Tải bản đầy đủ

Phân tích tố chất kỹ năng của nhà lãnh đạo thành công – minh họa ông ông đặng thành tâm chủ tịch tập đoàn kinh bắc

PHÂN TÍCH TỐ CHẤT KỸ NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH
CÔNG – MINH HỌA ÔNG ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM - CHỦ TỊCH TẬP
ĐOÀN KINH BẮC
Trong mỗi Tổ chức hay Doanh nghiệp thì nguồn nhân lực là một yếu tố then
chốt đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức hay doanh nghiệp đó. Do đó rất
nhiều các doanh nghiệp đã tốn rất nhiều công sức để tuyển dụng và đào tạo ra
những nhân viên có trình độ cao, tuy nhiên cùng với các yếu tố khác thì chưa đủ mà
một tổ chức hay doanh nghiệp muốn phát triển thì cần phải có nhà lãnh đạo giỏi.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, mỗi doanh nghiệp cần tạo
dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Để làm được việc đó quả là khó khăn nếu
như doanh nghiệp đó không có một chiến lược phát triển cụ thể và hiệu quả, vậy để
xây dựng lên chiến lược này là ai? Đó chính là các nhà lãnh đạo trong các doanh
nghiệp. Nếu một nhà lãnh đạo giỏi họ sẽ đưa ra những chiến lược giúp cho doanh
nghiệp phát triển qua đó làm cho nền kinh tế cũng phát triển theo, đem lại công ăn
việc làm cho người lao động… nhưng nếu nhà lãnh đạo không có cách lãnh đạo,
điều hành công việc thì sẽ làm cho doanh nghiệp của họ gặp vô vàn khó khăn.
Vậy không phải ai khi đặt vào vị trí lãnh đạo là cũng có khả năng lãnh đạo, mà
những người phải có tố chất và kỹ năng thực sự mới trở thành những người lãnh
đạo có hiệu quả nhất. Qua môn học “Phát triển khả năng lãnh đạo” càng cho chúng
ta hiểu rõ hơn về các tố chất và kỹ năng cần phải có của một nhà lãnh đạo.
Trước hết cần hiểu thế nào là lãnh đạo, có rất nhiều cách định nghĩa về lãnh

đạo khác nhau như:
- Lãnh đạo là “hành vi của một cá nhân…chỉ đạo các hoạt động của nhóm
người để đạt được một mục tiêu chung” (Hemphill & Coons, trang 7)
- Hay “ lãnh đạo được thực hiện, khi mọi người huy động các nguồn lực về thể
chế, chính trị, tâm lý và các nguồn lực khác để đánh thức, lôi kéo và làm thoả mãn
sự mong muốn của những người tham gia” (Burns, 1978, trang 18).


