Tải bản đầy đủ

Sắt (Fe)

Sắt
Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 05/07/2017

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Sắt. Với kiến thức trọng tâm
và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử
Sắt có Z = 26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn.
Cấu hình electron của Fe : [Ar]3d64s2 ;

Fe2+ : [Ar]3d6 ;

Fe3+ : [Ar]3d5.

II. Tính chất vật lí
Sắt là kim loại có màu trắng, hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở nhiệt độ 1540 oC, có khối lượng riêng D
= 7,9 g/cm3, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có tính nhiễm từ.

III. Tính chất hóa học đặc trưng của sắt
Sắt có tính khử trung bìnhVới chất oxi hóa yếu :

Fe → Fe2+ + 2e.Với chất oxi hóa mạnh :

Fe → Fe3+ + 3e.

1. Tác dụng với phi kim
Tác dụng với lưu huỳnhTác dụng với oxiTác dụng với clo

2. Tác dụng với axit


Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: sắt khử ion H+ thành H2, sắt bị oxi hóa lên +2Với dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng: khử N+5 và S+6, và sắt bị oxi hóa lên +3

3. Tác dụng với đung dịch muối


Sắt thường bị oxi hóa lên +24. Khử nước thành H2
Fe + H2O →(đk: to > 570oC) FeO + H2

IV. Trạng thái tự nhiên
Sắt tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất: Fe3O4, Fe2O3, FeS2,…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (Trang 141 SGK)


Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl 2 ?
A. Na, Mg, Ag ;
B. Fe, Na, Mg;
C. Ba, Mg, Hg ;
D. Na, Ba, Ag.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 2. (Trang 141 SGK)
Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?
A. [Ar]3d6 ;
B. [Ar]3d5 ;
C. [Ar]3d4 ;
D. [Ar]3d3.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 3. (Trang 141 SGK)
Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim
loại đó là
A. Mg.
B. Zn.
C. Fe.
D. Al.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 4. (Trang 141 SGK)
Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H 2 (đktc) thì
khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :
A.Zn.
B.Fe.
C.Al.


D.Ni.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 5. (Trang 141 SGK)
Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong
hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H 2 Cho 19,2
gam hỗn hợp A tác dụng hết với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác định kim loại M và phần trăm khối
lượng các kim loại trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc.
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×