Tải bản đầy đủ

chiến lươc thành lâp hoc viên doanh nhân

CHIẾN LƯƠC THÀNH LÂP HOC VIÊN DOANH NHÂN
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Quản trị hoạt động là một trong những môn học cơ bản trong ngành Quản trị kinh doanh
trong những thập kỷ qua. Nền tảng của môn học xuất phát từ ngành Quản lý công nghiệp,
quản trị chiến lược, kiểm soát chất lượng và khoa học quản lý. Do đó, trọng tâm ban đầu
của môn quản trị hoạt động là sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, cơ cấu nền kinh tế đã có sự
thay đổi manh, tỷ lệ dịch vụ ngành càng gia tăng và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế của hầu hết các quốc gia. Vì vậy, nội dung môn học này đến nay đã có sự kết
hợp giữa cả quản trị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lẫn dịch vụ, giải quyết các vấn đề từ
tầm chiến lược cho đến các quyết định có tính tác nghiệp.

1. Tích chất của quản tri hoạt động

2. Chức năng của quản tri hoạt động
Đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra
+ Lâp kế hoạch: lâp kế hoach sản xuất thế nào, mua sắm vât tư nguyên liệu, kế hoạch sử
dụng máy móc, thiết bị, lao động, và kế hoạch cải thiện chất lượng

Page 1 of 17+ Tổ chức: Phân công giao công viêc cho các bộ phận/ đơn vi, giao công việc cho nhân
viên, phân giao máy móc thiết bị, đinh mức lao động, tính toán lực lương lao động phù hợp,
quy định cách thức phối hợp
+ Điều hành: Xây dưng bầu không khí làm viêc hăng say, Tao môi trường làm viêc sạch sẽ,
an toàn, thúc đẩy nhân viên hơp tác chia sẻ, đào tao công nhân, giải quyết các vấn đề mâu
thuẫn của nhân viên
+ Kiểm tra: tiến đô kế hoạch, mức tiêu thụ nguyên vât kiêu năng lượng, và kiểm tra chất
lượng sản phẩm
Sơ đồ 1Mục tiêu của quản tri hoạt động

Sơ đồ 2 trình tự và nội dung phát triển của sản phẩm

Sơ đồ 3 phương pháp thiết kế truyền thống

Page 2 of 17


II. Áp dung những lý thuyết và sơ đồ trên tiến hành t hực hiện chiến lươc thành lâp
Hoc viên doanh nhân:
Chiến lược lược thành lập Học viện dành cho doanh nhân chuyên tổ chức các khóa học
nâng cao kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm cho các nhà quản lý cấp trung, cấp cao
Với tình hình kinh tế hiện nay, việc học hành để áp dụng trong kinh doanh là điều cần thiết,
những con người đã từng là chủ 1 doanh nghiệp vừa hay nhỏ đến các các cá nhân đang giữ
vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các tập đoàn họ đều muốn trang bị cho mình những kiến thức
cần thiết về như tài chính, các kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người ... để có thể tối đa hóa
lợi nhuận cho doanh nghiệp và đưa công ty ngày càng phát triển theo quy chuẩn nhất định.
Nhưng với những đối tượng này thời không còn nhiều như khi còn trẻ được ba mẹ nuôi ăn
học và việc học với đống sách vở cũng làm cho họ cảm thấy chỉ là lý thuyết xuông
Xuất phát từ thực tiễn đó chúng tôi đề xuất và xây dựng chiến lược thành lập Học viên
doanh nhân với Phương pháp đào tạo dựa trên phương pháp học thông qua hành động và
học thông qua kinh nghiệm
Các bài tập và các trò chơi mô phỏng các tình huống kinh doanh
Các bài tập đóng vai
Các chuyến đi thực tế thu thập số liệu
Các cuộc thảo luận sôi nổi
Các bài tập động lực nhóm

