Tải bản đầy đủ

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG chapter 2(2 1 2 5) PHÂN TÍCH NƯỚC MƯA

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM

KHOA MÔI TRƯỜNG
LỚP 10CMT

Môn:
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Đề tài:

GVHD: TS. Tô Thị Hiền

Nhóm 10B

Năm học 2012-2013


CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH NƯỚC MƯA
2.1. Mưa acid
Nước mưa, là một thành phần quan trọng của chu trình thủy văn, nó đóng một vai
trò quan trọng trong việc hòa tan các hợp chất trong nước. Nước mưa đóng vai trò

như là một nguồn của nhiều dưỡng chất thiết yếu trong hệ sinh thái trên cạn và
thủy sinh. Nó cũng hoạt động như một chất tẩy rửa của khí quyển, các chất ô
nhiễm từ không khí sẽ được đưa vào các vùng nước mặt và đất, nơi chúng có thể
có ảnh hưởng không tốt đối với hệ sinh thái tự nhiên.
Một trong những mối quan tâm lớn về môi trường ngày nay là hiện tượng mưa
acid. Không bị ô nhiễm, mưa tinh khiết là hơi có tính acid do sự hấp thu CO 2 trong
khí quyển. Độ pH của nước trong trạng thái cân bằng với CO 2 trong khí quyển là
khoảng 5.6 (xem ví dụ 2.1) và do đó chỉ có các cơn mưa có độ pH thấp hơn giá trị
này mới được gọi là "mưa acid". Nước mưa có pH dao động giữa 3 và 9, đối với
các mẫu thông thường giá trị của pH là khoảng từ 4 đến 6 (hình 2.1). Giá trị pH
cao có thể phát sinh từ sự có mặt của vật liệu bụi kiềm trong nước mưa, như ví dụ
tại New Delhi, trận mưa có giá trị pH cao nhất là 9. Giá trị pH dưới 3 đã được ghi
nhận trong những mẫu sương mù acid.
PH được định nghĩa là logarit cơ số 10 của ion hydro:
pH = - log10 αH+
Đối với dung dịch nước pha loãng mẫu, chẳng hạn như nước mưa, hoạt độ bằng
nồng độ của H+. pH là một thước đo của tính acid, i.e. Nồng độ acid mạnh dưới
hình thức điện ly, và không phải tổng lượng acid.
Nồng độ acid của nước mưa được đo lần đầu tiên vào khoảng hơn 100 năm trước
đây trong cuộc cách mạng công nghiệp. Theo các tài liệu báo cáo lần đầu tiên về
mưa acid đã được thực hiện bởi một nhà khoa học Pháp, Ducros, năm 1845 cho
xuất bản một bài báo mang tên “ Observation d’une pluie acide”. Robert Angus


Smith, là người đầu tiên trên thế giới tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm không khí , đã
báo cáo mưa acid trong thành phố Manchester trong cuốn sách "Air và Rain" của
ông được xuất bản vào năm 1872. Tuy nhiên, chỉ trong 30 năm thì mối quan tâm về
mưa acid đã được thể hiện rộng rãi.Trong những năm 1960, các nhà khoa học Bắc
Âu đã bắt đầu tìm hiểu về sự biến mất bí ẩn của cá từ các hồ và suối cho đến gió
thổi từ Vương quốc Anh và Trung Âu.Điều này dẫn đến một sự quan tâm mới
trong các hiện tượng mưa acid. Ngày nay, thuật ngữ "mưa acid" bao gồm không
chỉ có nước mưa mà là sự lắng đọng của tất cả các chất gây ô nhiễm có tính acid,
cho dù là mưa, sương mù, mây, sương, tuyết, các hạt bụi hoặc khí.
Mặc dù lần đầu tiên được công nhận là một vấn đề khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ,
nơi có nhiều ảnh hưởng đã được nghiên cứu rộng rãi và ghi nhận, mưa acid bây giờ
được quan tâm trên toàn thế giới, ngay cả ở các nơi cách xa với các nguồn ô nhiễm
công nghiệp, chẳng hạn như các băng vùng cực và những khu rừng mưa nhiệt đới.
Chỉ trong vòng một thế hệ, mưa acid đã trở thành một mối phiền toái tại các địa
phương và khu vực đó là một vấn đề lớn đối với môi trường toàn cầu.Ví dụ 2.1
Tính pH của nước mưa trong trạng thái cân bằng với CO 2 trong khí quyển (CO2
=0,036%) ở 25oC, cho KH = 0,031 mol L -1atm; K1 = 4.3x10-7mol L-1 ; K2 = 5 x l0-11
mol L-1.
Những cân bằng có liên quan cần phải xem xét để phân ly khí CO 2 trong nước và
khí CO2 hòa tan trong dung dịch nước
CO2 + H2O  CO2*H2O
KH = [CO2*H2O]/p SO2
CO2*H2O  HCO3- + H+
K1 = [HCO3- ][H+]/[CO2*H2O]
HCO-3  CO2-3 + H+
K2 = [CO2-3][H+]/[HCO3-]
Ta có thể thiết lập cân bằng electron sau đây:
[ H+ ] = [OH-] + [HCO-3] + 2[CO2-3]
Ta có thể giả sử rằng các phương pháp này sẽ có tính acid do sự phân ly trên
các phản ứng:
[OH-] << [H+]
[CO2-3] << [HCO-3]
Ngoài ra, từ K2<< K1, ta có thể giả sử rằng nồng độ của CO 32-, này sẽ là không
đáng kể:
Loại bỏ OH- và CO2-3 từ cân bằng electron, ta chỉ còn lại:
[ H + ] = [HCO-3]
Thay vào biểu thức cho K1 ta có được:


[ H + ] = ( K H x K1 x ~ pCO2 )1/2

Thay các giá trị của KH, K1 và pCO2 thể hiện trong bầu khí quyển (từ 0,036%là áp
lực một phần của CO2, và áp suất là 1 atm, 0,036% = 0.036/100 atm = 3,6 x 10 -4
atm).
[H+] = (0.031 x 4.3 x 10 -7 x 3.6 x 10-4)1/2 = 2.19 x l0 -6 mol LpH = - logl0[H+] = -logl02.19 x l0 -6 = 5.66
2.1.1 Nguyên nhân của mưa axit


