Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH về một NHÀ LÃNH đạo THÀNH CÔNG

PHÂN TÍCH VỀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG -

Như chúng ta đã biết, không có luật lệ nào dành riêng cho lãnh đạo bởi vì trong mỗi
tổ chức hay các cơ quan thì có các đặc thù và hoàn cảnh khác nhau do vậy nhà lãnh
đạo cần có những phương pháp và hành động cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ
thể. Một người được coi là nhà lãnh đạo ( Leader ) “ Tốt ” trong hoàn cảnh này
hoàn toàn có thể trở thành một nhà lãnh đạo “Tồi” trong một tổ chức khác, một
hoàn cảnh khác.
Tuy nhiên, sau khi học xong môn học: Phát triển khả năng lãnh đạo, theo quan
điểm của tôi thì để trở thành nhà lãnh đạo tốt thì bản thân người lãnh đạo đó cần
phải có nhưng tố chất cơ bản sau: Tự trọng – Lập kế hoạch – Tạo động lực – Đưa
ra những thử thách - Đại diện – Trao quyền – Phát triển kỹ năng giao tiếp –
Hành xử với một thái độ chân thành và biết lắng nghe – Tạo dựng và thúc đẩy
một môi trường học tập, lao động, thực sự hào hứng – Duy trì lâu dài – Chia sẻ
sự thành công.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, tôi xin đưa ra 1 ví dụ về người lãnh đạo mà theo quan
điểm cá nhân tôi, ông ấy là nhà lãnh đạo thành công.
Tên của ông là : Tô Ngọc Kim - Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật
tư kỹ thuật Rexco – chi nhánh Hà Nội.
Công ty được thành lập vào năm 1993 với khoảng 25 nhân sự. Chuyên buôn bán

xuất nhập khẩu thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật. Từ đó đến nay sau 18 năm tồn tại
và phát triển. Rexco đã trở thành 1 công ty phát triển lớn mạnh với nhiều mặt hàng
phong phú đa dạng. Nhân sự của công ty đã lên đến gần 80 người và mọi người rất
yên tâm công tác vì họ có 1 nhà giám đốc , 1 nhà lãnh đạo thực sự biết chăm lo đến
đời nhân sống viên và biết xây dựng lợi ích của công ty.

Trang 1


Từ lúc thành lập REXCO đã nắm bắt được xu hướng phát triển về mảng thiết bị tại
thị trường Việt Nam do vậy REXCO là đơn vị đi đầu trong việc phát triển và cung
cấp mảng thiết bị khoa học kỹ thuật cho các trường đại học, các viện nghiên cứu
và có uy tín và tiếng vang lớn trên thương trường.
Là một người có tầm nhìn rất xa và được học khóa học MBA tại đại học Quốc Gia
Hà Nội, ông đã có một suy nghĩ rất thấu đáo và rộng mở về mọi vấn đề làm thế nào
để phát triển công ty đi lên. Làm việc miệt mài đầy sức sáng tạo và khoa học, ông
hiểu rõ và luôn luôn khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ đạt được đến đích do mình
lựa chọn. Do vậy ông đã quyết định thành lập REXCO và phát triển công ty này
ngày càng lớn mạnh như ngày nay.
Để thực hiện mục tiêu phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, ông đã phải nghiên
cứu, học hỏi rất nhiều. Ông nhận thấy rằng mọi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu họ
cảm thấy mình quan trọng và đóng một vai trò quan trọng trong công ty. Ông giúp
mọi người trong công ty phát triển kỹ năng làm việc, sự tự trọng trong công việc,
tạo ra sự hứng thú trong công việc. Ông đã làm điều này khi ông chú ý, quan tâm
nhiều hơn đến nhân viên. Ông luôn động viên nhân viên trong công việc và chỉ cho
họ biết rằng những cố gắng của họ được công ty đánh giá cao.
- Tạo động lực: đó là một tố chất luôn hiện hữu trong con người ông. Ông
luôn nói với nhân viên là: “Mọi người hãy cùng nhau cố gắng vì lợi ích của toàn
công ty”…ông hiểu rõ rằng một môi trường làm việc có động lực cao chắc chắn là
một môi trường làm việc hiệu quả. Công ty sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi các
thành viên luôn có động lực làm việc. Có nhiều cách ông đã làm thể tạo động lực
cho nhân viên. Chẳng hạn ông có thể cho các nhân viên xứng đáng một sự công
nhận năng lực, nhiều khi chỉ bằng cách nhắc đến họ và các thành tích của họ với tất
cả thành viên trong công ty.
- Đưa ra thử thách: đó cũng là cách để họ phát triển và là một cách thông
minh kích thích nhân viên cạnh tranh hơn. Ông thường xuyên tham khảo ý kiến
Trang 2