Page 3 of 17Các thông tin phản hồi và việc tham gia đánh giá của các chuyên gia về các kế hoạch kinh
doanh của học viên và dành cho các đối tượng như: Tổng giám đốc, giám đốc điều hành và
các cấp lãnh đạo trong Doanh nghiệp
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung của doanh nghiệp
Các cá nhân có hoài bão trở thành CEO chuyên nghiệp trong tương lai
CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG
1. Thị trường mục tiêu và ưu tiên cạnh tranh
Học viện doanh nhân thành lập xuất phát từ mục tiêu không chỉ đem đến cho các nhà
lãnh đạo, các trưởng phòng, một sân chơi giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc
căng thắng mà còn là nơi để các nhà lãnh đạo, các quản lý cấp trung chia sẻ kinh nghiệm
quản lý, học hỏi lẫn nhau, cũng là nơi kết nối làm ăn giữa các công ty, doanh nghiệp lớn.
Thị trường mục tiêu mà Học viên doanh nhân muốn hướng đến là các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, các CEO, các trưởng phòng của các tập đoàn lớn và Các cá nhân có hoài bão trở thành
CEO chuyên nghiệp trong tương lai
Trước tiên tập trung ở Hà Nôi, sau đó mở rộng về các thành phố lân cận nơi có nhiều
công ty, tập đoàn lơn như: Hải Dương, Hải Phòng… Việt Nam đang phát triển, kinh tế trong
những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc cộng với đà phát triển kinh tế như
hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp muốn đào tạo cho mình nhưng nhà lãnh đạo giỏi, nhưng
nhân viên bán hàng với đầy đủ các kỹ năng. Thị trường này thực sự rất tiềm năng, và đây sẽ
là thời điểm thích hợp để đặt những nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của
một Học viên doanh nhân thuần Việt, không phải là nơi học để cần bằng cấp mà hướng đên
kiến thức thực tiễn, những đề án, chiến lược của công ty đưa ra trong quá trình học.
Về ưu tiên cạnh tranh, Học viện doanh nhân muốn hướng đến chất lượng dịch vụ với
chi phí cạnh tranh. Tính độc đáo, sáng tạo được đề cao, coi trọng. Mục tiêu chiến lược của
Học viện doanh nhân là trở thành Học viện doanh nhân lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực
kinh doanh các khóa học CEO (Giám đốc điều hành chuyên nghiệp), CFO( Giám đốc tài
chính chuyên nghiệp) HRPr (Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp) và các khóa học kỹ năng
mềm khác như: kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp. Dịch vụ của Học viện
doanh nhân sẽ không chỉ cung cấp cho các nhà quản trị, các cấp trưởng phòng mà còn
hướng tới các bạn trẻ vừa ra trường, hoặc mới đi làm trong gia đình có điều kiện tham dự
học để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra còn các đối tương là nhân viên kinh

Page 4 of 17


doanh các công ty lớn, khi các xếp đi học CEO, CFO.. tại đây sẽ cho nhân viên của mình
đến đây học các khóa học kỹ năng mềm
Câu hỏi lớn được đặt ra là: làm sao để cạnh tranh được với các Học viện doanh nhân
đang có mặt trên thị trường đầy tiềm năng này, bao gồm cả các trường như doanh nhân PTI,
Eduviet coporation.... Hiện nay trên thị trường đã có khá nhiều các trung tâm, các trường
cung cấp dịch vụ tương tự ỏe Hà Nội, Hồ chí minh.. và các tỉnh lân cận. Nhưng qua nghiên
cứu, xem xét hiện nay trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa có một trung tâm hay
trường nào thật sự chuyên sâu với các phương pháp dạy học theo mô phỏng và lấy chính
công ty của những học viên làm ví dụ phân tích, tạo nên việclợi cả đôi đường. Hoc viên có
thể vừa thu nhận kiến thức, vừa có thể đưa ra các tình huống, vấn đề công ty mình để thảo
luận và nhờ thầy tư vấn.
Học viện doanh nhân đề cao tính sáng tạo trong cách thức tổ chức, các dịch vụ, khóa
học sẽ đa dạng và linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Dự kiến, trước mắt Học viện doanh nhân sẽ tổ chức các dịch vụ như sau: Tổ chức
các khóa học đào tạo, CEO( Giám đốc điều hành chuyên nghiệp), CFO( Giám đốc tài
chính chuyên nghiệp) HRPr (Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp) và các khóa học kỹ năng
mềm khác như: kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp ....giúp học viên được
giải tỏa tâm lý, học đi đôi với làm, thúc đẩy tính sáng tạo trong mỗi học viên. Kết thúc khóa
học học viên sẽ thu được kiến thức về quản lý, tài chính, cũng như có cơ hội mở rộng hợp
tác làm ăn và quan trọng nhất sẽ biết được ưu và nhược điểm của doanh nghiệp mình để
khắc phục
2. Thiết kế dịch vụ & lựa chọn quá trình sản xuất và công suất
Những yêu cầu then chốt của thiết kế sản phẩm, dịch vụ là phải thỏa mãn yêu cầu
khách hàng; đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp; tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo
tính cạnh tranh, tính tiêu thụ của sản phẩm dịch vụ; đáp ứng những yêu cầu về phía sản xuất
và yêu cầu về môi trường. Xuất phát từ những yêu cầu đó, chúng tôi lựa chọn phương pháp
thiết kế dịch vụ đồng thời, có thể tham khảo theo sơ đồ dưới đây.
Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường đều dựa vào mong muốn của khách
hàng, từ những mong muốn đó, Học viện doanh nhân đã xây dựng những đặc tính của dịch
vụ, đó là tính sáng tạo, độc đáo, học đi đôi với thực hành. Từ đó mới lựa chọn quá trình dịch
vụ và kiểm soát quá trình đó.