Một ví dụ đơn giản của hiện tượng mưa axit được đưa ra trong hình 2.2. Mưa axit
có nguồn gốc từ việc chuyển đổi các khí gây ô nhiễm phát ra từ cụm ống khói của
các nhà máy đốt bằng than và dầu, lò nung, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và
xe có động cơ. Trong quá khứ, SO2 là khí chính gây ra hiện tượng mưa axit, tuy
nhiên sự góp phần của NOx gây ra mưa acid cũng tăng dần. Ngày nay, sự hiện diện
của hai chất gây ô nhiễm có nồng độ acid trong nước mưa gần bằng nhau, do việc
tăng số lượng xe ô tô trên đường phố và giảm khí thải SO2.
Khí SO2 bị oxi hóa thành acid sufuric, acid này dễ dàng hấp thụ vào mưa.Quá trình
oxi hóa qua nhiều cơ chế khác nhau. Trong pha khí, phần lớn SO 2 bị oxi hóa bởi
gốc tự do OH•. SO2 cũng có thể hòa tan trong các đám mây tạo ra các ion bisufite
( HSO3-) và sulphite (SO32-)

KH là hằng số Henry của SO2 và K1, K2 là hằng số phân ly nấc 1 và nấc 2. Tại giá
trị pH điển hình của nước mưa (3-6), dạng ion chính của SO2 hòa tan là ion
bisulfite ( hình 2.3). Tổng dạng hòa tan được chỉ định bởi S(IV)

Trong các giọt nước của đám mây, S(IV) có thể bị oxi hóa thành SO 42- bởi H2O2 và
O3. Trong khí ô nhiễm, theo dõi các kim loại như sắt , mangan có thể xúc tác cho
quá trình oxi hóa SO2 trong các đám mây. Phản ứng có sự phụ thuộc của pH : quá
trình oxi hóa tăng lên tỉ lệ với sự tăng lên của pH. Nito oxit, được tạo ra trong quá
trình đốt, được chuyển thành acid nitric trong khí quyển, chủ yếu là các phản ứng
pha khí. Acid hydrocholoric hiện diện trong các trạm điện với nồng độ thấp, chỉ
góp phần một phần nhỏ gây ra mưa acid.
Các quá trình tự nhiên cũng có thể phát sinh mưa acid, Quá trình tự nhiên cũng có
thể làm phát sinh nước mưa axit.Nhiều khí tiền thân được sản xuất trong quá trình
phun trào núi lửa và cháy rừng. Ngoài ra, giảm hợp chất lưu huỳnh như hydro
sulfua và dimethyl


Các quá trình tự nhiên cũng có thể làm tăng nồng độ acid của nước mưa. Nhiều khí
được tạo ra trong quá trình phun trào của núi lửa và cháy rừng. Ngoài ra, quá trình
làm giảm các hợp chất lưu huỳnh như hydrogen sulfide và dimethylsulfide được
giải phóng bằng sinh vật phù du và phân hủy sinh học trong các đầm lầy và đất ven
biển và nội địa. Các hợp chất này bị SO2 ôxi hóa trong khí quyển. Ngoài ra, các
acid hữu cơ như acid formic, axetic, có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên, có thể
góp phần quan trọng làm tăng tính acid của nước mưa, đặc biệt là ở nông thôn.
Hiện nay, khoảng một nửa lượng khí thải toàn cầu như lưu huỳnh và NO x, đây là
các hợp chất có nguồn gốc do con người. Khoảng 68% phát thải do con người như
SO2 và NOx, có nguồn gốc ở châu Âu và Bắc Mỹ, mà sự phát thải của các nước
đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á đang tăng lên. Luồng chất gây ô nhiễm có thể
di chuyển hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn kilometers từ một nguồn nào đó
trước khi được chuyển thành mưa acid.Điều này được gọi là quá trình phát tán của
của các chất ô nhiễm trong không khí (LRTAP) nó đã trở thành một vấn đề chính


trị quan trọng vì sự chuyển động xuyên biên giới của các chất ô nhiễm qua các
quốc gia.
Hợp chất sunfuar được tách ra khỏi bầu khí quyển bằng quá trình lắng đọng. Khí
hòa tan trong các đám mây, trong khi các hạt bụi được tích hợp thành những giọt
mây, hoặc là hạt nhân ngưng tụ mây (CCN), xung quanh có các giọt nước lớn, hoặc
bằng cơ chế quét khí thẳng .Các quá trình này được gọi là mưa.Sự kết hợp của các
hạt bụi và các phân tử khí thành giọt nước mưa rơi xuống được gọi là rửa trôi.Cả
mưa và rửa trôi được gọi là lắng đọng ướt.Lắng đọng khô liên quan đến việc bồi
lắng các hạt bụi và sự khuếch tán của các phân tử khí lên các bề mặt. Quá trình
lắng đọng khô nói chung là còn quan trọng hơn nguồn gốc của các chất gây ô
nhiễm
Bảng 2.1 Các tác động có hại của mưa acid:
Hiệu lực
Cá chết

Cơ chế
Độc tính chủ yếu là do việc
phát hành của A1 từ trầm
tích.A1 gây ra tắc nghẽn
mang với dịch nhầy.

Suy giảm Để hiểu rõ. Các giả
rừng
thuyết khác nhau đã được đưa
ra, một trong số đó là mưa
acid đã giải
phóng A1 độc
hại từ đất gây tổn thương rễ
và cản trở sự hấp thu các chất
dinh dưỡng.Các áp lực
khác góp phần bao gồm hạn
hán, lạnh, bệnh tật vàô nhiễm
khác như:O3)
Thiệt hại SO2 phản
ứng
với đá
xây dựng vôi (CaCO3) để
tạo
thành thạch
cao (CaSO4*H2O), trong
đó qua quá trình hòa tan

Bằng chứng
Cá hồi và cá hồi nâu đã biến
mất trong hàng ngàn các hồ và các
con
sông ở
Bắc
Âu, Canada, Hoa Kỳ và lochs ở
Scotland.
Lần đầu tiên được quan sát ở
Đức vào giữa những năm 1970.Gần
25% tất cả các cây ở châu Âu đã bị
thiệt hại. Thông thường, cây cây
thông mất đi lá kim. Cây rụng
lá cũng bị ảnh hưởng

