Tải bản đầy đủ

Liên từ linking verb

Liên từ Linking Verb
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 02/06/2017

Bài viết cung cấp toàn bộ kiến thức liên quan đến liên từ trong tiếng Anh. Giúp bạn dễ dàng nhận diện
để áp dụng làm bài tập tốt cũng như giao tiếp hiệu quả.

1. Tính chất của liên từ


Không diễn đạt hành động mà thể hiện bản chất, trạng thái của sự việc.

Ví dụ: She feels bad about her test grade (trạng thái: buồn)


Theo sau liên từ là tính từ chứ không phải phó từ.

Ví dụ: They become tired quite easily (become + tính từ)


Không được chia ở thì tiếp diễn ở bất kì tình huống nào.


2. Một số liên từ thường gặp
Dưới đây là một số động từ, được xem là liên từ thường gặp trong tiếng Anh:


Become: trở thànhSeem: dường như
Look: nhìnTo beAppear: xuất hiệnFeel: cảm thấyRemain: còn lạiSound: âm thanhSmell: ngửi
Stay: ởTaste: nếmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×