Page 5 of 17


Người điều
phối
Khách hàng

Chuyên gia
tài chính

Kỹ sư thiết kế
Chuyên gia
marketing

Chuyên gia
Các chuyên

về dịch vụ

gia liên quan
Sơ đồ 1: Mô tả phương pháp thiết kế dịch vụ đồng thời
Dịch vụ của Học viện doanh nhân mang tính đặc thù là theo khách hàng, luôn đề cao
mối quan hệ với khách hàng, loại hình dịch vụ rất đa dạng và linh hoạt, trước mắt Học viện
doanh nhân chưa đủ năng lực để có thể tự thực hiện được tất cả các công việc, hơn nữa việc
tự túc đòi hỏi cần phải đầu tư về cơ sở vật chất rất lớn. Do vậy, quá trình tổ chức thực hiện
dịch vụ của Học viện doanh nhân cần phải có sự liên kết của các tổ chức khác, như các
trường học ( thuê địa điểm học các kỹ năng), các, các công ty tổ chức sự kiện, hoạt động
cùng lĩnh vực ở nước ngoài, hay các công ty vận tải, truyền thông,… Tuy nhiên những sự
liên kết này chỉ dựa trên các hợp đồng liên quan đến cơ sở vật chất hoặc hợp tác trong chuỗi
hoạt động, còn lại về nguồn lực con người thì Học viện doanh nhân sẽ tự chịu trách nhiệm,
vì chất lượng dịch vụ là yếu tố hàng đầu Học viện doanh nhân muốn hướng đến, các thành
viên tham gia vào mọi hoạt động cần phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, tránh mọi
rủi ro mất uy tín của Học viện doanh nhân. Mặt khác, lực lượng lao động của chúng tôi phải
linh hoạt, có thể đảm nhiệm được nhiều công việc khác nhau. Tất cả những người trực tiếp
tiếp xúc với khách hàng phải là những người có khả năng giao tiếp tốt, năng động, có tri
thức và quan trọng nhất là phải hiểu nội dung các chương trình đào tạo. Bên cạnh việc tổ
chức các khóa học cho các cấp lãnh đạo, Học viện doanh nhân còn có thể thực hiện dịch vụ
theo hợp đồng của các công ty, dạy tại công ty. Vốn đầu tư không quá cao do không phải
đầu tư về cơ sở vật chất nhiều. Do đó quá trình dịch vụ được lựa chọn là project process- dự
án. Về thiết kế công việc, Học viện doanh nhân lựa chọn hình thức Job enlargement- mở
rộng công việc theo chiều ngang, tăng số lượng nhiệm vụ tại cùng cấp độ như phương
hướng xây dựng và phát triển lực lượng lao động ban đầu được đưa ra.
Dự kiến mỗi tháng Học viện doanh nhân sẽ tổ chức ít nhất 1 -2 khóa học về CEO, 1
khóa CFO và các khóa ngắn hạn như kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng có thể từ 4 -5

Page 6 of 17


khóa. Công suất sẽ được nâng cao vào các dịp giữa năm vì cuối năm và đầu năm hầu hết
các doanh nghiệp đều bận. Các khóa học sẽ được chuẩn bị từ trước lên kế hoạch cho các
công ty có nhu cầu đào tạo tại công ty với số lượng lớn và thông báo rộng rãi từ mùa xuân.
Mục tiêu của Học viện doanh nhân là đạt công suất cao nhưng vẫn phải đảm bảo tính hiệu
quả, chất lượng dịch vụ chỉ được nâng lên chứ nhất định không được giảm đi. Học viện
doanh nhân áp dụng chiến lược mở rộng công suất chủ động (expansionist strategy) chứ
không thụ động, luôn chủ động mở rộng quy mô để đón đầu nhu cầu tăng lên, nhằm giảm
thiểu việc mất cơ hộ kinh doanh do không đủ công suất để đáp ứng thị trường. Tuy công
suất sẽ tăng mạnh vào dịp giữa năm, nhưng việc tăng công suất này lại mang tính chu kỳ,
do vậy Học viện doanh nhân hoàn toàn có thể phân kỳ đầu tư, điều này thật sự rất có lợi vì
lượng vốn bỏ qua không quá nhiều, Học viện doanh nhân có thể sử dụng lực lượng lao động
thời vụ, hoạc các đối tượng mà Học viện doanh nhân nhắm đến là các bạn sinh viên năng
động, cũng có thời gian nghỉ hè trùng với thời điểm này, không chỉ thế chúng ta đều biết
sinh viên chính là tầng lớp trí thức năng động nhất xã hội ngày nay.
3. Lựa chọn địa điểm và xây dựng chuỗi cung ứng cho Học viện doanh nhân
Quyết định về địa điểm của doanh nghiệp là một quyết định có tính chiến lược quan
trọng nhất của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng lớn nhất đến định phí và biến phí của sản phẩm
cũng như các hoạt động, giao dịch khác của doanh nghiệp. Địa điểm của doanh nghiệp có
tác động lâu dài đến hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp. Đồng thời cũng có những ảnh
hưởng lâu dài đến cư dân quanh vùng. Các doanh nghiệp có thể thường xuyên thay đổi
chiến lược kinh doanh hay các kế hoạch sản xuất, bán hàng. Nhưng liên quan đến địa điểm
kinh doanh, một khi đã lựa chọn và quyết định thì nó đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
Nắm được tầm quan trọng của việc lựa chọn địa điểm kinh doanh, dựa trên đặc điểm
của loại hình dịch vụ và thị trường mục tiêu mà Học viện doanh nhân muốn hướng đến,
chúng tôi quyết định đặt văn phòng kinh doanh tại Hà Nội. Về địa điểm cụ thể, chúng tôi
xem xét 2 phương án như sau:
-

Phương án thứ nhất (PA 1): thuê một 7 phòng của tòa nhà chung cư tầng có diện tích
đất khoảng 75 m2 mỗi phòng trên trục đường Trung Hòa Nhân chính.