- “ Lãnh đạo là quá trình làm mọi người thấy được ý nghĩa của công việc, làm
thấu hiểu và trở nên gắn kết hơn” (Drath & Palus, 1994, trang 4).
- Lãnh đạo “ là sự gai tăng ảnh hưởng vượt ra ngoài sự tuân thủ mang tính hình
thức đối với những định hướng phát triển của một tổ chức” (D.Katz & Kahn, 1978,
trang 528).
- “ Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đối với hoạt động của một nhóm
người có tổ chức để đạt được mục tiêu chung” (Rauch & Behling, 1984, trang 46).
- Lãnh đạo là “khả năng của một cá nhân gây ảnh hưởng, thúc đẩy và khuyến
khích người khác cống hiến vì hiệu quả và thành công của tổ chức” (House et al,
1999, trang 184).
Còn rất nhiều cách khác nữa nhưng có một định nghĩa phổ biến nhất về lãnh đạo đó
là: “lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đối với người khác để họ hiểu và nhất trí
về những việc cần phải làm, những cách thực hiện hiệu quả việc đó và quá trình
thúc đẩy nỗ lực của mỗi cá nhân và tập thể để đạt được mục tiêu chung”.
Sau đây sẽ là tìm hiểu về các tố chất và kỹ năng cần phải có để trở thành một
nhà lãnh đạo hiệu quả.
1. Tố chất: là các đặc điểm cá nhân bao gồm cá tính, tính cách, sở thích, động lực
làm việc và các giá trị sống khác nhau.
- Cá tính: là những đặc điểm về tính nết, cách ứng xử… của mỗi cá nhân khi
tiến hành một hoạt động nào đó phục vụ cho mục đích của mình hay của tổ chức.
Các ví dụ về cá tính: tính thể hiện mình, tính sôi nổi, tính tự cao…
- Nhu cầu (động cơ): là mong muốn có được sự khuyến khích hoặc một sự
trải nghiệm cụ thể nào đó.
- Các giá trị sống: là quan điểm cá nhân về các vấn đề như thế nào là đúng,
thế nào là sai, đạo đức hay phi đạo đức.
Mỗi cá nhân theo đuổi một giá trị sống cho riêng mình tuỳ theo tính cách và
mục đích của mỗi cá nhân. Nhưng giá trị sống của mỗi cá nhân đóng một vai vai trò


lớn đến mỗi cá nhân đó, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các thói quen sống, các
quan điểm về vấn đề mà cá nhân đó vấp phải trong cuộc sống.
Vì vậy những tố chất quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả đó là:


+ Sự hiểu biết và ham học hỏi:
Trước tiên để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả thì bản thân họ phải có
một vốn kiến thức nhất định về công việc của mình đang làm. Tuy nhiên nếu một
nhà lãnh đạo mà chỉ biết hài lòng với những kiến thức mà mình đã có là chưa đủ mà
nhà lãnh đạo giỏi cần phải biết học hỏi để tích luỹ thêm vốn kiến thức của mình về
các lĩnh vực trong cuộc sống bằng cách hỏi ở những môi trường đào tạo nâng cao,
học hỏi ở những người lớn tuổi, bạn bè … và ngay cả học hỏi ở chính nhân viên của
mình.
+ Tầm nhìn và sự quyết đoán:
Ngoài việc hiểu biết và ham học hỏi nhà lãnh đạo cũng cần phải có một tầm
nhìn và sự quyết đoán trong công việc. Nếu như nhà lãnh đạo không có tầm nhìn thì
sẽ không thể xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh tốt để dẫn dắt mọi
người đi theo.
Song song với tầm nhìn nhà lãnh đạo cũng cần phải có tính quyết đoán trong
các quyết định liên quan đến bản thân mình cũng như công việc. Nếu như không có
tính quyết đoán thì một tầm nhìn, một chiến lược tốt sẽ không thể thực hiện được vì
chiến lược nào mà chẳng có những khó khăn nếu là người yếu thấy khó khăn đã sợ
không có tính quyết đoán thì một chiến lược hay cũng không thể thực hiện được.
+ Dũng cảm và kiên trì:
Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh hiện nay luôn luôn tồn tại rất
nhiều khó khăn và trở ngại đòi hỏi những người đi trên con đường đó phải vượt
qua.


Nếu một nhà lãnh đạo không có đủ lòng dũng cảm để vượt qua khó khăn thì
doanh nghiệp của họ sẽ chậm phất triển và bản thân họ cũng không gây được ảnh
hưởng đến người xung quanh.
Nếu một nhà lãnh đạo có đủ dũng cảm để thực hiện công việc nhưng khi đi
được một đoạn đường vì gặp phải khó khăn nên không dám bước tiếp thì tình hình
kinh doanh của anh ta cũng không phát triển được.
Vì vậy để giúp cho doanh nghiệp phát triển đòi hỏi nhà lãnh đạo có sự dũng
cảm đối đầu với khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng phải biết kiên trì để thẹc hiện
những công việc khó khăn đó để đem đến sự thành công của bản thân nói riêng
cũng như của doanh nghiệp và đát nước nói chung.