Ô nhiễm không khí có thể gây tác
hại đến các di tích lịch sử nó
đã được ghi nhận ở châu Âu,
Bắc Mỹ và
châu
Á.Trường
hợp đáng
chú
ý là thành


và có thể dễ dàng được rửa phố của Cracow ở BaLan, Acropolis
sạch bởi nước mưa.
tại Athens và đền Taj Mahal
ở Ấn Độ.
Thiệt hại y Tăng tốc độ di chuyển ?
tế
của kimloại nặng trong chuỗi
thức ăn và tích lũy của các
kim loại nặng trong nước
uống và thực phẩm
Gần đây, khái niệm về tải trọng đã được phát triển để định lượng và đánh giá khả
năng gây thiệt hại cho các vùng nhạy cảm. Tải trọng là ngưỡng nồng độ của chất ô
nhiễm mà nó bắt đầu gây tác hại được quan sát thấy và nó thường được xác định
bằng cách sử dụng các mô hình phức tạp. Đất đệm yếu, chẳng hạn như những
người được tìm thấy ở Bắc Âu, biểu hiện đặc biệt thấp đối với tải trọng cho tính
acid Bản đồ các tải quan trọng của các khu vực khác nhau trên thế giới đang được
chuẩn bị để dự đoán tác động và hỗ trợ trong việc kiểm soát ô nhiễm acid.
2.1.3 Kiểm soát mưa acid
Như một hệ quả các nhà khoa học và công chúng đã quan tâm nhiều hơn đến các
tác hại của mưa acid, chính phủ và các tổ chức quốc tế đã thiết lập rất nhiều nghiên
cứu về mưa acid, và các giải pháp về pháp lý và công nghệ đã được thực hiện để
làm giảm vấn đề. Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc ở châu Âu (UNECE) Công
ước về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa, đã có hiệu lực vào năm 1983,
nhằm mục đích kiểm soát mưa axit thông qua việc giảm lượng khí thải lưu huỳnh.
Nghị định thư UNECE đã ký tại Helsinki vào năm 1985 bên ký kết cần phải giảm
lượng khí thải chứa lưu huỳnh hàng năm là 30% bắt đầu từ năm 1980 và có hiệu
lực đến năm 1993. Một phương thức khác thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đã được
thông qua vào năm 1994, là yêu cầu cắt giảm từ 13% và 70% năm được thực hiện
trong giai đoạn năm1980 đến năm 2000, 2005 và 2010. Liên minh châu Âu EU đã
ban hành một chỉ thị vào năm 1988 đòi hỏi phải giảm lượng phát thải khí SO 2 từ
40% đến 60% năm 1998 và 50% đến 70% năm 2003, với tham chiếu đến năm
1980 lượng khí thải. Ngoài ra, nó còn bắt buộc phải giảm lượng phát thải NO x, là
khí nhà kính 40% vào năm 1998.Pháp chế tương tự cũng đã được thông qua ở Mỹ.


Phát thải khí tiền thân có thể được giảm bằng cách áp dụng các biện pháp
trước đây, hoặc sau khi đốt cháy nhiên liệu. Những biện pháp này bao gồm:

Chuyển đổi nhiên liệu (tức là thay đổi từ các loại than chứa lưu huỳnh
cao sang sử dụng khí tự nhiên chứa lưu huỳnh thấp).

Nhiên liệu Desulfurisation (ví dụ như rửa than để loại bỏ lưu huỳnh,
khí hóa than).

Cuốn tiểu thuyết quá trình đốt cháy công nghệ (ví dụ như đốt một lò
tầng sôi (FBC), NOx thấp, ổ ghi).

Lò khí Desulfurisation (ví dụ như lau chùi khí thải với vôi, đá bùn,
nước biển hoặc một số giải pháp khác hấp thụ SO2).

Chọn lọc việc giảm khí NOx, N2 (ví dụ tiêm NH3 vào khí thải trên
một chất xúc tác).

Chuyển đổi xúc tác để giảm NOx, khí thải từ động cơ xe.
Giới thiệu về các giải pháp kiểm soát đã dẫn đến giảm lượng khí thải ở nhiều
nước phát triển, tuy nhiên, lượng khí thải ở các nước đang phát triển đang có
xu hướng tăng lên.Việc điều khiển phát thải khí bao gồm sau bón vôi thì hồ
bị ảnh hưởng và đất để trunghòa tính axit.Điều này không có, tuy nhiên, một
giải pháp lâu dài cho vấn đề này là việc bón vôi phải được lặp đi lặp lại đúng
thời gian như vậy thì nước trở nên có tính acid.
2.2. Lấy mẫu và phân tích.
Những mối quan tâm ngày càng cao về mưa acid đã dẫn đến việc thành lập nhiều
chương trình giám sát quốc gia và quốc tế về phân tích nước mưa một cách thường
xuyên. Một trong những mạng lưới trên toàn thế giới được điều hành như là một
phần của chiến lược theo dõi khí quyển toàn cầu (GAW) và của Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO). Các thông số hóa học chính được xác định trong các cuộc điều tra
này là: pH, độ dẫn, sulfate, nitrate, chloride, ammonium, sodium, potassium,
calcium và nồng độ magnesium. Càng ngày, các acid hữu cơ (formic và axetic) và
các kim loại vết cũng đang được xác định. Các kỹ thuật phân tích mưa acid được
tóm tắt trong Bảng 2.2. Nồng độ cho phép của các ion khác nhau trong nước mưa
được đưa ra trong Bảng 2.3.
Bảng 2.2 Các kỹ thuật để phân tích nước mưa:
Kỹ thuật phân tích
Sắc ký Ion (IC)

Chất phân tích
Cl-, NO3-, SO2-4, NH+4, Na+, K+, Mg2 +,
Ca2+ , formate, acetate.


Quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn
lửa (FAAS)
Quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn
lửa(FAES)
Lò hấp thụ nguyên tử Graphite
Quang phổ (GFAAS)

Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
Kim loại vết.
Một số kim loại vết.