-

Phương án thứ hai (PA 2): thuê một ngôi nhà 5 tầng có diện tích đất 300 m2 trong
ngõ trên phố Kim Mã.
Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của nước ta, dân số khoảng
hơn 7 triệu người với mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Trên địa bàn Hà Nội có

Page 7 of 17


hàng trăm các doanh nghiệp lớn nhỏ. Nội thành Hà Nội là nơi tập trung một lượng lớn dân
cư có tri thức và thu nhập cao. Cả hai địa điểm trên vừa đáp ứng được yếu tố gần thị trường
tiêu thụ và gần lực lượng lao động. Hơn nữa, ở một thành phố lớn như Hà Nội, việc tìm
kiếm các đối tác cũng dễ dàng hơn nhiều so với các vùng khác. Để đưa ra được lựa chọn
chính xác, chúng tôi sử dụng phương pháp xác định địa điểm cho điểm có trọng số như sau:
STT Các yếu tố
1

Thuận đường, trực

2

quan với khách hàng
Có tầng hầm để đỗ

3
4
5

xe, đưa đón tiện lợi
Tiền thuê địa điểm
Dễ bố trí mặt bằng
Dễ tìm kiếm lực

6

Trọng số

Điểm số
PA 1 PA 2

Điểm đã có trọng số
PA 1
PA 2

0.3

8

5

2.4

1.5

0.1

8

5

0.8

0.5

0.1
0.1

7
8

9
7

0.7
0.8

0.9
0.7

lượng lao động chất

0.2

8

8

1.6

1.6

lượng cao
Dễ tìm kiếm đối tác
Cộng

0.2
1

8

8

1.6
7.9

1.6
6.8

Bảng 1: Sử dụng phương pháp trọng số để so sánh hai địa điểm
Từ những phân tích và cho điểm ở trên, Học viện doanh nhân sẽ đặt trụ sở theo
phương án thứ nhất. Địa điểm được lựa chọn sẽ vừa là nơi làm việc của các bộ phận tài
chính, marketing,… vừa là nơi tổ chức các lớp học. Đó là nền móng, cơ sở hoạt động chính
của Học viện doanh nhân, về lâu dài Học viện doanh nhân dự định sẽ tiếp tục mở thêm chi
nhánh ở các thành phố khác như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng,… và cả văn phòng
đại diện đặt tại các tỉnh xa.
Việc định vị doanh nghiệp sẽ có những ảnh hưởng to lớn đến chuỗi cung ứng của
doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng chính là một tổ chức phức hợp và hoàn chỉnh để đưa hàng
hóa dịch vụ từ nguyên vật liệu tới tay người tiêu dùng. Quản trị chuỗi cung ứng đối với một
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng quan trọng không kém doanh nghiệp sản xuất.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ thông tin. Như chúng
tôi đã tìm hiểu, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp
doanh nghiệp trao đổi thông tin hiệu quả với cả đối tác và khách hàng. Theo thống kê, việc
thu thập và xử lý hiệu quả thông tin khi ứng dụng các phần mềm giúp giảm 50% thời gian
làm việc của nhân viên trong việc tìm kiếm chứng từ; đồng thời giúp cải tiến tổ chức hoạt