2. Kỹ năng: Là nói đến khả năng tiến hành làm một việc gì đó theo một cách thức
có hiệu quả.
+ Kỹ năng nghiệp vụ:
Kỹ năng nghiệp vụ được coi là một kỹ năng cơ bản và quan trọng để bước đầu tiên
trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Nếu một người không có kỹ năng về nghiệp
vụ có nghĩa là họ không hiểu được các hoạt động đang diến ra trong doanh nghiệp
họ như thế nào và các bước cần thiết để thực hiện công việc đó.
Ngoài kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn, một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có những
kiến thức và kỹ năng về các khía cạnh khác như cách để tạo ra một tổ chức chặt
chẽ, cách để tạo ra các quy tắc, quy định của doanh nghiệp một cách phù hợp
nhất…
+ Kỹ năng giao tiếp:
Trong cuộc sống, trong mỗi quan hệ hàng ngày mỗi người luôn luôn phải đối
mặt với biết bao tình huống xảy ra. Có lúc thì gặp những tình huống dễ dàng xử lý,
có lúc lại gặp những tình huống vô cùng khó khăn. Xã hội càng văn minh thì nhu


cầu gia tiếp của con người càng cao, lúc này đòi hỏi mọi người phải biết cách ứng
xử thông minh, khôn khéo, có hiệu quả…
Đối với một nhà lãnh đạo thì kỹ năng giao tiếp càng trở nên quan trọng, bởi vì
nhà lãnh đạo ngoài giao tiếp tốt để tạo ra mối quan hệ với các đối tác thì giao tiếp
đối với nhà lãnh đạo còn có một số tác dụng như:
- Giúp người nghe hiểu những dự định của lãnh đạo trong thời gian tới.
- Giao tiếp tốt còn giúp cho nhà lãnh đạo có được sự phản hồi tích cực từ phía
người nghe.
- Giao tiếp tốt còn giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người nghe.
Một nhà lãnh đạo giao tiếp tốt là người biết giữ cảm xúc của mình để bộc lộ
đúng nơi, đúng lúc thì hiệu quả của việc giao tiếp sẽ rất lớn.
+ Các kỹ năng nhận thức:
Kỹ năng nhận thức là khả năng phân tích các tình hình chung, tư duy lôgic…
để có thể đưa ra được các ý tưởng và cách giải quyết sự việc.
Để có một chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả thì kỹ năng nhận thức là vô
cùng quan trọng. Kỹ năng này giúp cho nhà lãnh đạo sâu chuỗi được các vấn đề xảy
ra để đưa ra phương pháp thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả nhất.
Qua tìm hiểu một số tố chất và kỹ năng để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu
quả, tôi thấy rằng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi không hề đơn giản. Tố chất để
trở thành nhà lãnh đạo thì có thể sinh ra đã có nhưng những kỹ năng đòi hỏi phải
biết tích luỹ trong quá trình học tập, sống và làm việc.

Với bài tập này tôi xin được chia sẻ một nhà lãnh đạo mà tôi vô cùng kính
phục Ông về tinh thần vươn lên trong cuộc sống và cách tổ chức, quản lý để phát
triển Công ty. Đó chính là Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc,
một tập đoàn lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị,
khách sạn… và hiện nay là cả lĩnh vực giáo dục. Với các khu công nghiệp như:


