Tải bản đầy đủ

Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng

Thực hành Tính chất của natri magie
nhôm và hợp chất của chúng
Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 18/09/2017

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 30: Thực hành: Tính
chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các
em học tập tốt hơn.

A – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
Thí nghiệm 1:


So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với nước

Thí nghiệm 2:


Tác dụng với dung dịch kiềm

Thí nghiệm 3:Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với nước


Quan sát hiện tượng xảy ra. Đun nóng cả hai ống nghiệm và quan sát.
Nhận xét mức độ phản ứng ở 3 ống nghiệm. Viết phương trình hóa học của các phương trình
phản ứng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải
Thí nghiệm 2: Tác dụng với dung dịch kiềm


Quan sát bọt khí thoát ra.Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải
Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3


Quan sát hiện tượng.Viết phương trình hóa học của các phản ứng và giải thích hiện tượng.

=> Xem hướng dẫn giải
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×