Page 8 of 17


động công ty, thắt chặt mối quan hệ với đối tác, phản ứng nhanh trước những thay đổi của
thị trường. Hơn nữa, Học viện doanh nhân làm việc với đối tượng khách hàng đa phần là
những đối tượng có vị trí trong xã hội, hiểu biết; trong quá trình cung cấp dịch vụ, Học viện
doanh nhân phải liên hệ rất nhiều với khách hàng và đối tác cả trong và ngoài nước (giảng
viên nước ngoài). Vì vậy Học viện doanh nhân chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng cho hoạt động của mình.
Sẽ không có một công thức chung cho tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi
tin rằng khi gia tăng sự hợp tác một cách tích cực để có thể quản trị tốt nhất về chất lượng,
thời gian và giá trị của dịch vụ sẽ đem lại lợi suất tốt hơn cho các thành tố liên quan. Để
quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả, trước tiên chúng tôi đã làm việc với tâm thức của một
người làm marketing, nghiên cứu thị trường thực sự sâu sắc. Sau khi đã định vị được dịch
vụ của mình, chúng tôi sẽ tập trung vào khâu phân phối và bán dịch vụ. Bước thứ ba, Học
viện doanh nhân tập trung vào công tác quản lý chuỗi cung ứng để đảm bảo sự liên thông,
đều đặn giữa các mắt xích ở mức đầu tư hợp lý nhất. Bước tiếp theo là phân tích tài chính,
tính toán các mức chi phí hậu cần một cách chính xác nhất. Đồng thời, xuyên suốt quá trình
này, Học viện doanh nhân định hướng đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị tổng quát.
Chúng tôi tin nếu xây dựng được một chuỗi cung ứng tốt, Học viện doanh nhân sẽ phát triển
ổn định và bền vững.
4. Bố trí mặt bằng
Chúng ta thường nhắc đến công tác bố trí mặt bằng của doanh nghiệp sản xuất, về
cách thức sắp xếp máy móc thiết bị, phương tiện làm việc sao cho công suất được nâng cao
tối đa. Tuy nhiên bố trí mặt bằng không chỉ có vậy, và nó cũng rất được đề cao trong các
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp là một trong những
chiến lược có tác động lâu dài đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của chiến lược
bố trí mặt bằng chính là việc phát triển một phương thức bố trí mặt bằng đáp ứng được 4
yêu cầu:
(1) Quyết định hay chiến lược sản phẩm, dịch vụ: bao gồm việc thiết kế về
phẩm, dịch vụ và quy mô doanh nghiệp;
(2) Công nghệ và thiết bị, dụng cụ;
(3) Chất lượng công việc và lao động;
(4) Những cưỡng chế và nhà xưởng và địa điểm phân bố doanh nghiệp.

Page 9 of 17

sản


Việc bố trí mặt bằng chính là việc sắp xếp công nghệ, thiết bị có liên quan và các khu
vực làm việc, nó bao gồm cả khu vực phục vụ khách hàng. Mục tiêu của nhà quản trị chính
là việc tìm kiếm, xác định một phương thức bố trí mặt bằng hợp lý để cho hoạt động của
doanh nghiệp đạt hiệu quả và hiệu năng cao nhất. Cách quyết định về bố trí mặt bằng bao
gồm việc xác điịnh cách bố trí máy móc thiết bị, văn phòng và bàn làm việc, các Học viện
doanh nhân dịch vụ, phục vụ khách hàng. Tức là việc bố trí mặt bằng có phạm vi rất rộng từ
mặt bằng của đơn vị sản xuất cho đến mặt bằng của những đơn vị kinh doanh dịch vụ.
Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, Học viện doanh nhân đã nghiên cứu địa
điểm kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến chiến lược bố trí mặt bằng văn phòng để thực
hiện sắp xếp các công cụ làm việc, nhân viên, vị trí làm việc sao cho dòng thông tin lưu
chuyển thuận lợi nhất với mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Sơ bộ, cách
bố trí được phân chia như sau:
Phòng 1
Phòng 2
Phong 3
Phòng 4
Phòng 5
Phòng 6
Sảnh

Các phòng học, phòng chức năng để tổ chức các khóa học kỹ
năng
Ban quản trị Học viện doanh nhân; bộ phận kế toán, tài chính;
bộ phận kế hoạch, ....
Phòng học to chuyên dạy các kỹ năng và dung để thực hành

ngoài
cùng của

Lễ Tân, nghỉ giưa giờ, tea break của học viên

phòng
học
Bảng 2: Bố trí mặt bằng Học viện doanh nhân
Mục đích của phương pháp bố trí này là tạo thuận tiện cho khách hàng đến tham
khảo, đăng ký dịch vụ và các đối tác đến gặp gỡ trao đổi công việc. Chúng tôi chú trọng đến
việc lưu chuyển thông tin giữa các cá nhân làm sao thật khoa học tiện lợi và xuyên suốt. Kết
hợp với tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên, chúng tôi tin rằng tất cả các
khách hàng và đối tác đều sẽ rất hài lòng và sẽ hợp tác lâu dài với Học viện doanh nhân.
5. Kế hoạch tổng hợp tạo ra dịch vụ đứng trên góc độ quản trị tác nghiệp

