Tải bản đầy đủ

Phó từ chỉ thời gian adverb of time

Phó từ chỉ thời gian Adverb of time
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 02/06/2017

Bài viết này giới thiệu những nội dung liên quan đến việc sử dụng phó từ chỉ thời gian. Giúp các bạn
dễ dàng phân biệt được vị trí, ý nghĩa của nó.

Dưới đây là một số nội dung cần ghi nhớ về các giới từ chỉ thời gian thường dùng trong tiếng Anh:
Bao gồm phó từ chỉ thời gian tương đối và phó từ chỉ thời gian tuyệt đối (Yesterday, tonight, on
sunday, in december...):
o

Tương đối: Recently (gần đây), already (đã, rồi)...

o

Tuyệt đối: Yesterday (hôm qua), Tonight (tối nay), on Sunday/Tuesday...(thứ 2,3...), In
december (tháng 12)


o

Ví dụ: I went to school yesterday.

Một số phó từ chỉ thời gian thường gặp:
o

Soon: Sớm

o

Still: vẫn, vẫn còn

o

Yet: Bây giờ, lúc này

o

First: Trước tiên, trước nhất

o

Formerly: Trước đây, thủa xưa

o

Just: Đúng

o

Last: Lần cuối, lần sau cùng

o

Late: Muộn, trễ, chậm


oLately: Cách đây không lâu, mới gần đây, vừa qua

o

Next: Sau, lần sau

o

Previously: Trước, trước đây

o

Recently: Gần đây, mới đây

o

Already: Đã, rồi

o

Before: trước, đăng trước, ngày trước

o

Early: Sớm

o

Eventually: Cuối cùng, rốt cuộc

o

Finally: Cuối cùng, sau cùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×