Tải bản đầy đủ

Lối nói bao hàm: Not only ..... but also (không những ... mà còn)

Lối nói bao hàm: Not only ..... but also
(không những ... mà còn)
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 08/06/2017

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc của lối nói bao hàm: Not
only ..... but also (không những ... mà còn) trong tiếng Anh. Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng
hiệu quả trong quá trình làm bài tập và kiểm tra.

Dưới đây là một số nội dung về lối nói bao hàm: Not only ..... but also (không những ... mà còn) các bạn
cần ghi nhớ:


Cấu trúc: S + V + not oly + adj/adv/N/V + but also + adj/adv/N/V hoặc S + not only + V + but
also + V

Ví dụ:o


(adj) Robert is not only talented but also handsome. (Robert không những thông minh mà
còn đẹp trai)

o

(adv) He writes not only correctly but also neatly. (Anh ấy không những viết chính xác
mà còn ngắn gọn)

o

(N) She can play not only the guitar but also the violin (Cô ấy không những có thể chơi
guitar, mà còn chơi được violon)

o

(V) She not only plays the piano but also composes music (Cô ấy không chỉ chơi được
piano mà còn biết sáng tác nhạc)

Lưu ý: Sau not only và sau but also thì phải dùng các loại tương đương nhau


Ví dụ:
o

He is not only famous in Italy but also in Switzerland (Sai)

o

He is famous not only in Italy but also in Switzerland (Đúng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×