Page 10 of 17


Hoạch định tổng hợp là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Đối với một
doanh nghiệp sản xuất, đó là quá trình xác định, lựa chọn phương án kế hoạch sản xuất
trung hạn trong đó xác định rõ số lượng sản phẩm cần sản xuất trong từng tháng và quy đổi
chúng về chi phí sản xuất cần thiết. Tuy nhiên đứng trên góc độ quản trị sản xuất và tác
nghiệp, với doanh nghiệp dịch vụ, hoạch định tổng hợp chính là việc quản trị cung và cầu
dịch vụ. Thách thức lớn nhất trong việc lập kế hoạch tác nghiệp dịch vụ đó là nhu cầu của
khách hàng biến thiên liên tục. Nhu cầu có thể rất cao so với năng lực tối đa của doanh
nghiệp; cao nhưng vẫn có thể đáp ứng; rất thấp so với năng lực có thể có thể đáp ứng; hoặc
ngang bằng với năng lực có thể đáp ứng. Để làm tốt công tác quản trị, doanh nghiệp dịch vụ
có thể áp dụng các phương thức tác động đến cầu (Demand Side Trategy) và tác động đến
cung (Supply Side Strategy).
Học viện doanh nhân của chúng tôi chuyên tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng
quản lý cũng như giao tiếp bao gồm cả các khóa học ngắn hạn và dài hạn, nhu cầu đa số
được dự báo trước và khách hàng đều có đăng ký trước, do vậy Học viện doanh nhân
thường chủ động về lượng cầu, ngay cả vào những lúc cao điểm nhu cầu tăng cao hơn vào
giữa năm. Những lúc nhu cầu thấp như cuối năm giáp tết và các tháng đầu năm, tận dụng
tính linh hoạt, đa dạng loại hình dịch vụ, chúng tôi có những ưu đãi cho khách hàng, vừa
nâng cao nhu cầu, vừa tăng thêm thiện cảm của khách hàng với Học viện doanh nhân, như
đăng ký 1 khóa học dài hạn CEO, CFO sẽ được giảm học phí cho khóa học tiếp theo hoặc
khuyến mại cho 3 -4 nhân viên kinh doanh học kỹ năng mềm. Về giải quyết hàng chờ, tuy
loại hình dịch vụ sẽ ít xảy ra trường hợp chờ đợi hay quá tải, nhưng Học viện doanh nhân
cũng lên kế hoạch dự phòng nếu lượng cầu quá cao vào mùa cao điểm. Hệ thống hoạt động
dịch vụ của Học viện doanh nhân là hệ thống nhiều kênh, nhiều pha. Khách hàng được phục
vụ tại các vị trí khác nhau tuần tự theo trình tự và mỗi vị trí có nhiều nhân viên có thể đáp
ứng cùng một loại yêu cầu của họ. Học viện doanh nhân áp dụng chính sách ưu tiên, khách
hàng đến trước phục vụ trước.

Dòng
vào

Hoạt động

Hoạt động

dịch

dịch

vụ

loại 1-1
Hoạt động

loại 2-1
Hoạt động

dịch

dịch

loại 1-2
Page 11 of 17

vụ

vụ

loại 2-2

vụ

Dòng
ra sau
dịch vụ


Sơ đồ 2: Hệ thống hoạt động dịch vụ nhiều kênh, nhiều pha
Bên cạnh quản lý cầu, Học viện doanh nhân cũng chủ trương xây dựng chiến lược
quản lý cung một cách khoa học, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
thị trường. Trước hết, mọi khóa học, của Học viện doanh nhân đều được lên kế hoạch từ
trước, có thời gian cụ thể, có lịch biểu phân công rõ ràng ai chịu trách nhiệm khâu nào trong
quá trình hoạt động. Nguồn lực lao động đa kỹ năng, có thể hỗ trợ làm thay công việc của
nhau, có thể đáp ứng dịch vụ tối ưu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích sự tham gia
của khách hàng vào việc thực hiện dịch vụ, như đăng ký online trên website, hoàn thành các
form mẫu từ trước để rút ngắn thời gian phục vụ. Những lúc nhu cầu tăng cao, chúng tôi
luôn có phương án dự phòng linh hoạt điều chỉnh năng lực cung cấp, tăng số lượng nhân
viên bằng cách sử dụng nguồn lao động bán thời gian như sinh viên, du học sinh về nước
nghỉ hè,… thông qua các bước chọn lọc và đào tạo. Việc này vừa tiết kiệm chi phí cho Học
viện doanh nhân, vừa làm thỏa mãn khách hàng khi nhu cầu tăng vọt.
6. Kế hoạch nguồn lực để chuẩn bị tạo ra dịch vụ của Học viện doanh nhân
Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh
nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ
hơn, và tốt hơn đối thủ. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác
quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Là một doanh nghiệp dịch vụ luôn mong muốn cung cấp cho khách hàng những dịch
vụ tối ưu với chất lượng vượt trội, những nhà quản trị của Học viện doanh nhân bước đầu
đã xây dựng kế hoạch nguồn lực để tạo ra dịch vụ một cách tổng quát với các nguồn lực chủ
yếu là tài chính và nhân lực.
Về nguồn nhân lực, chúng tôi theo đuổi kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân viên giàu
kỹ năng, chuyên nghiệp, có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như đã phân
tích ở trên. Với phương châm “uy tín được tạo nên từ thái độ và tính chuyên nghiệp”,
nguồn nhân lực của Học viện doanh nhân sẽ được lựa chọn và đào tạo bài bản từ chuyên
môn cho đến ngoại hình và tác phong làm việc. Các nhân viên của Học viện doanh nhân
không chỉ thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng trong nước, mà còn có khả năng kết nối,
thúc đẩy, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài
của Học viện doanh nhân. Theo thời gian, số lượng nhân viên sẽ ngày càng tăng để có thể