trong các cuộc họp và cũng có thể thưởng cho các sáng kiến, thăng tiến cho nhân


viên, khiến họ luôn nhìn về phía trước và hy vọng có một sự thay đổi nếu như công
việc sản xuất hay tiêu thụ sản phẩm chè được hoàn thành tốt. Một trong những cách
quan trọng nhất để tạo động lực mà ông đưa ra là phải ảnh hưởng lớn đến những
người dưới quyền muốn làm việc với cùng ông.
Trong cuộc họp tổng kết cuối tháng, quý hoặc năm, ông thường nói với tất cả nhân
viên là: Ông không thể tự làm tất cả mọi việc một mình. Vì vậy ông thực sự rất cần
sự nhiệt tình và lỗ lực của họ. Các nhân viên có thể sai lầm, nhưng ông cũng có thể
như vậy. Nhưng ông giải thích rõ ràng ông muốn những việc gì cần được hoàn
thành và nhân viên của ông phải chịu trách nhiệm gì cho hành động của họ.
- Trao quyền: Ông hiểu rõ điều khiến cho nhân viên của ông có đủ quyền và
trách nhiệm cho hành động của họ chính là giao quyền cho họ. Ông giao trách
nhiệm riêng rẽ cho từng người, từng cán bộ và yêu cầu họ lâp kế hoách chi tiết cho
công việc của mình. Nó khiến họ cảm thấy được tôn trọng hơn, và về lâu dài, nó sẽ
khiến họ muốn phát triển sáng tạo và trở thành những nhân viên tốt hơn. Và ông đã
làm điều đó bằng cách giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho từng người, ở Rexco
những người được trao quyền thực sự là phó giám đốc và các trưởng bộ phận kinh
doanh.
- Phát triển các kỹ năng giao tiếp: kỹ năng giao tiếp là kỹ năng đặc biệt quan
trọng của những người lãnh đạo khi họ phải truyền đạt thông tin cho rất nhiều nhân
viên của mình. Những kỹ năng này người ta cũng có đào tạo nhưng bạn cũng có thể
học từ quan sát và thực hành.
Ví dụ: nhà lãnh đạo có thể cải thiện khả năng giao tiếp bằng cách học từ những
người mà bạn cho rằng họ có khả năng giao tiếp tốt. Thực hành giao tiếp không có
nghĩa là bạn nói chuyện với mọi người mà bạn nên là một người biết lắng nghe. Ví
dụ khi nói chuyện nên tập trung vào câu chuyện và không cắt ngang dù cho bạn đã

Trang 3


hiểu vấn đề, có kiến thức về vấn đề đó. Nó cho thấy bạn quan tâm vào vấn đề đang
nói đến.
- Hành xử với một thái độ chân thành nhất. Chân thật chính là siêu yếu tố của
một nhà lãnh đạo ưu tú. Sự thành thật của ông luôn tạo được uy tín và niềm tin ở
mọi người. Cấp dưới của ông luôn sẵn lòng làm việc tích cực hơn, quan tâm và tôn
trọng người lãnh đạo của mình.
- Tạo nên và thúc đẩy một môi trường học tập.
+ Ông hiểu rằng: trong các thời kỳ phát triển của tất các các hình thái “tổ
chức” chính trị, hay tổ chức kinh tế, của một nhà nước xã hội nào, hay của một tập
toàn kinh tế, một doanh nghiệp….. để phát triển, tồn tại được thì, việc xây dựng
một tổ chức học tập là vô cùng quan trọng. Sự phát triển của một tổ chức theo từng
thời gian trải qua đều có sự sàng lọc để phát huy, phát triển những điểm tích cực
mang lại lợi nhuận cao và loại bỏ những điểm không còn phù hợp có như vậy mới
có sự tồn tại và phát triển. Qua học tập, con người sẽ đạt được những kiến thức/ kỹ
năng, phẩm chất hay trình độ, để đáp ứng các yêu cầu nào đó mà chúng ta mong
muốn. Ngoài ra từ học tập phát hiện các phẩm chất, năng lực của con người, từ đó
mới có chiến lược bồi dưỡng và phát huy tác dụng tố chất đó.
Quá trình học tập cung cấp những kiến thức cơ bản. Ông luôn nhận thức rõ
có một khoảng cách khá xa giữa học tập trong nhà trường với hoạt động thực tiễn
bên ngoài. Vì vậy công ty của ông cần phải xây dựng một tổ chức học tập, để ít
nhất có thể san bằng khoảng cách này. Nói gọn hơn là học tập để có kiến thức, khoa
học, kỹ thuật… đáp ứng nhu cầu xã hội thông qua các dịch vụ/ sản phẩm của Công
ty.
Nắm bắt được nhu cầu xã hội phát triển không ngừng cả về số lượng lẫn chất
lượng. Do đó, ông xây dựng tổ chức học tập phù hợp đáp ứng đầy đủ đầu nhu cầu
thị trường. Đó chính là tầm nhìn của người Lãnh đạo.