- Khu công nghiệp Quế Võ.
- Khu công nghiệp Quế Võ – Yên Phong.
- Khu công nghiệp Phương Nam.
- Khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát.
- Khu đô thị Tây Bắc.
- Khách sạn Lotus.
Có lẽ trong Ông đã có những tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo ngay từ
ngày còn thanh niên, bên cạnh đó là sự kiên trì dũng cảm và cố gắng vươn lên để từ
một chàng trai tỉnh lẻ trở thành một người giàu nhất Việt Nam.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Thành phố Cảng Hải Phòng, nhưng Ông
không hề mặc cảm mà vượt qua tất cả để có được vinh quang như ngày hôm nay.
Để có thành công đó chắc chắn phải kể đến tính ham học hỏi không ngừng của Ông,
mà đức tính đó Ông được thừa hưởng từ chính bố mình với một ví dụ rất rõ ràng là:
trong những năm trước khi được đi Liên Xô mọi người ai cũng nghĩ phải mang về
những món đồ có giá trị như: nồi áp suất, xà phòng thơm… thì ngày đó bố của Ông
lại mang về một container đầy sách, nhưng chính những cuốn sách này lại trở thành
một tài sản vô cùng quý giá của Ông. Ông luôn luôn nhớ đến những lời dạy của ba
và Ông thấu hiểu được những khó khăn của một gia đình cơ cực làm động lực cho
mình phấn đấu. Ông đã từng nói “ ba tôi nói hoài, nói mãi về sự cơ cực của gia đình
và nhắc nhở bốn chị em chúng tôi cần phải học.” Chính vì có một người ba tuyệt
vời nên tinh thần học tập đã ngấm vào ông lúc nào không biết, để đến ngày hôm nay
Ông có được kết quả cho quá trình học tập và lao động làm cho mọi người phải
ngưỡng mộ.
Ông Đặng Thành Tâm là Kỹ sư hàng hải, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị
kinh doanh và tham gia nhiều khoá học ở nước ngoài giành cho CEO hàng đầu thế
giới.


Từ năm 1996 đến năm 2007, Ông là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm tổng
giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO). Từ năm 2002 đến
nay, Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát
triển Đô Thị Kinh Bắc. Từ năm 2006 đến nay, Ông là chủ tịch Tập Đoàn Đầu Tư
Sài Gòn (Saigon invest Group) và là chủ tịch của nhiều Công ty lớn trong Tập đoàn.
Chính sự hiểu biết, ham học hỏi cố gắng vươn lên trong sự nghiệp mà Ông đã được
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào rất nhiều chức vụ như Thành viên hội đồng tư
vấn kinh doanh APEC, thành viên hội đồng tư vấn cao cấp chương trình hậu WTO
của Chính phủ, đại biểu hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh….
Qua tấm gương của Đặng Thành Tâm càng cho thấy tầm quan trọng của tính
ham học hỏi, một con người sẽ có tất cả khi họ tích luỹ cho mình vốn kiến thức cần
thiết và một tinh thần cầu tiến trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Để có được thành công ông còn có một tầm nhìn tốt và sự quyết đoán cũng
như lòng dũng cảm và tính kiên trì trong công việc. Hiện nay người ta nhắc đến
Ông nhiều trên sàn chứng khoán, nhưng ít ai ngờ được rằng trước khi có sự thành
công này Ông đã từng bị thất nghiệp. Ngày đó, ngành hàng hải đang rất hót đối với
những kỹ sư hàng hải bởi vì sau mỗi chuyến đi thì thuỷ thủ được trợ cấp 50USD
nhưng càng ngày thì công việc càng ít đi nên các chuyến tàu cũng thưa dần nên Ông
không còn việc làm nữa. Phải vào làm việc của Công ty chị gái, chính ở đó máu
kinh doanh nổi lên và nhờ sự dũng cảm, quyết đoán Ông đã gây dựng sự nghiệp
bằng 80% là vốn đi vay thế mà bây giờ khoản tiền đó đã sinh ra một khoản lợi
nhuận kếch xù. Để có được một người như Ông thật không phải là dễ, tuy nhiên
nhờ những triết lý kinh doanh của mình mà ông đã có được thành công. Ông nói “
khó để tìm mọi thứ vẹn trò, nguyên lý cuộc đời là nước luôn chảy chỗ trũng. Nghệ
thuật ở chỗ làm sao đào hố của mình sâu hơn để nước chảy vào”.
Dũng cảm, kiên trì biết vượt qua mọi khó khăn. Biến khó khăn của bối cảnh
kinh tế thành cơ hội phát triển của mình đó chính là Đặng Thành Tâm, trong bối
cảnh kinh tế những năm 1997 – 1998 nền kinh tế chịu ảnh hưởng của lạm phát
nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản thì khu công nghiệp Tân Tạo (nơi Ông từng làm