Page 12 of 17


đáp ứng được nhu cầu mở rộng hoạt động của Học viện doanh nhân, nhưng rước mắt số
lượng nhân viên dự kiến tại các vị trí tạm thời như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Vị trí/ Bộ phận
Ban quản trị
Bộ phận kế toán, tài chính
Bộ phận kế hoạch (chuyên lên kế hoạch đào tạo, tổ chức)
Bộ phận marketing, kinh doanh, tìm kiếm đối tác
Bộ phận tổ chức, hành chính
Bộ phận tạp vụ, bảo vệ
Bộ phận đào tạo (không nhất thiết phải là nhân sự cố định,
có thể là hợp đồng ngắn hạn)
Bộ phận lễ tân
Nhân viên thời vụ (sinh viên chất lượng cao làm bán thời
gian, thời vụ mùa cao điểm)

Số lượng
2
3
3
8
3
3
12
1
5
Không giới

Cộng tác viên

hạn
43++

Tổng số

Bảng 3: Số lượng nhân viên Học viện doanh nhân
Về nguồn lực tài chính, chúng ta đều biết ngay từ khi một ý tưởng kinh doanh được
ra đời, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là “Tiền ở đâu?”. Tuy kinh doanh dịch vụ cần ít vốn hơn
sản xuất hay kinh doanh sản phẩm, nhưng cũng giống như một dự án đầu tư thông thường,
chúng tôi lên kế hoạch về khoản đầu tư ban đầu, các khoản doanh thu lợi nhuận dự kiến
trong 4 năm đầu kinh doanh và tính toán các chỉ số để xem xét về tính khả thi của việc
thành lập Học viện doanh nhân. Hiện tại số vốn tự có là 500 triệu VNĐ, Học viện doanh
nhân dự định vay thêm số vốn 500 triệu với lãi suất 12%/ năm trong thời hạn 4 năm của
ngân hàng Standard Charter. Sau đây là bảng dòng tiền của dự án (Đơn vị: triệu đồng).
Năm
Đầu tư ban đầu
Doanh thu
Chi phí thuê nhà
Chi phí nhân công
Chi phí lãi vay
Chi phí thuê ngoài
Khấu hao TSCĐ
Chi phí khác
Lợi nhuận thuần
Thuế (Thuế suất 25%)
FV

Page 13 of 17

0
1.000

-1000

1

2

3

4

1.4000
800
1.200
60
60
20
15
-735
-183.75
-551.25

2.400
800
1.368
60
85
20
20
67
16.75
50.25

3.800
800
1.560
60
110
20
27
1.243
310.75
932.25

5.000
800
1.680
60
150
20
35
2.275.
568.75
1706.25


Bảng 4: Dòng tiền của dự án trong 4 năm đầu
Theo số liệu bảng trên, sử dụng Excel, ta có thể tính được hai giá trị hiện tại ròng
NPV và tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án như sau: NPV= 264.09 (triệu VNĐ); IRR=
18.40%. Ta thấy giá trị hiện tại ròng NPV> 0 và tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR> r (12%). Vậy
dự án thành lập Học viện doanh nhân là khả thi, phương án tài chính đưa ra có thể chấp
nhận được. Tuy nhiên đây chỉ là những tính toán sơ bộ ban đầu, để có thể Học viện doanh
nhân có thể đi vào hoạt động bền vững ,các cấp quản trị cần phải cụ thể hóa chi tiết các
khoản có thể phát sinh, tạo lợi nhuận để Học viện doanh nhân ngày càng phát triển và lớn
mạnh, đó là nhiệm vụ chiến lược không chỉ trong ngắn hay trung hạn.
7. Kế hoạch về quản trị chất lượng dịch vụ
Dịch vụ là một loại sản phẩm vô hình. Khách hàng nhận sản phẩm này thông qua các
hoạt động nhận thông tin, giao tiếp và cảm nhận. Dịch vụ được cấu thành bởi 4 yếu tố cơ
bản, đó là:
Khách hàng:
Đối tượng góp phần tạo nên dịch vụ trong quá trình tương tác giữa họ và nhà cung cấp.
Cơ sở vật chất:
Phương tiện, thiết bị, môi trường tham gia vào quá trình tương tác giữa nhà cung ứng và
khách hàng.
Nhân viên dịch vụ:
Yếu tố con người đại diện cho nhà cung ứng, trực tiếp/ gián tiếp tương tác với khách hàng.
Sản phẩm đi kèm:
Hàng hóa được chuyển giao cùng dịch vụ
Đặc điểm nổi bật của loại hình kinh doanh dịch vụ là khách hàng chỉ có thể đánh giá
được toàn bộ chất lượng của những dịch vụ sau khi đã mua và sử dụng chúng. Bạn phải ăn
mới biết cửa hàng đó bán thức ăn có ngon hay không thuê phogng trong khách sạn mới biết
chất lượng phục vụ như thế nào. Tương tự như vậy, khách hàng chỉ biết về chất lượng đào
tạo hay chất lượng tư vấn của đơn vị đào tạo, tư vấn sau khi hợp đồng được tiến hành và
hoàn tất. Chất lượng dịch vụ được đo bằng sự chênh lệch giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ
nhận được.
S = P-E