Trang 4


Ông xác định: ngày nay trong xu thế thương mại hội nhập toàn cầu, nhưng
sự chênh lệch về trình độ khoa học kỹ thuật, lực lượng lao động có tay nghề cao
giữa các Quốc gia cũng như các vùng miền còn quá lớn, mỗi một tổ chức ở thứ bậc
cao thấp khác nhau về trình độ đều có sự canh tranh. Đặc biệt trong các doanh
nghiệp,môi trường ngày càng phải năng động và cạnh tranh. Sự cạnh tranh sẽ trở
nên khốc liệt hơn khi những đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao, như vậy sẽ ít
thời gian để tung ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mới. Các sản phẩm máy
móc thiết bị ngày càng đa dạng về cả mẫu mà và chất lượng sản phẩm. Để thành
công trong môi trường bất ốn này. REXCO cần có nhân lực ở mọi cấp luôn chủ
động học hỏi và đổi mới, cải tiến liên tục. Việc học tập bao gồm việc tiếp thu những
kiến thức mới, có thể bằng năng lực sáng tạo hoặc học theo những cách thực hành
có hiệu quả cao từ người khác. Ông thường xuyên mở lớp tập huấn cho các nhân
viên trong công ty về công tác tư vấn viết dự án và làm thầu bởi vì quá trình phát
triển thông qua học tập nghiên cứu liên tục là chìa khoá then chốt của thành công.
Do vậy tính cấp bách của việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn là
một thách thức cho tất cả các thành viên trong công ty ông. Ông và ban lãnh đạo
thường xuyên tạo ra một môi trường làm việc luôn mang đến những kiến thức mới,
sự trải nghiệm mới trong công việc để tạo nên sự hưng phấn, kích thích làm việc
cho mọi nhân viên. Thường xuyên khuyến khích mọi người tìm tòi suy nghĩ đổi
mới và nhìn nhận các vấn đề từ nhiều hướng khác nhau.
- Duy trì lâu dài: Ông không bao giờ chấp nhận đổi hướng một kế hoạch lâu
dài chỉ vì những trở ngại trước mắt. Luôn theo đuổi mục tiêu của mình mặc cho
những cản trở, chỉ trích và lôi kéo người khác cùng tin tưởng vào mục tiêu lớn đã
đặt ra.
- Chia sẻ sự thành công: một thành tích tốt đẹp là kết quả từ sự nỗ lực của
mọi người. Một lãnh đạo tự tin vào bản thân mình luôn sẻ chia vinh quang và thành
quả cùng những người đã đóng góp vào quá trình đi đến kết quả sau cùng.
Trang 5


Những nguyên tắc trên là tất cả những gì quan trọng nhất để Công ty Cổ Phần xuất
nhập khẩu vật tư kỹ thuật ( REXCO ) phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tuy
nhiên những nguyên tắc này là chưa đủ. Thành công của nhà lãnh đạo cuối cùng sẽ
dựa vào cách họ nhận thức những nhu cầu của tổ chức và họ có thể thích nghi
phong cách lãnh đạo của mình với những nhu cầu đó như thế nào? Để công ty
REXCO có được môi trường tốt đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, một kế hoạch đầy đủ,
xem xét tất cả nhu cầu mục tiêu cần tạo lập, sau đó tập trung vào các chiến lược cơ
bản để phát triển công ty ngày càng đi lên.

***************************************************

Tài liệu tham khảo
- Giáo trình “ Kế toán Quản trị” - Đại học Griggs năm 2011.
- Leadership in Organizations – Seventh Edition

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×