Tổng giám đốc) lại coi cuộc khủng hoảng này là ân nhân của mình. Vì chi phí cho
dự án Tân Tạo mất khoảng 32.000.000 USD trong khi đó vốn điều lệ của Công ty
chỉ có vẻn vẹn 1.000.000 USD đang loay hoay tìm mọi cách để huy động được tiền
thì gặp ngay phải khủng hoảng. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng chính
cuộc khủng hoảng này nhờ các chính sách hỗ trợ của chính phủ mà ông có cơ hội
tiếp cận vốn vay ngân hàng cùng với đó là giá vật liệu giảm đến 50% Ông mạnh
dạn vay vốn xây nhà xưởng. Xây xong là lúc cơn khủng hoảng đi qua, lúc này nền
kinh tế phục hồi và giá cả các mặt hàng lại tăng lên do người tiêu dùng bắt đầu lại
có nhu cầu sử dụng và thế là ông lãi được gấp đôi.
Nhờ những kinh nghiệm tích luỹ được từ cuộc khủng hoảng này Ông lại áp
dụng trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Đất nước lại gặp phải vấn đề lạm phát,
nền kinh tế có chiều hướng đi xuống nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
phải bán tháo các tài sản của mình để thu hồi lại vốn, thì trên thị trường bất động
sản lúc này lại có người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại với giá rẻ như: khu Ngoại
giao đoàn (Đường Láng – Hà Nội), 1ha đất ở Quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí
Minh) với giá 2.000.000đồng/m2, mà gần đây nhất là Ông đã đánh bật nhiều đối thủ
nặng ký để giành dự án khách sạn 5 sao Lotus, một trong những dự án hàng đầu của
Hà Nội với mức đầu tư lên đến 500.000.000 USD do Tập đoàn Riviera (Nhật Bản)
làm chủ đầu tư.
Có lẽ con đường kinh doanh của Đăng Thành Tâm đạt được như ngày hôm
nay chính là nhờ vào tầm nhìn, sự kiên trì và dũng cảm của chính bản thân Ông khi
mà năm 2010 là năm xảy ra rất nhiều vấn đề xung quanh các doanh nghiệp của
Ông. Đầu tiên là cổ phiếu SQC có nguy cơ phải xin bãi niêm yết vì hoạt động
không thuận lợi. Công ty Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn đã chuyển từ sản xuất
thô sang chế biến, đây cũng là một chiến lược kinh doanh của Ông. Tiếp theo là
chính sách thuế không thuận lợi ông phải cho dừng hoạt động phân xưởng nhà máy
tinh chế quặng Titan, tiếp đến là hàng loạt các dự án Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ…
đầu tư khu công nghiệp ở Miền trung thất bại không đạt hiệu quả… Người ta tưởng