Bảng 2.3 Nồng độ ion trong nước mưa:
Ion
Chlorid
Nitrat
Sulfat
Sodium (Na)
Potassium (K)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Ammonium (Al)

Nồng độ (mg L-1)
0,02 – 60
0,1 – 20
0,1 – 30
0,02 – 30
0,02 – 2
0,005 – 2
0,02 – 4
0,03 – 4

Mặc dù việc phân tích nước mưa có vẻ khá đơn giản, nhưng trong thực tế việc
phân tích nước mưa có khá nhiều vấn đề. Các lỗi thường gặp với các loại mẫu môi
trường hiện tại và chúng cũng trở nên trầm trọng hơn vì nồng độ thấp của các ion
có trong nước mưa.Nhiều mẫu nước mưa, đặc biệt là những mẫu có vị trí ở xa, gần
như là tinh khiết như nước cấp phòng thí nghiệm.Vì vậy, phải cẩn thận khi xử lý,
bảo quản và phân tích các mẫu nước mưa để duy trì mẫu không để mẫu bị biến
tính.
Các lỗi thường gặp trong phân tích nước mưa bao gồm:

Ô nhiễm bởi các vật liệu sinh học (ví dụ như côn trùng) trong quá trình lấy
mẫu.


Bốc hơi từ mẫu.


Sự hấp thu / giải hấp của các chất khí trong quá trình lấy mẫu hoặc trong
phòng thí nghiệm.

Các phản ứng hóa học hoặc phản ứng sinh học xảy ra trong quá trình lấy
mẫu hoặc lưu trữ mẫu.
Tương tác với vật liệu bình.Do sơ xuất nhiễm bẩn trong quá trình xử lý mẫu, phân tích.

Ammonia và acid hữu cơ đặc biệt dễ bị phản ứng trong quá trình lưu trữ và việc sử
dụng phụ gia như chloroform hoặc thymol được khuyến khích sử dụng để bảo quản
các mẫu phân tích này.
Mẫu nước mưa có thể có hai loại: mẫu ước hoặc mẫu số lượng lớn. Mẫu ước
được thu thập bằng bộ lấy mẫu chuyên biệt, do đó có thể loại bỏ sự nhiễm bẩn bởi
các hạt bụi rơi xuống trong suốt thời gian khô. Mẫu được lấy như vậy được gọi là
lắng đọng ướt hoặc mẫu nước mưa. Ban đầu, nước mưa được thu vào thùng hoặc
phễu đưa vào trong chai, vì vậy được gọi là thu gom số lượng lớn, và cách lấy mẫu
này vẫn còn áp dụng đến nay, đặc biệt là tại các địa điểm ở xa hoặc khó tiếp cận.
Những mẫu thu gom không chỉ có nước mưa (lắng đọng ướt) mà còn có các hạt bụi
và khí trong suốt thời gian của trận mưa (lắng đọng khô) và được cho là để thu
lắng đọng số lượng lớn. Những cách lấy mẫu này có ưu điểm là không sử dung
năng lượng điện và nó có thể được đặt tại các địa điểm từ xa khó tiếp cận. Tuy
nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn lấy mẫu cả hai lắng đọng ướt và khô
để có được một ước lượng về tổng sự lắng đọng của một chất.Trong trường hợp
này, lượng lớn lấy mẫu còn sót lại tại trong thực tế trong thời gian từ một ngày đến
một tháng. Trong nhiều cuộc khảo sát, người ta thường để mẫu phơi nhiễm một
tuần tại một thời điểm. Tuy nhiên, việc sử dụng lượng lớn mẫu để đánh giá sự lắng
đọng tổng số đã bị chỉ trích, và được lắng đọng khô đang được đánh giá trên cơ sở
nồng độ trong không khí.
Độ pH của nước mưa là một trong những phép đo khó thực hiện chính xác nhất, và
sự nghi ngờ này đã được thể hiện qua nhiều bài báo cáo trong nhiều tài liệu. Điều
này được minh họa trong bảng 2.4, tóm tắt phép đo độ pH trong dung dịch acid
loãng thực hiện bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc gia ở Mỹ. Thậm chí trong các thí
nghiệm được thực hiện bởi các kỹ thuật viên được đào tạo trong điều kiện tốt nhất.
Những vấn đề thường gặp khi phân tích pH là:

Sự khác biệt trong cường độ ion giữa các mẫu và bộ đệm được sử dụng để
tiêu chuẩn hóa các điện cực pH.


Khuấy lỗi.
Hấp thụ khí trong phòng thí nghiệm (ví dụ: NH3, CO2).


Những phản ứng hóa học (ví dụ như giải thể của các hạt bụi kiềm trong đình
chỉ).

Những phản ứng sinh học (ví dụ: như sự suy thoái của các acid yếu như
axitformic, axetic).
Bảng 2.4 Phản ứng mới này, các nghiên cứu kết hợp lớp điện cực pH trong 10-4
mol L-1 HCL (từ một nghiên cứu của Cục Tiêu chuẩn Quốc gia, Washington):
Ghi giá trị pH
Điện cực
1
2
3
4
5
Phạm vi

Yên tĩnh
3.944
3.864
3.908
3.899
3.875
0.080

Khuấy động
3.816
3.661
3.741
3.841
3.755
0.180

Sự khác biệt
0.128
0.203
0.167
0.058
0.120
0.145

2.3. Phân tích số liệu và giải thích.
Về mặt lý thuyết, tổng của các cations phải bằng tổng của các anions khi thể hiện
khoảng tương đương, nếu tất cả các thành phần đã được phân tích một cách chính
xác. Điều này được gọi là cân bằng electron và nó có thể được sử dụng như là một
cách kiểm tra tính hợp lệ của một phân tích nào đó:
∑cations = ∑anion
Nếu tỷ lệ của ∑cations / ∑anions là ít hơn 0,85 hoặc lớn hơn 1,15 dữ liệu được coi
là có vấn đề, trong trường hợp này kết quả không được chấp nhận và phải phân
tích lại mẫu một lần nữa. Khi thực hiện phép tính cân bằng ion, điều quan trọng là
sử dụng nồng độ H+ dựa trên các phép đo pH được thực hiện tại thời điểm phân
tích hóa học và mà không phải trên giá trị pH thực địa hoặc các phép đo pH được
thực hiện sau khi thu thập mẫu, trừ các phân tích hóa học đã được thực hiện ngay
sau khi thu thập. Bởi vì điều này có thể làm thay đổi đáng kể về độ pH trong quá
trình bảo quản cũng như là một kết quả của các phản ứng.


