Tải bản đầy đủ

Thiết kế mạch in sử dụng phần mềm orcad mạch tạo xung vuông

Báo Cáo Thực Tập Cơ Bản
Họ và tên : TRẦN ĐẠI DƯƠNG
Lớp : ĐT 01_K59
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thiết kế mạch in sử dụng phần mềm Orcad Mạch tạo xung vuông


Mục lục
I.Giới thiệu mạch
1.Chức năng ,ứng dụng của mạch
2.Các linh kiện sử dụng trong mạch
II.Thiết kế mạch nguyên lí Cature CIS
III.Thiết kế mạch in bằng Layout Plus
IV.Kết luận


**I. Giới thiệu mạch
1.Chức năng ,ứng dụng của mạch
Mạch tạo xung vuông là một mạch điện tử tuy đơn giản nhưng là
một trong những mạch rất cơ bản ,từ đó phát triển các mạch nhiều
tính năng hơn. Một số thiết bị điện tử chỉ hoạt động khi có tín hiệu

xung …Mạch tạo xung được ứng dụng rất nhiều trong các hệ thống
điện tử, hệ thống thông tin số, hệ thống điều khiển .
2.Các linh kiện sử dụng trong mạch :


**II.Thiết kế mạch nguyên lí Cature CIS
Để tạo sơ đồ nguyên lí, ta sử dụng chương trình Capture CIS của
OrCAD 9.2. Chọn Start > All Program > OrCAD Family Release 9.2
> Capture CIS


Trên cửa sổ Orcad Capture CIS vừa xuất hiện, ta nhấp chuột vào
Menu File > New > Project…

Hộp thoại Project xuất hiện, nhập vào tên sơ đồ nguyên lí tại
khung Name, rồi đánh dấu vào ô Schematic trong phần chọn Creat a
new project using và tại phần Location ấn nút Browse…để chọn
đường dẫn sơ đồ chứa mạch. Sau đó nhấn OK.
Để lấy linh kiện, nhấp chọn Place > Part…(shift + P)
Hộp thoại Place Part xuất hiện, tiến hành lấy linh kiện trng thư
viện ra, nhấp chuột vào nút Add Library …
Hộp thoại Brown File xuất hiện, tại khung Look in nhấp chuột
vào mũi tên hướng xuống để chọn thư mục Library trong Orcad. Tại
khung bên dưới chọn mục Discrete. Chọn xong nhấp Open .
Hộp thoại Place Part lại xuất hiện, tại khung Libraries thấy
xuất hiện, mục Discrete, nhấp chọn mục này. Tại khung Part nhấp chuột
chọn R. Sau đó nhấn OK. Di chuyển ra ngoài và chọn vị trí và số lượng
cần thiết.
Để lấy các linh kiện khác ta làm tương tự với Tụ phân cực,
LED,
Tiếp tục lấy thêm thư viện Transitor và làm tương tự
Lấy chấn Mass


Sau khi lấy đủ linh kiện ,ta sắp xếp và tiến hành đi dây bằng các
phím tắt R , W cho thuận tiện
Tiếp đến đặt cấp nguồn và nối đất theo sơ đồ. Chọn Place >
Power, chọn biểu tượng thích hợp rồi ấn OK ,tiến hành nối vào mạch
điện
Sơ đồ nguyên lí hoàn chỉnh :Kiểm tra lỗi bằng cách thu nhỏ, chọn file mạch sơ đồ nguyên lí,
sau đó ấn vào biểu tượng Design rule check > Ok để kiểm tra . Nếu k
có lỗi tiếp tục ấn Creat Netlist > Layout > Browse để xác định chỗ lưu
file *.mnl. Sau đó nhấn OK để hoàn tất.


