chiếc xe máy đã làm Tim ngã”.
A. Thật tuyệt!
B. Tội nghiệp cậu ấy quá.
C. Tại sao bạn nói vậy?
D. Chiếc xe máy thật rẻ!
Question 27: Đáp án A
“Mình lấy cho bạn cái gì để uống nhé?”
Mình muốn uống coca- cola, cảm ơn bạn nhé
Cảm ơn. Không có gì
Vâng, tại sao không?
Vâng, tất nhiên bạn có thể
Question 28: Đáp án B
Mike; “Tớ xin lỗi vì không giữ lời hứa.”
Ồ, đó là không thể được.
Tớ biết ơn điều đó.
Cậu rất ngọt ngào.
- Your apology is accepted ~ Never mind: đáp lại lời xin lỗi (chấp nhận và tha thứ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x