ông không vượt qua, nhưng vượt qua sóng gió ấy ông vẫn lọt vào Top 3 những
người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010.
Một kỹ năng tạo dựng nên sự thành công của Ông đó chính là kỹ năng nghiệp
vụ, đương nhiên rồi một người ham học hỏi tìm tòi như ông với việc tốt nghiệp tại
nhiều trường đại học và các chương trình đào tạo nước ngoài thì kỹ năng về nghiệp
vụ cũng là một thế mạnh của Ông.
Ngoài ra kỹ năng gia tiếp cũng phải nhắc đến trong sự thành công này. Trong
lúc thị trường đang điên đảo với rất nhiều biến cố các doanh nghiệp lao đao với các
nguồn vốn và kêu gọi đầu tư thì ông vẫn thành công. Điều này đặt ra một câu hỏi là
làm thế nào đẻ ông kêu gọi được nhiều vốn đầu tư đến thế. Có lẽ đây là bí quyết và
là nghệ thuật của ông bởi vì ông chỉ tế nhị nói rằng “kêu gọi đầu tư cũng ví như việc
kêu gọi khách hàng đến nhà hàng. Nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đầu tư để
tạo ra giá trị gia tăng cho họ và cho cả Việt Nam chứ không phải khách hàng đến
nhà hàng để ăn xin”. Ví dụ như ông đưa ra một dẫn chứng:
“Khi đến một nhà hàng ở Hà Nội, tôi hỏi gà của nhà hàng là gà công nghiệp
hay gà ta”
Cô nhân viên quắc mắt trả lời: “Chú có ăn không, chú không ăn thì thôi nhé,
hỏi mãi”.
Và theo ông bí quyết của mình chỉ là làm cho các nhà đầu tư tin tưởng quý
mến, yên tâm và tạo ra các giá trị gia tăng cho họ. Muốn có khách đến đầu tư thì
phải có thái độ chân tình, phục vụ tốt. Ông cũng ví như “nhà hàng , dẫu giá có cao
một chút nhưng phục vụ tận tình, món ăn ngon thì vẫn có thể hút khách”
Chính khả năng giao tiếp rất thật bằng chính tấm lòng của mình đã tạo ra cho
Ông các mối quan hệ mà người khác nhìn vào phải thấy ngưỡng mộ. Những cách
cư xử của Ông không phải ai cũng làm và tạo ra được tuy nó là vô hình nhưng lại
đem lại kết quả rất lớn.
Không chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh của mình, Ông còn rất quan
tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Đương nhiên để có được một tập đoàn


lớn như vậy thì ông phải thu phục được sức mạnh của tập thể, chính bằng sự quan
tâm đến đời sống nhân viên, tạo điều kiện giúp đỡ họ… và ông cho rằng khi không
có tiền thì tiền bạc là quan trọng nhưng đến thời điểm này với ông tiền bạc không
phải là vấn đề mà quan trọng là tìm cho mình một lẽ sống, lẽ sống của ông bây giờ
chính là xây dựng được các khu công nghiệp phụ trợ để làm ra những linh kiện
mang thương hiệu “Made in Việt Nam”, thu hút được nhiều nguồn vốn của các nhà
đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Và một điều đối với ông vô cùng quan trọng là
được làm một CEO giỏi sánh vai với các CEO quốc tế tạo điều kiện giúp cho doanh
nghiệp của mình tăng trưởng gấp hai, gấp ba lần, cán bộ công nhân viên có đời sống
no đủ. Qua những mong muốn của mình cũng thấy được rằng ông rất quan tâm đến
nhân viên, ông thấu hiểu được chỉ khi nhân viên no đủ thì họ mới gắn bó với lãnh
đạo, gắn bó với doanh nghiệp lúc này sức mạnh của tập thể mới được phát huy hết
để tạo ra sự thành công chung của doanh nghiệp và của đất nước.
Bên cạnh những tố chất và kỹ năng của Ông tôi rất khâm phục, mà tôi còn rất
khâm phục ông về tính cách giản dị, hoà đồng với mọi người. Ít ai có thể biết rằng
thời gian rảnh rỗi vị doanh nhân này lại thư giãn bằng những bộ phim hành động
hoặc lang thang khắp các vỉa hè để tìm kiếm những món ăn dân dã mà ở trong
khách sạn 5 sao không có được. Khi giao tiếp bình thường với mọi người ông cũng
không cần áo quần là lượt, tóc tai cũng không chải chuốt bảnh bao tạo cho mọi
người giao tiếp rất thoải mái.
Ông cũng là một người sống rất tình cảm, mặc dù công việc của một CEO rất
bận rộn nhưng ông vẫn giành thời gian cho gia đình nếu có thể. Ông tâm sự “với
ông hạnh phúc gia đình là điều cốt lõi. Có 4 đứa con ông tự nhận mình là người góp
công làm cho dân số Việt Nam trẻ và nhiều hơn. Vị doanh nhân cho rằng, con cái là
lộc trời cho và ông hạnh phúc khi thấy các con ngoan ngoãn, học giỏi”.
Ông là một người hướng về gia đình, lo toan cho gia đình, coi gia đình là
chốn đi về mỗi khi thấy mệt mỏi cần sự thư thái điều này rất hiếm gặp trong xã hội
hiện nay đặc biệt là đối với một doanh nhân như ông. Khi chưa lập gia đình, hạnh
phúc là được nhởn nhơ tự do, tự tại nhưng khi trở thành một doanh nhân thành đạt,