**III.Thiết kế mạch in bằng Layout Plus
Mở phần mềm Layout Plus tương tự. Sau đó chọn File > New.
Hộp thoại Load Template File xuất hiện, bên trong là danh sách các
bảng mạch, ta thường chọn luôn file mặc định DEFAULT.TCH rồi ấn
Open
Hộp thoại Load netlist sourse xuất hiện. Trong hộp thoại này
ta chọn tập tin *.mnl đã tạo để tiến hành vẽ mạch in, rồi ấn Open. Lúc
này hộp thoại Save File As sẽ xuất hiện và yêu cầu nhập tên để lưu, ấn
save để tiếp tục
Nếu những linh kiện lần đầu dc sử dụng sẽ xuất hiện bảng
Link footprint to compoment yêu cầu chọn chân dế cho linh kiện. Ta
cũng có thể chọn Link existing footprint to compment..để chọn chân
đế có sẵn. Hoặc tự tạo chân linh kiện mới hay chỉnh sửa các linh kiện cũ
bằng cách ấn vào dòng Creat or modify footprint library ..
Khi ấn Creat or modify footprint library, một cửa sổ mới
xuất hiện, ta có thể chọn các linh kiện có sẵn để sửa đổi hoặc ấn Creat
New Footprint để tạo chân đế mới. Lúc này màn hình xuất hiện hộp
thoại yêu cầu nhập tên linh kiện mới và đon vị đo lường. saukhi nhập
xong nhấn OK để vẽ

Sau khi chọn chân đế hoàn tất, trên màn hình sẽ xuất hiện
toàn bộ hình dạng chân cắm của linh kiện và các dây nối linh kiện.
Tiếp theo ta nháy chuột vào công cụ Reconector Mode để
ẩn đi các đường dây vàng
Xóa bớt các chữ, kí hiệu nháy vào biểu tượng Text Tool rồi
chọn các kí tự cần xóa


Nháy chuột vào biểu tượng Component Tool để di chuyển,
sắp xếp các chân linh kiện
Chọn lớp vẽ mạch in. nháy biểu tượng View Speadsheet sau
đó chọn Strategy > Route Layer. Hộp thoại Route Layer xuất hiện, tại
mục Enabled nhấp chọn các lớp k vẽ mạch in, sau đó nhấn phải chuột
và chọn lệnh Properties, bỏ dấu trang trong ô Routting Enabled rồi ấn
OK..Unused các lớp BOTTOM, INNER1, INNER2

Tiếp theo ta sẽ định độ rộng cho các đường Nets. Nháy View
spreadsheet, sau đó chọn Nets. Các đường Mass nguồn to hơn các
đường tín hiệu
Chọn lệnh Auto > Autoroute > Board để dây mạch in tự
chạy..sau đó hộp thoại thong báo vẽ mạch hoàn thành nhấn OK
Tạo chú thích cho mach bằng công cụ Text Tool
Tiếp tục phủ Mass cho mạch làm chắc chắn, chống nhiễu, thời
gian rửa mạch nhanh: Ta dùng công cụ Obstacle Tool, nháy chuột trái
vào đường viền bao
màu vàng , rồi ấn chuột phải chọn Properties. Trong hộp thoại
Edit Obstacle mới xuất hiện, ta lần lượt chọn :
Chọn Obstacle Type là Copper pour
Width :50
Obstacle Layer là Bottom
Clearance : 15
Order: 0


Net Attachment : Gnd
Sau khi vẽ xong mạch nguyên lý, ta tiến hành kiểm tra lỗi


**IV.Kết luận
Qua bài thực hành:
+) em đã nắm được cơ bản cách sử dụng phần mềm Orcad 9.2:
-- nắm được 1 số thư viện linh kiện cũng như thư viện các chân đế
-- biết cách tạo mới 1 thư viện linh kiện
-- vẽ được mạch nguyên lí bằng capture CIS (*.opj), rồi từ đó tạo
mạch tạo mạng(.mnl) và cuối cùng là dung layout để tạo mạch in hoàn
chỉnh(*.MAX).
+)Do thời gian thực hành ngắn nên còn nhiều thiếu sót, mong thầy chỉ
bảo thêm để em có thế làm tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy .!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×