Một kiểm tra bổ sung về phân tích liên quan đến tính dẫn điện của mẫu trên cơ sở
đo nồng độ:
K = ∑λ C
c
i i

KC, là độ dẫn điện µmho cm-1, λi là độ dẫn điện tương đương của các ion thứ i được
điều chỉnh cho các đơn vị (xem Bảng 2.5) và C i là nồng độ trong µeq L-1 của ion
thứ i. Độ dẫn được tính để so sánh với các giá trị đo Km, để cho thấy sự khác biệt
độ dẫn, %CD:
%CD = 100(Kc – Km)/ Km
Bảng 2.5. Độ dẫn tương đương ở pha loãng vô hạn với nhiệt độ25oC được điều
chỉnh cho các đơn vị quy định:
Ion
H+
ClNO3SO42NH4+
Na+
K+
Mg2+
Ca2+
HCO-3

Độ dẫn điện tương đương (µmho cm-1) per µeq L-1
0,350
0,076
0,071
0,080
0,074
0,050
0,074
0,053
0,060
0,044

Các tiêu chuẩn Mỹ EPA thì từ chối các kết quả và phân tích lại các mẫu được đưa
ra trong Bảng 2.6. Ví dụ 2.2
Bảng 2.6.Tiêu chuẩn Mỹ EPA để phân tích lại mẫu:
Đo độ dẫn µmho cm-1
<5
5 – 30
>30

%CD
> ± 50
> ± 30
> ± 20


Các mẫu được thu thập trong các cuộc điều tra nước mưa thường biểu lộ một mối
quan hệ ngược chiều giữa nồng độ ion và lượng mưa. Hiệu ứng pha loãng điển
hình này được minh họa trong hình 2.4 cho một thành phần.

Hình 2.4.Nồng độ so với lượng mưa.
Ví dụ 2.2
Một mẫu nước mưa được phân tích và nồng độ sau đây ngăn chặn khai thác(mg
L-1): 0.34 Na+, 0.14 K+, 0.08 Mg2+ , 0.44 Ca2+ , 0.78Cl-, 0.72 NO-3, 0.86 SO2-4 và
0.015 NH+4. Độ pH là 5,03 và độ dẫn 10,9 µmho cm-1. Tính độ dẫn và so sánh
với độ dẫn đo được.Các mẫu cần phải được tái phân tích?
Trước hết, chuyển đổi các nồng độ thành các đơn vị của µeq L-1 như sau:


(µeq L-1) = 1000 x (mg L-1)/khối lượng tương đương
Khối lượng tương đương giống như khối lượng ion dùng cho ion đơn trị, nhưng
một nửa khối lượng ion cho hóa trị hai, như minh họa dưới đây:
H+

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Cl-

NO3-

SO42-

NH4+

-

0.34

0.14

0.08

0.44

0.78

0.72

0.86

0.015

Eq mass 1.0
1

22.9
9

39.1
0

12.1
5

20.0
4

35.4
5

62.0
1

48.04 18.05

µeq L-1

14.7
9

3.58

6.58

21.9
6

22.0
0

11.61 17.90 0.83

Mg L-1

9.3
3

Tính dẫn điện, KC bằng cách nhân nồng độ µeq L-1 với các yếu tố thích hợp trong
Bảng 2.5 .
Kc = ∑λi x Ci = (9.33 x 0.35) + (14.79 x 0.05) + (3.58 x 0.074)
+ (6.58 x 0.053) + (21.96 x 0.06) + (22.00 x 0.076)
+ (11.61 x 0.071) + (17.9 x 0.08) + (0.83 x 0.074)
= 9.93 µmho cm-1
So với giá trị đo được chúng ta có thể tính toán sự khác biệt độ dẫn theo%:
%CD = 100(Kc –Km)/Km = 100(9.93 – 1.09)/1.09 = -8.9%
Tiêu chuẩn Mỹ EPA (xem Bảng 2.6) quy định rằng nếu %CD > ±30% đối với
mẫu đo độ dẫn trong phạm vi của µmho 5-30 cm-1, thì cần phải được tái phân
tích. Đối với các mẫu trong ví dụ này,% CD = -8,9%, chúng ta có thể kết luận
rằng có liên hệ giữa độ dẫn đo được và tính toán kết quả có thể được chấp nhận


là hợp lệ.

Nói chung, lượng mưa ít kết quả có nhiều mẫu ở nồng độ cao, trong khi mưa lớn
kết quả trong nhiều mẫu pha loãng. Ngoài ra, ở giai đoạn ban đầu của lượng mưa
có nồng độ ion cao hơn so với giai đoạn sau do sự rửa trôi ban đầu của bụi và khí
trong khí quyển.
Một hồ sơ điển hình của một số ion trong một cơn bão đặc biệt được thể hiện
trong Hình 2.5 minh họa tác dụng này. Nồng độ thấp kết hợp với các giai đoạn sau
của mưa bão thường được cho là để phản ánh nồng độ nước trong đám mây khi
chúng cho kết quả chủ yếu từ mưa mà ra.

Hình 2.5. Nồng độ của một số ion trong nước mưa trong một cơn mưa nhiệt
đới stormas một hàm của thời gian từ đầu của trận mưa rào.


2.3.1 Các câu hỏi và những vấn đề.
1. Thảo luận về các quá trình hóa học dẫn đến sự hình thành của mưa acid?
Trả lời:
Khí SO2 được oxy hoá trong bầu khí quyển thành H2SO4, giúp nó dễ dàng hấp
thụ bởi nước mưa. Quá trình oxy hóa tiến hành thông qua một loạt các cơ
chế.Trong
phakhí, SO2 được oxyhóa chủ yếu bởi cácgốc hydroxyl (OH).Sulfurdide cũngcó
thể hòa tan trong các hạt mây theo cân bằng sau đây để tạo SO2 hòa
tan, bisulfite (HSO-3) và sulfite (SO2-3) ion:
SO2 + H2O 
SO2*H2O 
HSO3-

SO2*H2O

KH = [SO2*H2O]/p SO2

HSO3- + H+

SO32- + H+

K1 = [HSO3-][H+]/[SO2*H2O]
K2 = [SO2-3][H+]/[HSO3-]

2. Thảo luận về ảnh hưởng của mưa acid?
Trả lời:
Hiệu lực
Cá chết

Cơ chế
Độc tính chủ yếu là do việc
phát hành của A1 từ trầm
tích.A1 gây ra tắc nghẽn
mang với dịch nhầy.