công việc ngập đầu thì hạnh phúc đối với ông là những giây phút đầm ấm cùng gia
đình. Luôn quay cuồng với công việc, nhưng ông vẫn luôn cầu mong có thời gian ở
bên gia đình được nhiều hơn để vơi bớt những khó khăn nhọc nhằn trong kinh
doanh. Ông còn nói muốn gần gũi gia đình nhiều hơn ông thường “ăn gian” thời
gian bằng cách mời các đối tác về nhà để bàn bạc công việc.
Ông là một người cũng rất giản dị, và không kiêu căng khi nói về mình, về
các ước mơ của mình. Khi hỏi về giấc mơ trong tương lai, ông cho rằng mình
không có ước mơ sắp tới mà chỉ có ước mơ của hiện tại và quá khứ chưa làm xong.
Đúng là Đặng Thành Tâm là một nhà lãnh đạo kiểu mẫu để cho những ai
đang là lãnh đạo hoặc đang có ước mơ làm lãnh đạo phải học tập. Ông là một người
vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ông vừa có tầm nhìn chiến lược để đưa doanh
nghiệp mình có cơ hội phát triển trong khi các doanh nghiệp khác lao đao hoặc phá
sản. Trong cách giao tiếp của ông cũng rất chân thành làm cho mọi người yêu quý.
Đặc biệt, tôi rất khâm phục ông ở tình cảm gia đình, thật hiếm thấy khi trong xã hội
bao nhiêu công việc xô bồ như hiện nay vẫn có người luôn hướng về gia đình coi
gia đình là nơi thư giãn sau những ngày làm việc để bắt đầu một ngày mới với nhiều
kế hoạch mới.
Qua chương trình học của môn “Phát triển khả năng lãnh đạo” cho tôi thấy
rằng việc lãnh đạo hiệu quả để đưa doanh nghiệp đến sự phát triển là một điều
không dễ. Một nhà lãnh đạo giỏi ngoài yếu tố là có kiến thức về chuyên môn nghiệp
vụ thì một tố chất rất quan trọng là phải có tinh thần học hỏi, cầu tiến, không ích kỷ,
không sợ người khác giỏi hơn mình. Bên cạnh đó cần phải có các ký năng cần thiết
để thực hiện công việc.
Theo tôi, tất cả những thứ đó là điều kiện cần để trở thành một nhà lãnh đạo
hiệu quả. Nhưng muốn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả thì cũng cần phải có cái
tâm. Cái tâm ở đây chính là sự chân thành, biết chăm lo cho người khác luôn hướng
về giá trị đạo đức. Bắt đầu công việc với chính bản thân và mục đích của mình chứ
không phải là giả tạo để đạt được mục đích mong muốn.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Phát triển khả năng lãnh đạo – GRIGGS University.
2. Sline bài giảng môn Phát triển khả năng lãnh đạo – GRIGGS University.
3. Webside: kinhbaccity.com.vn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×