Page 14 of 17

P>E: Chất lượng tuyệt hảo
P

P=E: Chất lượng thỏa mãn
P (Perception): Dịch vụ khách hàng cảm
nhận
Nắm bắt được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ, ngay từ đầu các nhà quản trị
Học viện doanh nhân đã đặt mục tiêu chất lượng vượt trội, hoàn hảo cho các dịch vụ mà
mình cung cấp. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự hài lòng của khách hàng khi sự
phục vụ đúng thời gian và hạn định như kế hoạch và cam kết. Khách hàng được tôn trọng
tuyệt đối khi mọi thông tin được truyền tải là hoàn toàn chính xác, việc thổi phồng, tô vẽ
thông tin chỉ khiến cho khách hàng từ chối sử dụng dịch vụ trong tương lai mà thôi. Và
quan trọng nhất, chúng tôi đề cao tính chuyên nghiệp trong kỹ năng chuyên môn, và thái độ
giao tiếp của đội ngũ nhân viên. Trong quá trình cung ứng dịch vụ, chắc chắn sẽ có những
khó khăn hay trắc trở xảy ra, chúng tôi tin rằng điều đó sẽ được khách hàng cảm thông và
thấu hiểu khi nhận được thái độ giao tiếp đúng mực của người cung cấp dịch vụ.
Chúng tôi đã ứng dụng Kaizen – một công cụ hay triết lý quản lý nhằm cải thiện
không ngừng môi trường làm việc, các hoạt động, và cả cuộc sống để quản lý và nâng cao
chất lượng dịch vụ của Học viện doanh nhân với các nguyên tắc:
- Tập trung vào khách hàng
- Luôn luôn cải tiến
- Thừa nhận các vấn đề một cách thẳng thắn
- Thúc đẩy sự cởi mở
- Khuyến khích làm việc theo nhóm
- Quản lý các dự án kết hợp với các bộ phận chức năng
- Nuôi dưỡng các quan hệ đúng đắn
- Phát huy tinh thần tự rèn luyện
- Thông báo đến mọi nhân viên
- Tạo điều kiện cho mọi nhân viên
Theo đó, Học viện doanh nhân đã xây dựng một chương trình nghiên cứu và ứng
dụng Kaizen để quản lý chất lượng trong vòng 6 tháng như sau:
Giai đoạn
Bắt đầu

Thời gian

Công việc cụ thể
 Chẩn đoán sơ bộ các vấn đề

Tháng đầu  Hoạch định công việc cần thực hiện
 Lập đề xuất công việc cần thực hiện

Page 15 of 17


Nhận diện
vấn đề
Kế hoạch
thực hiện

Thực hiện

 Chọn vấn đề
Tháng thứ 2  Thu thập dữ liệu
 Phân tích và tổng hợp dữ liệu
 Đề xuất giải pháp, đánh giá các lựa chọn thay thế
Tháng thứ 3-4
 Chọn lựa và đề xuất
 Hoạch định việc thực hiện kế hoạch
 Đào tạo nhân viên
Tháng thứ 5-6
 Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch
 Điều chỉnh các đề xuất
 Đánh giá hiệu quả

Kết thúc

 Báo cáo tổng kết
 Chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo

Áp dụng Kaizen cho hoạt động của Học viện doanh nhân sẽ đem đến một phương pháp
quản lý chất lượng khoa học, mang lại nhiều lợi ích như có thể tích lũy các cải tiến nhỏ trở
thành kết quả lớn; giảm các lãng phí, tăng năng suất; tạo động lực thúc đẩy cá nhân có các
ý tưởng cải tiến; tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết; tạo ý thức luôn hướng tới giảm
thiểu các lãng phí; xây dựng nền văn hóa công ty.

III. KẾT LUẬN
Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển hội nhập rất mạnh cả về quy mô lẫn chiều sâu,
mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội nhưng cũng vô vàn thách thức. Một nền kinh tế thị

Page 16 of 17


trường với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh tiềm năng tạo điều kiện cho sự sáng tạo và hiện
thực hóa vô cùng nhiều những ý tưởng kinh doanh độc đáo, táo bạo.
Với mong muốn góp phần đem đến cho thế hệ doanh nhân một sự bài bản trong quản
lý cũng như mở rộng cơ hội hợp tác quan hệ làm ăn giữa các doanh nghiệp, chúng tôi đề
xuất phương án thành lập Học viện doanh nhân chuyên tổ chức các khóa học nâng cao kỹ
năng quản lý, giao tiếp... với phương châm hết lòng vì khách hàng, đặt chất lượng dịch vụ
lên hàng đầu.
Tuy nhiên, trong phạm vi thời gian hạn hẹp, chúng tôi lấy đề tài này là đề án hoàn
thành bản báo cáo bài tập nhóm cho môn học, do đó chúng tôi chỉ đưa ra những vấn đề
chính trong việc hoạch định chiến lược, dự án muốn thành công thì cần phải được phân tích
và cụ thể hóa từng hạng mục, từng khâu, từng chi tiết trong hoạt động cung ứng một cách
bài bản. Nhóm chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của quý thầy và các
bạn để có thể hoàn thiện bài tốt hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Page 17 of 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×