Suy giảm Để hiểu rõ. Các giả
rừng
thuyết khác nhau đã được đưa
ra, một trong số đó là mưa
acid đã giải
phóng A1 độc
hại từ đất gây tổn thương rễ
và cản trở sự hấp thu các chất
dinh dưỡng.Các áp lực
khác góp phần bao gồm hạn

Bằng chứng
Cá hồi và cá hồi nâu đã biến
mất trong hàng ngàn các hồ và các
con
sông ở
Bắc
Âu, Canada, Hoa Kỳ và lochs ở
Scotland.
Lần đầu tiên được quan sát ở
Đức vào giữa những năm 1970.Gần
25% tất cả các cây ở châu Âu đã bị
thiệt hại. Thông thường, cây cây
thông mất đi lá kim. Cây rụng
lá cũng bị ảnh hưởng


hán, lạnh, bệnh tật vàô nhiễm
khác như:O3)
Thiệt hại SO2 phản
ứng
với đá
xây dựng
vôi (CaCO3) để
tạo
thành thạch
cao (CaSO4*H2O), trong
đó qua quá trình hòa tan
và có thể dễ dàng được rửa
sạch bởi nước mưa.
Thiệt hại y Tăng tốc độ di chuyển
tế
của kimloại nặng trong chuỗi
thức ăn và tích lũy của các
kim loại nặng trong nước
uống và thực phẩm

Ô nhiễm không khí có thể gây tác hại
đến các di tích lịch sử nó đã được ghi
nhận ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu
Á.Trường hợp đáng chú ý là thành
phố của Cracow ở BaLan, Acropolis
tại Athens và đền
Taj
Mahal
ở Ấn Độ.

3. Làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của mưa acid ?


Sử dụng một nguồn năng lượng thay thế cho nguyên liệu hóa thạch như pin,
năng lượng mặt trời và gió, điện và các loại tương tự.
Đi bộ, đi xe đạp đến nơi làm việc và trường học
Các nhà máy nhiệt điện phải lắp đặt thiết bị khử sunphua
Trồng cây
Các nước phát triển đang nghiên cứu xây dựng thuế bảovệ môi trường không
khí- “thuế cacbon” áp dụng để giảmthiểu khí thải.

4. Tại sao bón vôi không phải là một giải pháp hiệu quả lâu dài cho nước mặt bị
axit hóa?
Áp dụng một lượng lớn vôi có thể dẫn đến sự gia tăng khá nhanh và đáng kể độ pH
của đất.Sự tăng tạm thời pH ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của thuốc diệt
cỏ trong đất. Một số thuốc diệt cỏ có thể hoạt động mạnh hơn khi độ pH của đất
tăng trên 7 ( atrazine, metribuzin, and chlorimuron ) và gây ra ô nhiễm đất.
Việc bón vôi sẽ tốn kém đối với diện tích sông hồ bị acid hóa nặng


5. Phác thảo các kỹ thuật phân tích chính và phương pháp lấy mẫu được sử dụng
trong các cuộc điều tra nước mưa. Danh sách các chất phân tích chính và đề ra các
kỹ thuật phân tích thích hợp cho mỗi chất phân tích?
Trả lời:
Các

kỹ thuật để phân tích nước mưa:

Kỹ thuật phân tích

Chất phân tích

Sắc ký Ion (IC)

Cl-, NO3-, SO2-4, NH+4, Na+, K+, Mg2 +,
Ca2+ , formate, acetate.

Quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
lửa (FAAS)
Quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
lửa(FAES)
Lò hấp thụ nguyên tử Graphite

Kim loại vết.

Quang phổ (GFAAS)

Một số kim loại vết.

Ban đầu, nước mưa được thu vào thùng hoặc phễu đưa vào trong chai, vì vậy được
gọi là thu gom số lượng lớn, và cách lấy mẫu này vẫn còn áp dụng đến
nay, đặc biệt là tại các địa điểm ở xa hoặc khó tiếp cận.
6. Tính toán nồng độ của HSO3- và SO32-: trong trạng thái cân bằng với 5 ppbv
SO2: (a) pH 4, (b) pH 7, và (c) pH 9. Sử dụng các hằng số cân bằng sau đây cho
SO2: KH = 1.24 mol L-1 atm-1, K1 = 1.74 x 10-2 mol L-1, K2 = 6.24 x 10-8 mol L-1?
7. Tính pH của nước ở trạng thái cân bằng với 10 ppbv SO2 bằng cách sử dụng
các hằng số cân bằng được đưa ra trong câu hỏi trước?


8. Chuyển đổi các nồng độ dưới đây thành µeq L -1?
Trả lời:

Chuyển đổi nồng độ sau đây về µeq L-'
Áp dụng công thức (µeq L-1 = 1000 x (mg L-1) / khối lượng đương lượng
a , 3,5 mg L-1 SO42- :
(3.5*1000)/48.04 = 72.86 µeq L-1
b, 25 mg L-1 PO43- :
(25*1000)/31.66 = 789.64 µeq L-1
c , 18 mg L-1 NO3- :
(18*1000)/ 62.004 = 290.30 µeq L-1
d , 98 µg L-1 Ca2+:
(98*10-3*1000)/20.04 = 4.89 µeq L-1
9. Một mẫu nước mưa được phân tích và tìm thấy có những thành phần sau đây
trong mg L-1: 1.47 Na+, 1.53 K+, 0.29 Mg2+, 2.56 Ca2+, 0,39 Cl-, 2.01 NO3-, 0.38
SO42-và 0,12 NH4+. pH của mẫu là 5,01 và độ dẫn điện là 17,2 µmho cm -1. Kiểm tra
sự đúng đắn của phương pháp phân tích của sự cân bằng electron và phép đo độ
dẫn. Kết quả phân tích nên bị bác bỏ hay không?
Trả lời:

mg L-1

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Cl-

NO3-

SO42-

NH4+

1.47

1.53

0.29

2.56

0.39

2.01

0.38

0.12


Eq
mass

22.99

39.10

12.15

20.04

35.45

62.01

48.04

18.05

µeq L-1

63.94

39.13

23.86

127.74

11.00

32.41

7.91

6.65

Tính toán tính dẫn điện, Kc, bằng cách nhân nồng độ trong µeq L-1 với các hệ số
thích hợp trong Bảng 2.5:
Kc = ∑( λi * Ci) = (63.94*0.05) + (39.13*0.074) + (23.86*0.053) + (127.74*0.06)
+ (11.00*0.067) + (32.41*0.071) + (7.91*0.08) + (6.65*0.074)
=19.18 µmho cm-1
So với giá trị đo được, chúng ta có thể tính toán sự khác biệt độ dẫn điện trong
% như:
%CD = 100(Kc – Km)/Km = 100*(19.18 – 17.2)/17.2 = 11.5%
Các tiêu chuẩnEPAMỹ (xemBảng 2.6) quy định rằng nếu% CDlà> ±30%
chomẫuđãđođộ dẫntrong khoảng5-30µmhocm,chúng phải đượctái phân tích. Kể từ
đó,cho các mẫutrongví dụ này,%CD=11.5%, Chúng ta có thểkết luận rằng cósự
phù hợp giữađovàđộ dẫntính toán vàkết quả có thểđược chấp nhận làhợp lệ.

2.4. pH, độ dẫn và các anion chính.
2.4.1 Phương pháp.
Độ pH và độ dẫn được xác định ngay trên các mẫu ướt bằng cách sử dụng
phương pháp điện hóa.Các ion chính có thể được xác định trong các mẫu được
lưu giữ.Trong thí nghiệm này, nồng clorua, nitrat và sulfat được xác định bằng
sắc ký ion(IC) tại cùng một thời điểm là độ pH và độ dẫn. Các mẫu được bảo
quản ở 4oC trong tủ lạnh để phân tích cation tiếp theo bằng phép đo phổ hấp thụ
nguyên tử (AAS)


2.4.2 Chuẩn bị dụng cụ.
2.4.2.1 Dụng cụ đựng mẫu.
Chai nhựa Polypropylene ( kích thước từ 150 mL và 1L)
2.4.2.2 Tiến hành thí nghiệm
Lấy một số chai nhựa (150-1000 mL), ghi nhãn và cân khối lượng nó bằng
cân điện tử. Ghi lại khối lượng của chai nhựa rỗng. Trước khi lấy mẫu nước
mưacần phải làm sạchcác chai lấy mẫu. Lấy một số chai nhựa 150 mL đã cân trước
và rửa nhiều lần bằng nước cất. Sau đó đổ đầy nước cất vào các chai đó và đậy nắp
chặt lại, dùng làm mẫu trắng để phân tích. Lưu giữ chúng trong phòng thí nghiệm
giống như các mẫu thí nghiệm.Kết quả phân tích các mẫu trắng đó có thể cho biết
phần nào về cách bạn quản lý mẫu trắng đó, nếu có sự nhiễm bẩn, nhiễm hóa chất
xảy ra, nghĩa là bạn đã bảo quản nó rất cẩu thả.


Mặc dù chai được làm sạch bằng một số hóa chất như axit cromic hoặc
DECON 90 nhưng phải rất cẩn thận vì tránh bị nhiễm chính các hóa chất này vào
mẫu thí nghiệm. Chỉ cần bị nhiễm hóa chất khác với một lượng vết cũng đủ để làm
sai kết quả phân tích.
2.4.3 Lấy mẫu.
2.4.3.1 Dụng cụ lấy mẫu:Phễu nhựa (đường kính 15-25 cm) và chai, hoặc xô nhựa.
Bình chưng cất và kẹp.

2.4.3.2 Tiến hành thí nghiệm:
Mục tiêu chính là để có được mộtmẫu đại diện và để tránh bất kỳ sự nhiễm
hóa chất khác cho mẫu. Tìm vị trí lấy mẫu thích hợp: các mẫu phải được lấy ở khu
vực thoáng, ở trên hay ở gần chỗ lấy mẫu không được có vật cản trở mưa rơi và
chất gây ô nhiễm cho mẫu (tức là không đặt mẫu dưới, hoặc gần cây, gần các tòa
nhà cao, bên cạnh bức tường, vv…). Địa điểm tốt cho việc đặt lấy mẫu là trên
nóc tòa nhà mái bằng hoặc những nơi quang đãng như cánh đồng.
Trong thanh toán bù trừ như một lĩnh vực. Nên đặt điểm lấy mẫu trên mặt đất
khoảng 1 m.Lấy chai nhựa đựng mẫu khoảng 150-1000 mL, trút hết nước ra và lắc


nóđể loại bỏ những giọt nước còn sót lại. Đặt một phễu nhựa vào miệng chai rồi để
nó vào vị trí lấy mẫu đã chọn trước. Có thể phải sử dụng đến bình chưng cất và
kẹp, hoặc một số phương pháp khác để giữ chai và phễu không bị đổ theo gió. Nếu
không có phễu, có thể dùng xô để hứng mẫu, sau đó chuyển mẫu vào chai
nhựa.Phải ghi chú chính xác ngày và giờ lấy mẫu ở đó cũng như ngày và giờ di
chuyển mẫu vào chai nhựa. Tốt nhất, bạn nên đặt dụng cụ lấy mẫu trước khi mưa
và mang nó vào trong nhà ngay sau khi hết mưa, nhưng không phải lúc nào cũng
làm được điều đó.Trong những trận mưa to, chai nhựa lấy mẫu có thể đầy rất
nhanh. Trong trường hợp đó, không được để nước mưa tràn ra ngoài mà phải thay
chai khác,lúc đó phải ghi lại chính xác thời gian lấy mẫu của mỗi chai.Trong cơn
mưa phùn nhẹ, bạn có thể phải lấy mẫu trong nhiều đợt mưa để lấy đủ khối lượng
mẫu phân tích (ít nhất là 100 mL). Nhớ phải ghi chú vị trí và thời gian lấy mẫu
cũng như bất kì đặc điểm nào giúp bạn giải thích cho kết quả phân tích mẫu (ví dụ
như xem xét đặc điểm các yếu tố khí tượng trong thời gian lấy mẫu dựa vào các bài
báo ở địa phương hay trên truyền hình; quan sát hình ảnh của các vụ cháy rừng gần
đó, nguồn gây ô nhiễm bất kỳ ở gần đó; sự hiện diện của côn trùng hoặc phân chim
trong mẫu, sự hiện diện của các hạt bụi trong mẫu, vv…). Bạn có thể sử dụng các
chai lấy mẫu lớn hơn (1 hoặc 2L) và tăng thời gian lấy mẫu lên (1 ngày, 1 tuần,
vv…) nếu bạn đang thực hiện các cuộc khảo sát sự lắng đọng lâu dài chứ không
phải là nghiên cứu từng đợt mưa riêng lẻ. Nếu bạn đang sử dụng dụng cụ chuyên
dụng tự động để thu mẫu nước mưa thì phải tìm hiểu cách sử dụng nó cho đúng.
Tốt nhất, bạn nên mang ngay các mẫu thu thập được vào phòng thí nghiệm
để phân tích độ pH và độ dẫn điện. Nếu điều này là không thể, phải để chai lấy
mẫu trong tủ lạnh của bạn cho đến khi bạn có thể mang nó đến phòng thí
nghiệm (dùng mẫu giữ trong tủ lạnh sử dụng cho thực phẩm là không tốt nếu bạn
đang thực hiện một dự án nghiên cứu chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước
mưa). Phải đảm bảo các mẫu của bạn được dán nhãn một cách rõ ràng mà không bị
nhầm lẫn với các mẫu của các bạn khác.
Trước khi thực hiện bất kỳ phân tích nào, phải cân những chai mẫu nước
mưa bằng cân điện tử. Từ sự chênh lệch khối lượng giữa chai có nước mưa và chai
rỗng sẽ tính toán được khối lượng mẫu nước mưa.
2.4.4. Độ dẫn điện.


2.4.4.1. Hóa chất và dụng cụ.
Máy đo độ dẫn điện
Potassium chloride
2.4.4.2. Quy trình thí nghiệm.
Chuẩn bị một giải pháp chuẩn để hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện như sau:Cân chính xác 5.1 g KCl và pha với 1L nước tinh khiết trong bình định mức
thể tích 1L.
Pha 10mL dung dịch này với 1L nước tinh khiết trong bình định mức 1L.
Đây là tiêu chuẩn làm việc của bạn trong đó có độ dẫn điện 100µmho cm-1.

Đọc sách hướng dẫn về máy đo độ dẫn điện và biết được sự hoạt động của thiết bị.
Sử dụng máy đo độ dẫn điện và tiến hành đo lường như sau:


Đặt dung dịch chuẩn làm việc KCl trong một cái beacher nhỏ
Đặt tế bào dẫn điện vào trong dung dịch sao cho đầu dẫn điện cách đáy
beaker xấp xỉ khoảng 1.5 cm và đảm bảo rằng nó không được chạm vào
xung quanh cốc
Điều chỉnh độ dẫn điện đến 100pmhocm-1
Rửa sạch đầu dẫn với nước tinh khiết và thực hiện đo các mẫu theo cùng
một cách như trên

Bạn không cần phải điều chỉnh đồng hồ giữa các mẫu nhưng bạn phải rửa sạch đầu
dẫn mỗi lần đọc.Và thực hiện tương tự với mẫu trắng. Những mẫu này có độ dẫn
không cao hơn nước tinh khiết. Luôn luôn đo độ dẫn trước khi đo độ pH. Sự rò rĩ
điện từ điện cực pH cóa thể là gây ra sự thay đổi đáng kể đối với độ dẫn điện của
độ tinh khiết cao, độ dẫn điện thấp và mẫu. Bảo quản điện cực bằng cách ngâm
chúng vào trong nước của phòng thí nghiệm
2.4.5. pH.
2.4.5.1. Hóa chất và dụng cụ.


Dung dịch đệm , pH 4 và 7.


Máy đo pH , tốt nhất là với sự kết hợp điện cực pH và theo dõi nhiệt độ
bên ngoài.
Máy khuấy từ và thanh khuấy.
2.4.5.2. Quy trình thí nghiệm.
Tốt nhất là nên đo độ pH ngay lập tức sau khi lấy mẫu, nhưng điều này có lẽ
khó thực hiện trong thực tế. Sử dụng máy đo pH và điện cực như sau:
Đầu tiên hiệu chỉnh điện cực pH kết hợp với đồng hồ sử dụng một
trong hai điểm hiệu chuẩn vơi dung dịch đệm với pH 7 và 4. Một kĩ sư
hoặc một kĩ thuật viên sẽ hướng dẫn cho bạn cách điều chỉnh máy đo
pH, nếu không có thể theo sự chỉ dẫn của sách. Sau khi điều chỉnh,
ngâm điện cực pH vào trong mẫu nước mưa và bắt đầu đo lường
Ngoài ra, bạncó thể đặt một khuấytừ thanh trong dung dịch và khuấy
đều trong15 giây trên một máy khuấy từ. Sau khi biến khuấy tắt, cho
phép độ pH ổn định (khoảng2 phút) trước khi đọc.

Bạn có thể chú ý rằng trong một số dung dịch giá trị pH bị lệch. Trong trường
hợp này, cho phép người đọc ổn định trước khi ghi giá trị pH, nếu đọc không ổn
định và hiệu suất điện cực đạt yêu câu , ghi lại giá trị pH đạt được sau 5 phút và
báo cáo điều này. Độ lệch có thể là do sự thay đổi hóa học xảy ra trong mẫu và
k hông do lỗi của điện cực. Bạn có thể đo hiệu suất của điện cực bằng cách đo
pH của dung dịch axit loãng (vd như HCl hoặc H2SO4) tại pH bằng 4 , ghi
nhận pH và thời gian phản ứng ( Giá trị pH lấy 2 số thập phân). Rửa điện cực
với nước trong phòng thí nghiệm và lau khô giữa mỗi lần đọc.Khi đọc, đặt điện
cực vào dung dịch kiểm tra, đảm bảo rằng nó không chạm vào thành của
beaker.Khi không sử dụng, đặt điện cực trong nước của phòng thí nghiệm hoặc
dung dịch đệm. Điện cực mới nên được làm sạch bằng dung dịch axit
yếu(0.01M) và giữ trong dung dịch đệm pH bằng 4 . Nếu điện cực đáp ứng
chậm, làm mới nó bằng các hướng dẫn trong phụ lục 11
2.4.6 Các Anion chính (Chloride, Nitrate, Sulfate).
2.4.6.1. Hóa chất và dụng cụ.
- Ion sắc ký (ví dụ: như Shimadzu) được trang bị có độ dẫn.
- Anion tách cột (vídụ: Shim-gói IC-Al).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×